Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Pyetje dhe Përgjigje nga Gjuha dhe Letërsia

Pyetje dhe Përgjigje nga Gjuha dhe Letërsia


Kliko mbi titullin qe ju intereson

Çka është rrethanori ?
Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë...
Cilët janë llojet e kallëzuesit ?
Çka është kallëzuesi ?
Çka është mbiemri?
Çka është fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë ...Çka është asidenti
Cilat janë shenjat e pikësimit ?
Çka është Pikëçuditja dhe kur përdoret
Çka është pikëpyetja dhe kur përdoret
Çka është presja dhe pse përdoret
Çka janë sinonimet
Çka janë homonimet
Çka janë shenjat
Çka janë sinjalet
Çka është citati
Çka janë treguesit
Çka është ditari
Çka është brenga
Çka janë pyetjet retorike
Çka është Epiteti
Çka është Alegoria
Çka është inversioni
Çka është sinektoda
Çka është shkallëzimi
Çka është enumeracioni
Çka është apostrofa
Çka është anafora
Çka është përsëritja
Çka është paralelizmi figurativ
Ç'është poezia lirike
Ç'është Komedia
Ç'është Drama
Ç'është Radiodrama
Ç'është Reportazhi
Ç'është njoftimi
Ç'është Tregimi
Ç'është poezia patriotike
Ç'është elegjia
Ç'janë Përrallëzat (fabulat)
Ç'është Subjekti
Ç'është kompozicioni
Ç'është Metafora
Ç'është romani  Ç'janë proverbat
Ç'është Alegoria
Çka është Aliteracioni
Çka është epanastrofea
Çka është Polisedenti
Çka është Antiteza
Çka është asonaca
Ç’është Simboli
Ç’është Perifraza
Ç’është Litota
Ç’është Metonomi
Ç’është Personifikimi
 Hiperbola
Monologu i brendshëm
 Ç'është Himni
Ç' është Hiperbola
Elementet Letrare
Figura e krahasimit
Ç'është ninulla
Vjersha (poezia)
Miti dhe Legjenda
Çka është romani aventurier
Çka është romani fantastiko – shkencor
Çka është autobiografia
Kompozicioni i poezise lirike apo struktura e poez...
Çka është gradacioni
Çka është poezia refleksive apo mediative
Çka është monodrama
Çka është elegjia
Çka është soneti
Çka është poema
Çka janë anekdotat
Çka është subjekti i veprës letrare
Çka janë këngët kreshnike
Cilat janë gjinitë letrare?
Çka është ndajshtimi ?
Cilat janë dialektet e gjuhës shqipe ?
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur...
Çfare është fjalia e përbërë ?
Çka është fjalia e përbërë ?
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtue...
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçue...
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundë...
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmb...
Çka është kallëzuesori ?
Me çka shprehet kryefjala?
Cilët janë gjymtyrët kryesorë të fjalisë?
Cilat janë format e fjalisë ?
Çka është fjalia dëshirore ?
Çka është fjalia nxitëse ?
Çka është fjalia pyetëse ?
Çka është fjalia dëftore ?
Çka është fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e...
Cilët / Cilat janë përbërësit kryesorë të fjalisë...
Çka është leksiku dhe fusha leksikore ?
Çka janë antonimet, sinonimet dhe homonimet ?
Çka janë fjalët e përbëra ?
Çka janë fjalët e parme dhe jo të parme ?
Çka është forma, fjala, tema dhe mbaresa e fjalës...
Çka është theksi i fjalisë ?
Kongresi i Alfabetit të gjuhës shqipe
Çka është eseja
Çka është novela
Çka është regjisori
Çka është kuadri filmik
Çka është sekuenca filmike
Çka është skenari filmik
Çka është sinopsisi tek filmi
Çka është filmi
Çka është telegrami
Çka është epika
Çka është ideja e veprёs letrare
Çka është tema e veprёs letrare
Çka është motivi i veprёs letrare
Çka është polisindeti dhe çka është asindeti
Çka është drama ?
Çka është udhёpёrshkrimi
Çka është anafora dhe çka është epifora
Çka është biografia dhe çka autobiografia
Çka është procesverbali
Çka janë përrallat
Çka është tragjedia
Çka është romani
Çka është folja ?
Çka është parafjala ?
Çka është pasthirrma ?
Çka është leksikologjia
Çka është sintaksa ?
Çka është intonacioni
Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe?
Kompozicioni i veprës epike
Çka janë gjëegjëzat
Çka quajmë reportazh
Çka është pyetja retorike ?
Çka është personifikimi ?
Çka është kontrasti (figura e kontrastit) ?
Çka është krahasimi(Figura e krahasimit) ?
Çka është letra dhe cilat janë llojet e saj ?
Çka është rasa dhe cilat janë rasat e emrit ?
Çka është rima?
Çka janë emrat konkret ?
Çka janë emrat abstrakt ?
Çka është emri i përgjithshëm dhe emri i përveçëm ...
Çka janë fjalët e urta ?
Çka quajmë pjesë të ligjeratës dhe cilat/cilët jan...
Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të...
Çka janë treguesit, sinjalet dhe shenjat ?
Si mund të jetë gjuha ?
Çka është gjuha ?
Çka është dialogu?
Çka është poezia satirike ?
Çka janë përemrat dëftorë ?
Çka është rrethanori?
Çka është kryefjala ?
Çka është kallëzimi popullor ?
Çfarë janë anektodat ?
Çka është lirika ?
Çka është theksi ?
Çka është rrokja ?
Çka janë diftongjet dhe grupet e zanoreve ?
Si bëhet klasifikimi i bashkëtingëlloreve në gjuh...
Si bëhet klasifikimi i zanoreve në gjuhën shqipe ?...
Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zano...

loading...
Pyetje dhe Përgjigje nga Gjuha dhe Letërsia


Kliko mbi titullin qe ju intereson

Çka është rrethanori ?
Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë...
Cilët janë llojet e kallëzuesit ?
Çka është kallëzuesi ?
Çka është mbiemri?
Çka është fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë ...Çka është asidenti
Cilat janë shenjat e pikësimit ?
Çka është Pikëçuditja dhe kur përdoret
Çka është pikëpyetja dhe kur përdoret
Çka është presja dhe pse përdoret
Çka janë sinonimet
Çka janë homonimet
Çka janë shenjat
Çka janë sinjalet
Çka është citati
Çka janë treguesit
Çka është ditari
Çka është brenga
Çka janë pyetjet retorike
Çka është Epiteti
Çka është Alegoria
Çka është inversioni
Çka është sinektoda
Çka është shkallëzimi
Çka është enumeracioni
Çka është apostrofa
Çka është anafora
Çka është përsëritja
Çka është paralelizmi figurativ
Ç'është poezia lirike
Ç'është Komedia
Ç'është Drama
Ç'është Radiodrama
Ç'është Reportazhi
Ç'është njoftimi
Ç'është Tregimi
Ç'është poezia patriotike
Ç'është elegjia
Ç'janë Përrallëzat (fabulat)
Ç'është Subjekti
Ç'është kompozicioni
Ç'është Metafora
Ç'është romani  Ç'janë proverbat
Ç'është Alegoria
Çka është Aliteracioni
Çka është epanastrofea
Çka është Polisedenti
Çka është Antiteza
Çka është asonaca
Ç’është Simboli
Ç’është Perifraza
Ç’është Litota
Ç’është Metonomi
Ç’është Personifikimi
 Hiperbola
Monologu i brendshëm
 Ç'është Himni
Ç' është Hiperbola
Elementet Letrare
Figura e krahasimit
Ç'është ninulla
Vjersha (poezia)
Miti dhe Legjenda
Çka është romani aventurier
Çka është romani fantastiko – shkencor
Çka është autobiografia
Kompozicioni i poezise lirike apo struktura e poez...
Çka është gradacioni
Çka është poezia refleksive apo mediative
Çka është monodrama
Çka është elegjia
Çka është soneti
Çka është poema
Çka janë anekdotat
Çka është subjekti i veprës letrare
Çka janë këngët kreshnike
Cilat janë gjinitë letrare?
Çka është ndajshtimi ?
Cilat janë dialektet e gjuhës shqipe ?
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur...
Çfare është fjalia e përbërë ?
Çka është fjalia e përbërë ?
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtue...
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçue...
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundë...
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmb...
Çka është kallëzuesori ?
Me çka shprehet kryefjala?
Cilët janë gjymtyrët kryesorë të fjalisë?
Cilat janë format e fjalisë ?
Çka është fjalia dëshirore ?
Çka është fjalia nxitëse ?
Çka është fjalia pyetëse ?
Çka është fjalia dëftore ?
Çka është fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e...
Cilët / Cilat janë përbërësit kryesorë të fjalisë...
Çka është leksiku dhe fusha leksikore ?
Çka janë antonimet, sinonimet dhe homonimet ?
Çka janë fjalët e përbëra ?
Çka janë fjalët e parme dhe jo të parme ?
Çka është forma, fjala, tema dhe mbaresa e fjalës...
Çka është theksi i fjalisë ?
Kongresi i Alfabetit të gjuhës shqipe
Çka është eseja
Çka është novela
Çka është regjisori
Çka është kuadri filmik
Çka është sekuenca filmike
Çka është skenari filmik
Çka është sinopsisi tek filmi
Çka është filmi
Çka është telegrami
Çka është epika
Çka është ideja e veprёs letrare
Çka është tema e veprёs letrare
Çka është motivi i veprёs letrare
Çka është polisindeti dhe çka është asindeti
Çka është drama ?
Çka është udhёpёrshkrimi
Çka është anafora dhe çka është epifora
Çka është biografia dhe çka autobiografia
Çka është procesverbali
Çka janë përrallat
Çka është tragjedia
Çka është romani
Çka është folja ?
Çka është parafjala ?
Çka është pasthirrma ?
Çka është leksikologjia
Çka është sintaksa ?
Çka është intonacioni
Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe?
Kompozicioni i veprës epike
Çka janë gjëegjëzat
Çka quajmë reportazh
Çka është pyetja retorike ?
Çka është personifikimi ?
Çka është kontrasti (figura e kontrastit) ?
Çka është krahasimi(Figura e krahasimit) ?
Çka është letra dhe cilat janë llojet e saj ?
Çka është rasa dhe cilat janë rasat e emrit ?
Çka është rima?
Çka janë emrat konkret ?
Çka janë emrat abstrakt ?
Çka është emri i përgjithshëm dhe emri i përveçëm ...
Çka janë fjalët e urta ?
Çka quajmë pjesë të ligjeratës dhe cilat/cilët jan...
Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të...
Çka janë treguesit, sinjalet dhe shenjat ?
Si mund të jetë gjuha ?
Çka është gjuha ?
Çka është dialogu?
Çka është poezia satirike ?
Çka janë përemrat dëftorë ?
Çka është rrethanori?
Çka është kryefjala ?
Çka është kallëzimi popullor ?
Çfarë janë anektodat ?
Çka është lirika ?
Çka është theksi ?
Çka është rrokja ?
Çka janë diftongjet dhe grupet e zanoreve ?
Si bëhet klasifikimi i bashkëtingëlloreve në gjuh...
Si bëhet klasifikimi i zanoreve në gjuhën shqipe ?...
Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zano...

loading...

Related Posts :Namazi

Syzat