Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Kromi. Show all posts
Showing posts with label Kromi. Show all posts

Çka formon oksidi i kromit (VI) CrO3 kur tretet në ujë (reaksionin) dhe si quhen kripërat e tij?

Çka formon oksidi i kromit (VI) CrO3 kur tretet në ujë (reaksionin) dhe si quhen kripërat e tij?

Kur tretet në ujë formon acidet kromike (acidin kromik dhe acidin dikromik)
CrO3 + H2O --> H2CrO4
2CrO3 + H2O --> H2Cr2O7

Kripërat përkatëse të këtyre acideve quhen kromate përkatësisht dykromate.
Çka formon oksidi i kromit (VI) CrO3 kur tretet në ujë (reaksionin) dhe si quhen kripërat e tij?

Kur tretet në ujë formon acidet kromike (acidin kromik dhe acidin dikromik)
CrO3 + H2O --> H2CrO4
2CrO3 + H2O --> H2Cr2O7

Kripërat përkatëse të këtyre acideve quhen kromate përkatësisht dykromate.

Cilat janë komponimet më të njohura të kromit me numër oksidues +3 (shëno emrat dhe formulat)?

Cilat janë komponimet më të njohura të kromit me numër oksidues  +3 (shëno emrat dhe formulat)?

Kloruri i kromit (CrCl3) dhe sulfati i kromit (III) Cr2(SO4).
Cilat janë komponimet më të njohura të kromit me numër oksidues  +3 (shëno emrat dhe formulat)?

Kloruri i kromit (CrCl3) dhe sulfati i kromit (III) Cr2(SO4).

Si fitohet hidroksidi i kromit Cr(OH)3 (shëno reaksionin)?

Si fitohet hidroksidi i kromit Cr(OH)3 (shëno reaksionin)?

Fitohet nga tretësira e klorurit të kromit (III) ose të kripërave të tjera të tretshme duke vepruar me amoniak në tretsirat ujore të tyre
CrCl3 + 3NH4OH --->Cr(OH)3 + 3NH4Cl
Si fitohet hidroksidi i kromit Cr(OH)3 (shëno reaksionin)?

Fitohet nga tretësira e klorurit të kromit (III) ose të kripërave të tjera të tretshme duke vepruar me amoniak në tretsirat ujore të tyre
CrCl3 + 3NH4OH --->Cr(OH)3 + 3NH4Cl

Cilat janë komponimet e kromit (shëno emrat dhe formulat)?

Cilat janë komponimet e kromit (shëno emrat dhe formulat)?

Komponimet e kromit janë: Oksidi i kromit (III) Cr2O3 , Hidroksidi i kromit (III) Cr(OH)3 , Oksidi i Kromit i kromit (VI) CrO3.
Cilat janë komponimet e kromit (shëno emrat dhe formulat)?

Komponimet e kromit janë: Oksidi i kromit (III) Cr2O3 , Hidroksidi i kromit (III) Cr(OH)3 , Oksidi i Kromit i kromit (VI) CrO3.

Kromi me çfarë numra oksidues formon komponime dhe cilat janë më të rëndësishme ?

Kromi me çfarë numra oksidues formon komponime dhe cilat janë më të rëndësishme ?

Kromi formon komponime ne te cilat ai ka numër oksidues +2,+3,+5 dhe +6.

Komponimet më të rëndësishme të tij janë ato në të cilat kromi ka numër oksidues +6.
Kromi me çfarë numra oksidues formon komponime dhe cilat janë më të rëndësishme ?

Kromi formon komponime ne te cilat ai ka numër oksidues +2,+3,+5 dhe +6.

Komponimet më të rëndësishme të tij janë ato në të cilat kromi ka numër oksidues +6.

Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Kromi është i qëndrueshum ndaj korozionit.Si i till përdoret për mveshje të veglave të hekurit , për mbrojtje të tyre nga korozioni. Ky proces quhet kromim dhe është proces elektrolitik.Kromi Me metalet e tjera formon aliazhe.Me të rëndësishme  janë aliazhet e kromit me hekurin. Këto aliazhe quhen ferokrome. Dhe perfitohen me kalcinim te kromitit me kokës në furra elektrike :
FeO x Cr2O3 +4C ---> (Fe +2Cr) + 4CO
Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Kromi është i qëndrueshum ndaj korozionit.Si i till përdoret për mveshje të veglave të hekurit , për mbrojtje të tyre nga korozioni. Ky proces quhet kromim dhe është proces elektrolitik.Kromi Me metalet e tjera formon aliazhe.Me të rëndësishme  janë aliazhet e kromit me hekurin. Këto aliazhe quhen ferokrome. Dhe perfitohen me kalcinim te kromitit me kokës në furra elektrike :
FeO x Cr2O3 +4C ---> (Fe +2Cr) + 4CO

Cilat janë vetitë fizike dhe kimike te kromit ?

Cilat janë vetitë fizike dhe kimike te kromit ?
Kromi  është metal me shkëlqim të argjendtë.

Ka fortësi të madhe dhe është i thyeshëm.Si i tillë nuk mund të farkohet.Kromi është i qëndrueshëm ndaj ujit dhe ajrit. Në acid klorhidrik dhe ne acid sulfurik të holluar është i tretshëm.
Cilat janë vetitë fizike dhe kimike te kromit ?
Kromi  është metal me shkëlqim të argjendtë.

Ka fortësi të madhe dhe është i thyeshëm.Si i tillë nuk mund të farkohet.Kromi është i qëndrueshëm ndaj ujit dhe ajrit. Në acid klorhidrik dhe ne acid sulfurik të holluar është i tretshëm.

Si përfitohet kromi dhe shëno reaksionin e përfitimit ?

Si përfitohet kromi dhe shëno reaksionin e përfitimit ?

Kromi metalik përfitohet me reduktim të oksidit te kromit. Kromiti shkrihet me karbonat të kaliumit nën rrymën e oksigjenit :

4FeO x Cr2O3 + 8K2CO3 + 7O2 ---> 8K2CrO4 +2Fe2O3 + 8CO2

Nen veprimin e acidit sulfurik kromati shendrrohet ne dikromat i cili pastaj reduktohet me kokës deri ne oksid kromi (III) . Ky oksid reduktohet me metoden e aluminotermis me crast fitohet kromi metalik
Cr2O3+2Al-->2Cr +Al2O3
Si përfitohet kromi dhe shëno reaksionin e përfitimit ?

Kromi metalik përfitohet me reduktim të oksidit te kromit. Kromiti shkrihet me karbonat të kaliumit nën rrymën e oksigjenit :

4FeO x Cr2O3 + 8K2CO3 + 7O2 ---> 8K2CrO4 +2Fe2O3 + 8CO2

Nen veprimin e acidit sulfurik kromati shendrrohet ne dikromat i cili pastaj reduktohet me kokës deri ne oksid kromi (III) . Ky oksid reduktohet me metoden e aluminotermis me crast fitohet kromi metalik
Cr2O3+2Al-->2Cr +Al2O3

Si gjendet kromi në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?

Si gjendet kromi në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?

Kromi në natyrë është i përhapur vetëm në formë të mineraleve të tij.

Mineralet më të rëndësishme të tij jan kromiti , FeOxCr2O3 dhe krokoiti PbCrO4.
Si gjendet kromi në natyrë dhe cilat janë xehet më të rëndësishme (shëno emrat dhe formulat)?

Kromi në natyrë është i përhapur vetëm në formë të mineraleve të tij.

Mineralet më të rëndësishme të tij jan kromiti , FeOxCr2O3 dhe krokoiti PbCrO4.

Namazi

Syzat