Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Biokimia. Show all posts
Showing posts with label Biokimia. Show all posts

Kreatin kinaza (CK) është dimer i cili përbehet nga subnjësia M dhe B. Sa izoenzime fitohen me kombinimin e këtyre subnjësive dhe si shenohen?

Kreatin kinaza (CK) është dimer i cili përbehet nga subnjësia M dhe B. Sa izoenzime fitohen me kombinimin e këtyre subnjësive dhe si shenohen?

Fitohen tri dhe shënohen: CK-MM, CK-MB, CK-BB
Kreatin kinaza (CK) është dimer i cili përbehet nga subnjësia M dhe B. Sa izoenzime fitohen me kombinimin e këtyre subnjësive dhe si shenohen?

Fitohen tri dhe shënohen: CK-MM, CK-MB, CK-BB

Çka janë izoenimet?

Çka janë izoenimet?

Izoenzimet janë forma të ndryshme të enzimit, të cilat katalizojnë reaksionin e njejtë, por dollohen përkah struktura sepse kodohen nga gjenet e ndryshme strukturale.
Çka janë izoenimet?

Izoenzimet janë forma të ndryshme të enzimit, të cilat katalizojnë reaksionin e njejtë, por dollohen përkah struktura sepse kodohen nga gjenet e ndryshme strukturale.

Kush e shkakton hemolizën ?

Kush e shkakton hemolizën ?

Çrregullimi i aktivitetit të glukozo-6-fosfatdehidrogjenazës në eritrocite shkakton hemolizën.
Kush e shkakton hemolizën ?

Çrregullimi i aktivitetit të glukozo-6-fosfatdehidrogjenazës në eritrocite shkakton hemolizën.

Pse paraqitet fenilketonuria ?

Pse paraqitet fenilketonuria ?

Fenilketonuria, është pasojë e mungesës së aktivitetit të fenilalaninë-hidroksilazës. 

Pse shfaqet fenilketonuria,kush e shkakton fenilketonurine,cila enzime e shkakton fenilketonurine
Pse paraqitet fenilketonuria ?

Fenilketonuria, është pasojë e mungesës së aktivitetit të fenilalaninë-hidroksilazës. 

Pse shfaqet fenilketonuria,kush e shkakton fenilketonurine,cila enzime e shkakton fenilketonurine

Çka katalizon në ciklin e ures ornitin transkarbamolilaza ?

Ne ciklin e ures ornitin transkarbamolilaza katalizon;

-krijimin e citrulines prej ornitines dhe te reaktantit tjeter


Ne ciklin e ures ornitin transkarbamolilaza katalizon;

-krijimin e citrulines prej ornitines dhe te reaktantit tjeter


Faza terminale e frymemarrjes anaerobe quhet:

Faza terminale e frymemarrjes anaerobe quhet:

A.glikoliz
B.C.i Krebsit
C.Fermentim acidolaktik
Faza terminale e frymemarrjes anaerobe quhet:

A.glikoliz
B.C.i Krebsit
C.Fermentim acidolaktik

Gjate glikolizes anaerobe te pasterta mbeten:

Gjate glikolizes anaerobe te pasterta mbeten:

A.2 ATP

B.4 ATP
C.8 ATPNdersa 8 jane tek glikoliza aerobe
Gjate glikolizes anaerobe te pasterta mbeten:

A.2 ATP

B.4 ATP
C.8 ATPNdersa 8 jane tek glikoliza aerobe

Dezaminimi paraqet proces katabolik për:

Dezaminimi paraqet proces katabolik për:
 

a).Sheqernat
b).Aminoacidet
c).Lipidet
Dezaminimi paraqet proces katabolik për:
 

a).Sheqernat
b).Aminoacidet
c).Lipidet

Çka janë proteazat ?

Çka janë proteazat ?

Proteazat janë enzima hidrolitike të cilat zbërthejnë C-N lidhjet peptide.


qka jane proteazat,cka jane proteazat,cfare jane proteazat,proteaza shqip,qka quajme proteaze,proteaza shqip,cfare jane enzimat e quajtura proteaza
Çka janë proteazat ?

Proteazat janë enzima hidrolitike të cilat zbërthejnë C-N lidhjet peptide.


qka jane proteazat,cka jane proteazat,cfare jane proteazat,proteaza shqip,qka quajme proteaze,proteaza shqip,cfare jane enzimat e quajtura proteaza

Sa gram aminoacide sintetizon personi i rritur për 24 orë ?

Sa gram aminoacide sintetizon personi i rritur për 24 orë ?

Për 24 orë personi i rritur sintetizon 400 gr proteina (të njejten sasi edhe e eliminon).
Sa gram aminoacide sintetizon personi i rritur për 24 orë ?

Për 24 orë personi i rritur sintetizon 400 gr proteina (të njejten sasi edhe e eliminon).

Si ndahen proteazat ?


Në bazë të vendit aktiv të veprimit në vargun polipeptid proteazat ndahen ;

egzopeptidaza,i zbërthejnë vargjet polipeptide në fund, dhe ate aminopeptidazat veprojnë në pjesën N-terminale të vargut.

Endopeptidazat i zbërthjenë proteinat në mes të vargut polipeptid.

Në bazë të vendit aktiv të veprimit në vargun polipeptid proteazat ndahen ;

egzopeptidaza,i zbërthejnë vargjet polipeptide në fund, dhe ate aminopeptidazat veprojnë në pjesën N-terminale të vargut.

Endopeptidazat i zbërthjenë proteinat në mes të vargut polipeptid.

Ku gjenden proteazat intracelulare ?

Ku gjenden proteazat intracelulare ?

Proteazat intracelulare kryesisht gjenden në lizozome.
Ku gjenden proteazat intracelulare ?

Proteazat intracelulare kryesisht gjenden në lizozome.

Nën veprimin e cilave enzime bëhet zbërhtimi i proteinave ?

Nën veprimin e cilave enzime bëhet zbërhtimi i proteinave ?

Zbërthimi i proteinave bëhet nën veprimin e proteazave të traktit digjestiv,të cilat mund të janë ekstracelulare
e gjenden në gjak dhe lëngjet ekstraceluare.


Nën veprimin e cilave enzime bëhet zbërhtimi i proteinave ?

Zbërthimi i proteinave bëhet nën veprimin e proteazave të traktit digjestiv,të cilat mund të janë ekstracelulare
e gjenden në gjak dhe lëngjet ekstraceluare.


Çka jane lipidet e thjeshta ?


›Lipidet e thjeshta jane estere te alkoolit trehidroksil-glicerolit me acidet e larta yndyrore.

Keto quhen edhe gliceride.

Keshtu nga numri I acideve yndyrore qe jane te lidhura per glicerol, gliceridet ndahet ne:

1.monogliceride – qe jane estere te glicerolit me nje acid yndyror
2.digliceride – estere te glicerolit me dy acide yndyrore
3.trigliceride – estere te glicerolit me tre acide yndyrore

qka jane lipidet e thjeshta,cka jane lipidet e thjeshta,lipide te thjeshta shqip,cfare jane lipidet e thjeshta,qka eshte lipidi,si quhen ndryshe lipidet e thjeshta,si ndahen lipidet e thjeshta,si ndahen gliceridet,

›Lipidet e thjeshta jane estere te alkoolit trehidroksil-glicerolit me acidet e larta yndyrore.

Keto quhen edhe gliceride.

Keshtu nga numri I acideve yndyrore qe jane te lidhura per glicerol, gliceridet ndahet ne:

1.monogliceride – qe jane estere te glicerolit me nje acid yndyror
2.digliceride – estere te glicerolit me dy acide yndyrore
3.trigliceride – estere te glicerolit me tre acide yndyrore

qka jane lipidet e thjeshta,cka jane lipidet e thjeshta,lipide te thjeshta shqip,cfare jane lipidet e thjeshta,qka eshte lipidi,si quhen ndryshe lipidet e thjeshta,si ndahen lipidet e thjeshta,si ndahen gliceridet,

Si klasifikohen lipidet sipas Bloorit ?

Si klasifikohet lipidet sipas Bloorit ?

Lipidet apo yndyrnat sipas Bloorit klasifikohen në:


1. Lipide te thjeshta:
-Yndyrëra të vërteta ose neutrale ( triacilglicerole ), TG
-Dyllëra

2. Lipidet e perbera (lipoide):
-Fosfolipidet dhe fosfatidet (glicerofosfatidet dhe sfingolipidet)
-Glikolipidet (cerebrozidet, gangliozidet dhe sulfatidet)

3. Steroidet dhe derivatet e tyre (holesteroli, hormonet steroide, vitamina D etj )

4. Karotenoidet apo lipidet izoprenoide ( vitamina A, E, K )


si klasifikohen lipidet,si behet klasfikimi i lipideve,yndyrnat ndarja e tyre,si ndahen yndyrnat
Si klasifikohet lipidet sipas Bloorit ?

Lipidet apo yndyrnat sipas Bloorit klasifikohen në:


1. Lipide te thjeshta:
-Yndyrëra të vërteta ose neutrale ( triacilglicerole ), TG
-Dyllëra

2. Lipidet e perbera (lipoide):
-Fosfolipidet dhe fosfatidet (glicerofosfatidet dhe sfingolipidet)
-Glikolipidet (cerebrozidet, gangliozidet dhe sulfatidet)

3. Steroidet dhe derivatet e tyre (holesteroli, hormonet steroide, vitamina D etj )

4. Karotenoidet apo lipidet izoprenoide ( vitamina A, E, K )


si klasifikohen lipidet,si behet klasfikimi i lipideve,yndyrnat ndarja e tyre,si ndahen yndyrnat

Cilat jane funksionet e kolesterolit ne organizem ?


Funksionet e kolesterolit ne organizmin e njeriut jane:

1.Merr pjesë në ndërtimin e membranës qelizore

2.Shërben si prekursor për sintezën e acideve të tëmthit,

3.Shëndrrohet në hormone steroide ( progesteron, androgjen, estrogjen dhe hormone kortikosteroide )


kush jane funksionet e holesterolit ne organizem,funksionet e kolesterolit ne organizmin e njeriut,rolet e kolesterolit,roli i kolesterolit

Funksionet e kolesterolit ne organizmin e njeriut jane:

1.Merr pjesë në ndërtimin e membranës qelizore

2.Shërben si prekursor për sintezën e acideve të tëmthit,

3.Shëndrrohet në hormone steroide ( progesteron, androgjen, estrogjen dhe hormone kortikosteroide )


kush jane funksionet e holesterolit ne organizem,funksionet e kolesterolit ne organizmin e njeriut,rolet e kolesterolit,roli i kolesterolit

Çka është biokimia klinike ?

Çka është biokimia klinike ?

Biokimia klinike është shkencë e cila studion çrregullimet e përbërjes kimike të qelizave, indeve, lëngjeve trupore, eskreteve (qumështit, urinës etj.) te njeriu.

qka eshte biokimia klinike,me qka merret biokimia klinike,cka eshte biokimia klinike,qka studion biokimia klinike,cka studion biokimia klinike,ceshte biokimia klinike
Çka është biokimia klinike ?

Biokimia klinike është shkencë e cila studion çrregullimet e përbërjes kimike të qelizave, indeve, lëngjeve trupore, eskreteve (qumështit, urinës etj.) te njeriu.

qka eshte biokimia klinike,me qka merret biokimia klinike,cka eshte biokimia klinike,qka studion biokimia klinike,cka studion biokimia klinike,ceshte biokimia klinike

Çka është biokimia dinamike ?


Çka është biokimia dinamike ?

Biokimia dinamike është shkencë e cila studion ndryshimet kimike dhe energjetike që lajmërohen gjatë metabolizmit: procesin e tretjes, procesin e absorbimit, metabolizmin intermediar (të ndërmjetëm) qelizor, transformimin e energjisë kimike në lloje të tjera të energjisë (në energji termike, elektrike, ose në energji mekanike).

qka eshte biokimia dinamike,qfare eshte biokimia dinamike,biokimi dinamike,me qka merret biokimia dinamike,biokimi dinamike ne shqip,qka jane biokimite dinamike,ceshte biokimia dinamike,qka studion biokimia dinamike,


Çka është biokimia dinamike ?

Biokimia dinamike është shkencë e cila studion ndryshimet kimike dhe energjetike që lajmërohen gjatë metabolizmit: procesin e tretjes, procesin e absorbimit, metabolizmin intermediar (të ndërmjetëm) qelizor, transformimin e energjisë kimike në lloje të tjera të energjisë (në energji termike, elektrike, ose në energji mekanike).

qka eshte biokimia dinamike,qfare eshte biokimia dinamike,biokimi dinamike,me qka merret biokimia dinamike,biokimi dinamike ne shqip,qka jane biokimite dinamike,ceshte biokimia dinamike,qka studion biokimia dinamike,

Çka është biokimia statike ?


Çka është biokimia statike ?

Biokimia statike është shkencë e cila studion substancat kimike të cilat marrin pjesë në ndërtimin e organizmit të njeriut.

Biokimia statike studion llojet e substancave kimike, strukturën, vetitë, rëndësinë e tyre në organizëm dhe nevojën e organizmit për to.

qka eshte biokimia statike,biokimi statike shqip,qka jane biokimite statike,qfare eshte biokimia statike,biokimi statike shqip,ceshte biokimia statike,cfare eshte biokimia statike,cjane biokimite statike,

Çka është biokimia statike ?

Biokimia statike është shkencë e cila studion substancat kimike të cilat marrin pjesë në ndërtimin e organizmit të njeriut.

Biokimia statike studion llojet e substancave kimike, strukturën, vetitë, rëndësinë e tyre në organizëm dhe nevojën e organizmit për to.

qka eshte biokimia statike,biokimi statike shqip,qka jane biokimite statike,qfare eshte biokimia statike,biokimi statike shqip,ceshte biokimia statike,cfare eshte biokimia statike,cjane biokimite statike,

Çka është biokimia mjekësore ?


Çka është biokimia mjekësore ? 


Biokimia mjekësore (biokimia e njeriut) studion :

  
Substancat kimike të cilat marrin pjesë në ndërtimin e organizmit të njeriut (uji, kripërat inorganike, sheqernat, lipidet, proteinat, vitaminat, enzimet, hormonet) ;
   

Përbërjen e lëngjeve trupore (gjakun, limfën), përbërjen e lëngjeve të organeve të tretjes (pështymës, lëngut të lukthit, lëngut pankreatik, biles dhe eskreteve- qumështin, djersën, urinën) ;


Principet elementare të të ushqyerit si mënyrë që shërben për përtirjen e përbërësve kimik të organizmit ;

Fatin e substancave të ndryshme kimike që merren përmes ushqimit, duke filluar prej futjes së ushqimit në gojë, tretjen e tij në zorrë, mënyrën e absorbimit, transformimin në qeliza dhe largimin e tyre ose të produkteve të tyre nga organizmi ;
   

Çrregullimet e ndryshme të metabolizmit dhe vërteton shkaqet e çrregullimeve te organizmi i sëmurë, nga sëmundjet ngjitëse e të tjera.


Çka është biokimia mjekësore ?,qka eshte biokimia mjekesore,cka eshte biokimia mjeksore,qka eshte biokimia e njeriut,qka studion biokimia mjekesore,me qka merret biokimia,me qka merret biokimia e njeriut,cilat gjera i studion biokimia e njeriut,biokimite e njeriut,njeriu dhe biokimia,rolet e biokimise,cilat jane funksionet e biokimise

Çka është biokimia mjekësore ? 


Biokimia mjekësore (biokimia e njeriut) studion :

  
Substancat kimike të cilat marrin pjesë në ndërtimin e organizmit të njeriut (uji, kripërat inorganike, sheqernat, lipidet, proteinat, vitaminat, enzimet, hormonet) ;
   

Përbërjen e lëngjeve trupore (gjakun, limfën), përbërjen e lëngjeve të organeve të tretjes (pështymës, lëngut të lukthit, lëngut pankreatik, biles dhe eskreteve- qumështin, djersën, urinën) ;


Principet elementare të të ushqyerit si mënyrë që shërben për përtirjen e përbërësve kimik të organizmit ;

Fatin e substancave të ndryshme kimike që merren përmes ushqimit, duke filluar prej futjes së ushqimit në gojë, tretjen e tij në zorrë, mënyrën e absorbimit, transformimin në qeliza dhe largimin e tyre ose të produkteve të tyre nga organizmi ;
   

Çrregullimet e ndryshme të metabolizmit dhe vërteton shkaqet e çrregullimeve te organizmi i sëmurë, nga sëmundjet ngjitëse e të tjera.


Çka është biokimia mjekësore ?,qka eshte biokimia mjekesore,cka eshte biokimia mjeksore,qka eshte biokimia e njeriut,qka studion biokimia mjekesore,me qka merret biokimia,me qka merret biokimia e njeriut,cilat gjera i studion biokimia e njeriut,biokimite e njeriut,njeriu dhe biokimia,rolet e biokimise,cilat jane funksionet e biokimise

Namazi

Syzat