Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Ekonomiksi

Konceptet e Ekonomiksit

Konceptet e Ekonomiksit janë: A) Pasuria – përbëhet nga stoku-rrezerva e mallrave dhe shërbimeve, A) Mirëqenia – kënaqësia e individit-grupit shoqëror që nxjerr nga konsumi i pasurisë. Mirëqenia ndahet në: 1) Efiqenca – nxjerrja e dobisë maksimale-kënaqësië maksimale nga përdorimi i inputeve ekonomike, 2) Drejtësia – ndarja-shpërndarja e drejtë e mallrave dhe shërbimeve mes individëve dhe grupeve të shoqërisë.

Ekonomiksi

Ekonomiksi studion anën ekonomike të jetës shoqërore dhe sjelljen e agjentëve ekonomik në shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit.

Çka është Ekonomiksi dhe si ndahet?

Çka është Ekonomiksi dhe si ndahet? Ekonomiksi - Studion anën ekonomike te jetes   shoqerore , sjelljen e agjenteve   ekonomik ne shoqeri dhe kushtet ekonomike te bashkeveprimit.  Ekonomiksi ndahet   ne Makroekonomi dhe Mikroekonomi.

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more