Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Elementet kalimtare. Show all posts
Showing posts with label Elementet kalimtare. Show all posts

Me çfarë veti karakterizohen elementet e bllokut (d)?

Me çfarë veti karakterizohen  elementet e bllokut (d)?

Te gjitha elementet e bllokut d jan metale. Eshtë e njohur se elementet e te njejtit grup te sistemit periodik kanë veti të njëjta .Për dallim nga vetitë e elementeve s dhe atyre p ,përvec në kuadër të grupit elementet d kanë veti të njëjta edhe në kuadër të periodës së njëjtë.

Vetitë kimike te tyre nuk ndryshojnë me rritjen e numrit atomik sic ndodh tek elementet s dhe p. Kjo mund te shpjegohet nga fakti se keto elemente dallohen midis vete vetem per nga plotësimi i shtresës së parafundit elektronike. Disa prej elementeve të d në kripërat e tyra kanë numërat oksidues të lartë.Formojn komponime komplekse, tregojn veprime te theksuara katalitike . etj.
Me çfarë veti karakterizohen  elementet e bllokut (d)?

Te gjitha elementet e bllokut d jan metale. Eshtë e njohur se elementet e te njejtit grup te sistemit periodik kanë veti të njëjta .Për dallim nga vetitë e elementeve s dhe atyre p ,përvec në kuadër të grupit elementet d kanë veti të njëjta edhe në kuadër të periodës së njëjtë.

Vetitë kimike te tyre nuk ndryshojnë me rritjen e numrit atomik sic ndodh tek elementet s dhe p. Kjo mund te shpjegohet nga fakti se keto elemente dallohen midis vete vetem per nga plotësimi i shtresës së parafundit elektronike. Disa prej elementeve të d në kripërat e tyra kanë numërat oksidues të lartë.Formojn komponime komplekse, tregojn veprime te theksuara katalitike . etj.

Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?

Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?


Elementet kimike te cilat elektronet valente i kanë të vendosura në orbitalet d quhen elemente të bllokut (d).

Në tabelën e sistemit periodik këto elemente janë të vendosura në mes te elementeve të bllokut s dhe atyre të bllokut p.

Për këtë arsye quhen elemente Kalimtare.
Cilat emente quhen të bllokut (d), ku janë të vendosura në tabelën e sistemit periodik dhe si quhen ndryshe ?


Elementet kimike te cilat elektronet valente i kanë të vendosura në orbitalet d quhen elemente të bllokut (d).

Në tabelën e sistemit periodik këto elemente janë të vendosura në mes te elementeve të bllokut s dhe atyre të bllokut p.

Për këtë arsye quhen elemente Kalimtare.

Namazi

Syzat