Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Druri. Show all posts
Showing posts with label Druri. Show all posts

Nga cilët faktor varet qëndrueshmëria dhe mbrojtja e drurit ?

Nga cilët faktor varet qëndrueshmëria dhe mbrojtja e drurit ? 

Konstruksionet e drurit mund të kenë qëndrueshmëri të madhe ose të vogël, kjo varet prej ambientit në të cilin gjenden dhe varësisht ndikimeve të jashtme.
Nga cilët faktor varet qëndrueshmëria dhe mbrojtja e drurit ? 

Konstruksionet e drurit mund të kenë qëndrueshmëri të madhe ose të vogël, kjo varet prej ambientit në të cilin gjenden dhe varësisht ndikimeve të jashtme.

Çka është kullimi i drurit ?

Çka është kullimi i drurit ? 

Kullimi është parapërgatitja për terjen e drurit i cili përbëhet duke e mbajtur drurin në ujë ose në avull
Çka është kullimi i drurit ? 

Kullimi është parapërgatitja për terjen e drurit i cili përbëhet duke e mbajtur drurin në ujë ose në avull

Në sa mënyra bëhet terja e drurit ?

Në sa mënyra bëhet terja e drurit ?
 

Terja e drurit bëhet në dy mënyra :
 

Terja në natyrë (zgjat 2 – 3)vjet.
 

Terja artificiale. (Teret në tempartur mbi 40°C)
Në sa mënyra bëhet terja e drurit ?
 

Terja e drurit bëhet në dy mënyra :
 

Terja në natyrë (zgjat 2 – 3)vjet.
 

Terja artificiale. (Teret në tempartur mbi 40°C)

Në sa mënyra bëhet mbrojtja sipërfaqësore e drurit ?

Në sa mënyra bëhet mbrojtja sipërfaqësore e drurit ?
 

Mbrojtja sipërfaqsore e drurit bëhet në dy mënyra:
 

Mbrotja e drurit me tymosje
 

Mbrojta e drurit me lyerje.
Në sa mënyra bëhet mbrojtja sipërfaqësore e drurit ?
 

Mbrojtja sipërfaqsore e drurit bëhet në dy mënyra:
 

Mbrotja e drurit me tymosje
 

Mbrojta e drurit me lyerje.

Në sa grupe i ndajm drunjët ?

Në sa grupe i ndajm drunjët ?
 

Drunjët i ndajmë në dy grupe:
 

Drunjët Halor (janë ata drunjë që nuk ju bien gjethet edhe gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit)
 

Drunjët Gjethërënës (janë ata drunjë të cilëve ju bien gjethet gjatë stinës së
vjeshtës dhe dimrit)..
Në sa grupe i ndajm drunjët ?
 

Drunjët i ndajmë në dy grupe:
 

Drunjët Halor (janë ata drunjë që nuk ju bien gjethet edhe gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit)
 

Drunjët Gjethërënës (janë ata drunjë të cilëve ju bien gjethet gjatë stinës së
vjeshtës dhe dimrit)..

Çka përdoret për shqyrtimin e vetive të drurit ?

Çka përdoret për shqyrtimin e vetive të drurit ?

Për shqyrtimin e vetive mekanike të drurit përdoren ekzemplar shqyrtues të vegjël me dimensione të caktuar me tehe, anë dhe kënde të drejta, dru me fibra drejta, dru i shëndosh, pa nyje dhe pa gabime.
Çka përdoret për shqyrtimin e vetive të drurit ?

Për shqyrtimin e vetive mekanike të drurit përdoren ekzemplar shqyrtues të vegjël me dimensione të caktuar me tehe, anë dhe kënde të drejta, dru me fibra drejta, dru i shëndosh, pa nyje dhe pa gabime.

Nga kush varet moduli i elasticitetit ?

Nga kush varet moduli i elasticitetit ? 

Moduli i elasticitetit te druri në rend të parë varet nga lloji i drurit, pesha e drurit, përqindjes së lagështisë dhe llojit të sforcimit.
Nga kush varet moduli i elasticitetit ? 

Moduli i elasticitetit te druri në rend të parë varet nga lloji i drurit, pesha e drurit, përqindjes së lagështisë dhe llojit të sforcimit.

Çfarë dimensione ka egzamplari shqyrtues i fortësia e drurit në goditje ?

Çfarë dimensione ka egzamplari shqyrtues i fortësia e drurit në goditje ? 

Sipas rregullave teknike ekzemplari shqyrtues ka dimensionet (20x30x320)mm.
Çfarë dimensione ka egzamplari shqyrtues i fortësia e drurit në goditje ? 

Sipas rregullave teknike ekzemplari shqyrtues ka dimensionet (20x30x320)mm.

Nga kush varet fortësia e drurit në rrëshqitje ?

Nga kush varet fortësia e drurit në rrëshqitje ? 

Fortësa e drurit varet prej llojit të drurit, strukturës së tij, pëshës dhe përqindjes së lagështisë.
Nga kush varet fortësia e drurit në rrëshqitje ? 

Fortësa e drurit varet prej llojit të drurit, strukturës së tij, pëshës dhe përqindjes së lagështisë.

Çfarë dimensione merren për matjen e fortësisë në shtypje ?

Çfarë dimensione merren për matjen e fortësisë në shtypje ? 

Për shqyrtimin e fortësisë së drurit në shtypje zakonisht merret ekzemplari shqyrtues në form kubi ose prizme me dimensionet (20x20)mm ose (50x50)mm.
Çfarë dimensione merren për matjen e fortësisë në shtypje ? 

Për shqyrtimin e fortësisë së drurit në shtypje zakonisht merret ekzemplari shqyrtues në form kubi ose prizme me dimensionet (20x20)mm ose (50x50)mm.

Në sa klasa ndahet druri me anën e metodës së sferave ?

Në sa klasa ndahet druri me anën e metodës së sferave ?
 

Sipas kësaj metode druri ndahet në 6 klasa:
 

Druri shumë i butë.......... ..........F<350kg, (Plepi, Blini)
Druri i butë .......... .......... ..........F=(351 - 500)kg, (Pisha, Bredhi)
Druri me fortësi meatare.............F=(501 - 650)kg, (Shkoza, Bungu)
Druri i fortë.......... .......... ..........F=(651 - 1000)kg, (Arra, Akacia)
Druri shumë i fortë..................F=(1001 – 1500)kg, (Primavera, Sikamoro
Druri i fortë si ashti.......... ........F>4500 kg, (Disa drunjë ekzotik).
Në sa klasa ndahet druri me anën e metodës së sferave ?
 

Sipas kësaj metode druri ndahet në 6 klasa:
 

Druri shumë i butë.......... ..........F<350kg, (Plepi, Blini)
Druri i butë .......... .......... ..........F=(351 - 500)kg, (Pisha, Bredhi)
Druri me fortësi meatare.............F=(501 - 650)kg, (Shkoza, Bungu)
Druri i fortë.......... .......... ..........F=(651 - 1000)kg, (Arra, Akacia)
Druri shumë i fortë..................F=(1001 – 1500)kg, (Primavera, Sikamoro
Druri i fortë si ashti.......... ........F>4500 kg, (Disa drunjë ekzotik).

Cilat janë metodat që përdoren për caktimin e fortësisë së drurit ?

Cilat janë metodat që përdoren për caktimin e fortësisë së drurit ?
 

Për caktimin e fortësisë së drurit më së shumti përdoren dy metoda:
 

Metoda me anën e sferave dhe
 

Metoda me anën e cilindrave.
Cilat janë metodat që përdoren për caktimin e fortësisë së drurit ?
 

Për caktimin e fortësisë së drurit më së shumti përdoren dy metoda:
 

Metoda me anën e sferave dhe
 

Metoda me anën e cilindrave.

Nga kush varet fortësia e drurit ?

Nga kush varet fortësia e drurit ? 

Fortësia e drurit varet prej llojit të drurit, drejtësisë së fijeve, peshës, përmbajtjes së rrëshirës së zezë etj.
Nga kush varet fortësia e drurit ? 

Fortësia e drurit varet prej llojit të drurit, drejtësisë së fijeve, peshës, përmbajtjes së rrëshirës së zezë etj.

Çka ndikon për paraqitjen e ndërrimeve vëllimore ?

Çka ndikon për paraqitjen e ndërrimeve vëllimore ? 

Ndërrimet vëllimore të drurit mund të paraqiten për shkak të tharjes, të thithjes së ujit dhe për shkak të ndërrimit të temperaturës.
Çka ndikon për paraqitjen e ndërrimeve vëllimore ? 

Ndërrimet vëllimore të drurit mund të paraqiten për shkak të tharjes, të thithjes së ujit dhe për shkak të ndërrimit të temperaturës.

Sa është përqindja e lagështisë te druri ?

Sa është përqindja e lagështisë te druri ?
 

a) Druri i njomë i prerë..........nuk është caktuar
b) Druri gjysëm i tharë..........më pak se 30%
c) Druri tharë në ajr..........më pak se 20%
d) Druri i tharë i terur..........më pak se 17%.
Sa është përqindja e lagështisë te druri ?
 

a) Druri i njomë i prerë..........nuk është caktuar
b) Druri gjysëm i tharë..........më pak se 30%
c) Druri tharë në ajr..........më pak se 20%
d) Druri i tharë i terur..........më pak se 17%.

Çka kuptoni me porozitet të një druri ?

Çka kuptoni me porozitet të një druri ? 

Druri është material poroz, në masën e drurit nuk janë poret të shpërndara në menyrë të njëtrajtshme, ashtu që poroziteti i drurit varet prej llojit të drurit, vjetërsisë së tij dhe vendit ku është marrë ekzemplari shqyrtues.
Çka kuptoni me porozitet të një druri ? 

Druri është material poroz, në masën e drurit nuk janë poret të shpërndara në menyrë të njëtrajtshme, ashtu që poroziteti i drurit varet prej llojit të drurit, vjetërsisë së tij dhe vendit ku është marrë ekzemplari shqyrtues.

Çka përfitohet nga kurora ?

Çka përfitohet nga kurora ?

Nga kurora përfitohet:

a) materiet farmaceutike dhe

b) mielli vitaminoz.
Çka përfitohet nga kurora ?

Nga kurora përfitohet:

a) materiet farmaceutike dhe

b) mielli vitaminoz.

Çka përfitohet nga degët ?

Çka përfitohet nga degët ?
 

Nga degët përfitohet:
 

a) fletëzat për prodhimin e kartuçit dhe
 

b) iver pllakat
Çka përfitohet nga degët ?
 

Nga degët përfitohet:
 

a) fletëzat për prodhimin e kartuçit dhe
 

b) iver pllakat

Çka përfitohet nga trungu ?

Çka përfitohet nga trungu ?

Nga trungu përfitohet:
a) lëndë për objekte ndërtimore,
b) pragje të hekurudhës,
c) letra,
d) celuloza,
e) etil alkooli,
f) tharmi,
g) mobile,
h) dyer dritare parkete etj.
Çka përfitohet nga trungu ?

Nga trungu përfitohet:
a) lëndë për objekte ndërtimore,
b) pragje të hekurudhës,
c) letra,
d) celuloza,
e) etil alkooli,
f) tharmi,
g) mobile,
h) dyer dritare parkete etj.

Çka përfitohet nga levorja ?

Çka përfitohet nga levorja ? 

 Nga levorja përfitohet:

 a) material për regjje,

b) material për blloqe ndërtimore
Çka përfitohet nga levorja ? 

 Nga levorja përfitohet:

 a) material për regjje,

b) material për blloqe ndërtimore

Namazi

Syzat