Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Imam Ibn Kajimi

Ndalu dhe medito

Imam Ibën Kajimi, rahimehullah, thotë: "Çdo herë që shpirti është më i ndershëm dhe ambicia më e lartë, trupi lodhet më shumë dhe rehatia është më e vogël". "Miftahu Darus-Seadeti", 2/15 Duhet kuptuar këtë fakt! Burimi: Bekir Halimi

Rruga e Lumturise !!

“Disa prej dijetarëve kanë thënë: Pasi meditova në mundin që tregojnë të mençurit vura re se ata që të gjithë rrahin në një çështje edhe nëse rrugët e tyre janë të ndryshme në arritjen e saj, pashë se të gjithë ata mundohet që të largojnë mërzitjen dhe stresin nga vetët e tyre. Dikush duke ngrënë e duke pirë, dikush me tregti dhe fitim, dikush me martesë, dikush me muzikë e këngë, dikush duke luajtur e duke u dëfryer. Them (Ibn Kajimi): Kjo është ajo çka kërkojnë të mençurit, porse rrugët e tyre nuk çojnë tek ajo, mos me thënë se shumica e tyre të çon në të kundërtën e asaj që kërkojnë. Në të gjithë rrugët që kam parë nuk kam parë rrugë që të shpie tek ajo pos rrugës që t’i kthehesh Allahut, e të merresh vetëm me Të, si dhe t’i japësh përparësi kënaqësisë së Tij ndaj çdo gjëje. Ai i cili ndjek këtë rrugë edhe nëse i humbet diçka prej kësaj bote ai ka arritur atë më të lartën, atë që nuk barazohet me të asgjë. E nëse robi e arrin diçka të tillë ai ka arritur çdo

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more