Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Ekonomiksi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomiksi. Show all posts

Konceptet e Ekonomiksit


Konceptet e Ekonomiksit janë:

A) Pasuria – përbëhet nga stoku-rrezerva e mallrave dhe shërbimeve,

A) Mirëqenia – kënaqësia e individit-grupit shoqëror që nxjerr nga konsumi i pasurisë. Mirëqenia ndahet në:

1) Efiqenca – nxjerrja e dobisë maksimale-kënaqësië maksimale nga përdorimi i inputeve ekonomike,

2) Drejtësia – ndarja-shpërndarja e drejtë e mallrave dhe shërbimeve mes individëve dhe grupeve të shoqërisë.

Konceptet e Ekonomiksit janë:

A) Pasuria – përbëhet nga stoku-rrezerva e mallrave dhe shërbimeve,

A) Mirëqenia – kënaqësia e individit-grupit shoqëror që nxjerr nga konsumi i pasurisë. Mirëqenia ndahet në:

1) Efiqenca – nxjerrja e dobisë maksimale-kënaqësië maksimale nga përdorimi i inputeve ekonomike,

2) Drejtësia – ndarja-shpërndarja e drejtë e mallrave dhe shërbimeve mes individëve dhe grupeve të shoqërisë.

Ekonomiksi

Ekonomiksi studion anën ekonomike të jetës shoqërore dhe sjelljen e agjentëve ekonomik në shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit.
Ekonomiksi studion anën ekonomike të jetës shoqërore dhe sjelljen e agjentëve ekonomik në shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit.

Çka është Ekonomiksi dhe si ndahet?


Çka është Ekonomiksi dhe si ndahet?

Ekonomiksi- Studion anën ekonomike te jetes  shoqerore , sjelljen e agjenteve  ekonomik ne shoqeri dhe kushtet ekonomike te bashkeveprimit.

 Ekonomiksi ndahet  ne Makroekonomi dhe Mikroekonomi.

Çka është Ekonomiksi dhe si ndahet?

Ekonomiksi- Studion anën ekonomike te jetes  shoqerore , sjelljen e agjenteve  ekonomik ne shoqeri dhe kushtet ekonomike te bashkeveprimit.

 Ekonomiksi ndahet  ne Makroekonomi dhe Mikroekonomi.

Namazi

Syzat