Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Apraksia. Show all posts
Showing posts with label Apraksia. Show all posts

Apraksia motore

Apraksia motore është pasojë e paftësisë që të transmetohen në mënyrë korrekte impulset në efektorë. 

Idea dhe plani se si të kryhet ndonjë lëvizje ekzistojnë, por zbatimi është i pasaktë.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,apraksia motore,apraksi motore,apraksite motore,apraxia motore

Apraksia motore është pasojë e paftësisë që të transmetohen në mënyrë korrekte impulset në efektorë. 

Idea dhe plani se si të kryhet ndonjë lëvizje ekzistojnë, por zbatimi është i pasaktë.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,apraksia motore,apraksi motore,apraksite motore,apraxia motore

Apraksia ideomotore


Diferencohet shumë vështirë prej ideores

Paramendimi i aktivitetit(lëvizjes) është korrekt, por idea nuk transmetohet dot në koren motorike të trurit.  

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,apraksia ideomotore,apraksi ideomotore,apraksite ideomotore,apraksia ideomotore


Diferencohet shumë vështirë prej ideores

Paramendimi i aktivitetit(lëvizjes) është korrekt, por idea nuk transmetohet dot në koren motorike të trurit.  

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,apraksia ideomotore,apraksi ideomotore,apraksite ideomotore,apraksia ideomotore

Apraksia ideore


Ekziston paaftësi për t'u krijuar shfaqje teknike e aktivitetit që duhet të kryhet.

Në qoftë se i ofrojmë pacientit kuti me cigare dhe shkrepsë, ai s'do të jetë në gjendje për t'i vënë në përdorim.

Pacientët me apraksi ideore nuk dinë të veshmbathen.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,shfaqet,ku paraqitet,apraksia ideore,apraksi ideore,apraksite ideore


Ekziston paaftësi për t'u krijuar shfaqje teknike e aktivitetit që duhet të kryhet.

Në qoftë se i ofrojmë pacientit kuti me cigare dhe shkrepsë, ai s'do të jetë në gjendje për t'i vënë në përdorim.

Pacientët me apraksi ideore nuk dinë të veshmbathen.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,shfaqet,ku paraqitet,apraksia ideore,apraksi ideore,apraksite ideore

Çka është Apraksia ?


Apraksia është humbje e aftësisë për të kryer veprime dhe lëvizje të përshtatshme të zakonshme për shkak të paralizës dhe dëmtimeve të tjera senzorike dhe motorike.    

Apraksi, Apraxia, Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane, apraksia


Apraksia është humbje e aftësisë për të kryer veprime dhe lëvizje të përshtatshme të zakonshme për shkak të paralizës dhe dëmtimeve të tjera senzorike dhe motorike.    

Apraksi, Apraxia, Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane, apraksia

Namazi

Syzat