Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Imam Ibn Kajimi. Show all posts
Showing posts with label Imam Ibn Kajimi. Show all posts

Ndalu dhe meditoImam Ibën Kajimi, rahimehullah, thotë:
"Çdo herë që shpirti është më i ndershëm dhe ambicia më e lartë, trupi lodhet më shumë dhe rehatia është më e vogël".
"Miftahu Darus-Seadeti", 2/15

Duhet kuptuar këtë fakt!
Burimi: Bekir Halimi


Imam Ibën Kajimi, rahimehullah, thotë:
"Çdo herë që shpirti është më i ndershëm dhe ambicia më e lartë, trupi lodhet më shumë dhe rehatia është më e vogël".
"Miftahu Darus-Seadeti", 2/15

Duhet kuptuar këtë fakt!
Burimi: Bekir Halimi

Rruga e Lumturise !!
“Disa prej dijetarëve kanë thënë: Pasi meditova në mundin që tregojnë të mençurit vura re se ata që të gjithë rrahin në një çështje edhe nëse rrugët e tyre janë të ndryshme në arritjen e saj, pashë se të gjithë ata mundohet që të largojnë mërzitjen dhe stresin nga vetët e tyre. Dikush duke ngrënë e duke pirë, dikush me tregti dhe fitim, dikush me martesë, dikush me muzikë e këngë, dikush duke luajtur e duke u dëfryer.


Them (Ibn Kajimi): Kjo është ajo çka kërkojnë të mençurit, porse rrugët e tyre nuk çojnë tek ajo, mos me thënë se shumica e tyre të çon në të kundërtën e asaj që kërkojnë. Në të gjithë rrugët që kam parë nuk kam parë rrugë që të shpie tek ajo pos rrugës që t’i kthehesh Allahut, e të merresh vetëm me Të, si dhe t’i japësh përparësi kënaqësisë së Tij ndaj çdo gjëje.


Ai i cili ndjek këtë rrugë edhe nëse i humbet diçka prej kësaj bote ai ka arritur atë më të lartën, atë që nuk barazohet me të asgjë. E nëse robi e arrin diçka të tillë ai ka arritur çdo gjë, e nëse kjo i humbet atij ai ka humbur çdo gjë. E nëse arrin diçka prej kësaj bote e merr atë në mënyrën më të qetë, nuk ka për robin rrugë më të mirë se kjo, e as më e lidhur se kjo që të arrije kënaqësinë e tij dhe lumturinë e tij. Prej Allahut është suksesi”.

Imam Ibn Kajimi në librin e tij “ed-Dau ue ed-Deua” faqe: 450“Disa prej dijetarëve kanë thënë: Pasi meditova në mundin që tregojnë të mençurit vura re se ata që të gjithë rrahin në një çështje edhe nëse rrugët e tyre janë të ndryshme në arritjen e saj, pashë se të gjithë ata mundohet që të largojnë mërzitjen dhe stresin nga vetët e tyre. Dikush duke ngrënë e duke pirë, dikush me tregti dhe fitim, dikush me martesë, dikush me muzikë e këngë, dikush duke luajtur e duke u dëfryer.


Them (Ibn Kajimi): Kjo është ajo çka kërkojnë të mençurit, porse rrugët e tyre nuk çojnë tek ajo, mos me thënë se shumica e tyre të çon në të kundërtën e asaj që kërkojnë. Në të gjithë rrugët që kam parë nuk kam parë rrugë që të shpie tek ajo pos rrugës që t’i kthehesh Allahut, e të merresh vetëm me Të, si dhe t’i japësh përparësi kënaqësisë së Tij ndaj çdo gjëje.


Ai i cili ndjek këtë rrugë edhe nëse i humbet diçka prej kësaj bote ai ka arritur atë më të lartën, atë që nuk barazohet me të asgjë. E nëse robi e arrin diçka të tillë ai ka arritur çdo gjë, e nëse kjo i humbet atij ai ka humbur çdo gjë. E nëse arrin diçka prej kësaj bote e merr atë në mënyrën më të qetë, nuk ka për robin rrugë më të mirë se kjo, e as më e lidhur se kjo që të arrije kënaqësinë e tij dhe lumturinë e tij. Prej Allahut është suksesi”.

Imam Ibn Kajimi në librin e tij “ed-Dau ue ed-Deua” faqe: 450

Namazi

Syzat