Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Kompozicioni. Show all posts
Showing posts with label Kompozicioni. Show all posts

Kompozicioni i veprës epike

Kompozicioni i veprës epike

Etapat e zhvillimit të veprimit në veprën epike janë:
 
Paraqitja e veprimit - është etapë e zhvillimit të veprimit, që ndodh në fillim të veprës.
 
Thurja e veprimit, është shtytja themelore e zhvillimit të veprimit të ardhshëm (nis me motiv të ri dhe mbaron me shfaqjen e kulminacionit)
 
Kulminacioni shfaqet atëherë kur konflikti i thurur në veprim merr përmasa më të gjera, pra arrin shkallën më të lartë (tani zhvillohet beteja vendimtare mes personazheve në konflikt).
 
Peripecia - është ajo etapë e zhvillimit të veprimit, që shënon një kthesë të papritur.
 
Shthurja e veprimit - është etapa përfundimtare.
Kompozicioni i veprës epike

Etapat e zhvillimit të veprimit në veprën epike janë:
 
Paraqitja e veprimit - është etapë e zhvillimit të veprimit, që ndodh në fillim të veprës.
 
Thurja e veprimit, është shtytja themelore e zhvillimit të veprimit të ardhshëm (nis me motiv të ri dhe mbaron me shfaqjen e kulminacionit)
 
Kulminacioni shfaqet atëherë kur konflikti i thurur në veprim merr përmasa më të gjera, pra arrin shkallën më të lartë (tani zhvillohet beteja vendimtare mes personazheve në konflikt).
 
Peripecia - është ajo etapë e zhvillimit të veprimit, që shënon një kthesë të papritur.
 
Shthurja e veprimit - është etapa përfundimtare.

Çka është subjekti i veprës letrare

Çka është subjekti i veprës letrare

Një vepër letrare ka këto përbërës: subjektin, kompozicionin, gjuhën artistike dhe stilin e shkrimtarit.
 
Me subjekt të veprës letrare kuptohet renditja e ngjarjeve në një vepër letrare.

Këto ngjarje përfshijnë marrëdhënie ndërmjet personazheve.

Për të pasur subjekt një vepër letrare duhet pasur lëvizje, ngjarje dhe personazhe.
 
Subjekt kanë veprat epike, epiko-lirike dhe dramatike, pra veprat që shtjellojnë ngjarje.
 
Çdo ngjarje në qendër ka një konflikt ndërmjet personazheve.
 
Natyrisht që çdo konflikt ka pikën e lindjes , të zhvillimit dhe të zgjidhjes. 

Sipas kësaj subjekti përbëhet prej disa elementesh të lidhura ngushtë ndërmjet tyre, si: parashtrimi, pika e lidhjes , zhvillimi, pika kulmore dhe zgjidhja. 

Njohjes me personazhet i themi parashtrimi,ndërsa pikën e  lidhjes e kemi kur fillon konflikti kryesor që paraqitet në veprën letrare.
 
Konflikti i saposhfaqur dhe që nis e shtjellohet quhet zhvillimi. 

Pika më e mprehtë e konflikteve quhet pika kulmore, ndërsa pas  këtij çasti vjen zgjidhja e cila është përfundimi i gjithë zhvillimit të ngjarjeve apo konfliktit, me ç’rast zbulohen edhe personazhet.

qka eshte subjekti,qka eshte subjekt,qfare kuptimi ka fjala subjekt,çka eshte subjekt,kompozicioni,parashtrimi,zhvillimi i vepres,kompozicioni i vepres,vepra letrare,si zhvillohet vepra letrare,gjuha artistike,qka eshte gjuha artistike,pika kulmore,personazhet,qka jane personazhet,cka eshte personazhi
Çka është subjekti i veprës letrare

Një vepër letrare ka këto përbërës: subjektin, kompozicionin, gjuhën artistike dhe stilin e shkrimtarit.
 
Me subjekt të veprës letrare kuptohet renditja e ngjarjeve në një vepër letrare.

Këto ngjarje përfshijnë marrëdhënie ndërmjet personazheve.

Për të pasur subjekt një vepër letrare duhet pasur lëvizje, ngjarje dhe personazhe.
 
Subjekt kanë veprat epike, epiko-lirike dhe dramatike, pra veprat që shtjellojnë ngjarje.
 
Çdo ngjarje në qendër ka një konflikt ndërmjet personazheve.
 
Natyrisht që çdo konflikt ka pikën e lindjes , të zhvillimit dhe të zgjidhjes. 

Sipas kësaj subjekti përbëhet prej disa elementesh të lidhura ngushtë ndërmjet tyre, si: parashtrimi, pika e lidhjes , zhvillimi, pika kulmore dhe zgjidhja. 

Njohjes me personazhet i themi parashtrimi,ndërsa pikën e  lidhjes e kemi kur fillon konflikti kryesor që paraqitet në veprën letrare.
 
Konflikti i saposhfaqur dhe që nis e shtjellohet quhet zhvillimi. 

Pika më e mprehtë e konflikteve quhet pika kulmore, ndërsa pas  këtij çasti vjen zgjidhja e cila është përfundimi i gjithë zhvillimit të ngjarjeve apo konfliktit, me ç’rast zbulohen edhe personazhet.

qka eshte subjekti,qka eshte subjekt,qfare kuptimi ka fjala subjekt,çka eshte subjekt,kompozicioni,parashtrimi,zhvillimi i vepres,kompozicioni i vepres,vepra letrare,si zhvillohet vepra letrare,gjuha artistike,qka eshte gjuha artistike,pika kulmore,personazhet,qka jane personazhet,cka eshte personazhi

Ç'është kompozicioni?

                 Ç'është kompozicioni

Edhe kompozicioni është element i formës. Nuk ka vepër letrare pa kompozicion

Kompozicioni është mënyra se si ndërtohet vepra letrare, si paraqitet subjekti dhe gjuha, si grupohen e si zbërthehen, si bashkohen në një tërësi të vetme të gjitha elementet e veçanta të veprës.

kompozicion dallojmë: Zhvillimin e veprimit që përbën hallkën e subjektit, shtjellimin e ngjarjes.

KULMINACIONIN – çastin kur subjekti a ngjarja arrin kulmin e acarimit. Zakonisht këtu zbulohet plotësisht thelbi i temës qendrore, ideja poetike dhe domethënia e karaktereve të personazheve kryesore dhe

ZGJIDHJEN E VEPRIMIT –Shurjen ose përfundimin e natyrshëm të subjektit. Shpesh zgjidhja vjen menjëherë pas çastit kulmor.

qka eshte kompozicioni, qeshte kompozicioni, kompozicioni,
                 Ç'është kompozicioni

Edhe kompozicioni është element i formës. Nuk ka vepër letrare pa kompozicion

Kompozicioni është mënyra se si ndërtohet vepra letrare, si paraqitet subjekti dhe gjuha, si grupohen e si zbërthehen, si bashkohen në një tërësi të vetme të gjitha elementet e veçanta të veprës.

kompozicion dallojmë: Zhvillimin e veprimit që përbën hallkën e subjektit, shtjellimin e ngjarjes.

KULMINACIONIN – çastin kur subjekti a ngjarja arrin kulmin e acarimit. Zakonisht këtu zbulohet plotësisht thelbi i temës qendrore, ideja poetike dhe domethënia e karaktereve të personazheve kryesore dhe

ZGJIDHJEN E VEPRIMIT –Shurjen ose përfundimin e natyrshëm të subjektit. Shpesh zgjidhja vjen menjëherë pas çastit kulmor.

qka eshte kompozicioni, qeshte kompozicioni, kompozicioni,

Namazi

Syzat