Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Vozitja

Kategoritë e vozitjes

Kategoritë e vozitjes Në Kosovë patentë shoferi lëshohet për këto kategori dhe nënkategori për drejtimin e mjeteve me veprim motorikë dhe bashkangjitëse të cilat bëjnë pjesë: A1, A, B, C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E si dhe kategorive T. L. M. Nënkategoria A1 - Motoçikletat e lehta me vëllim punues që nuk kalon 125 cm3 dhe me fuqi e cila nuk e kalon 11 kf. Kategoria A - motoçikleta deri 25 kë që nuk tejkalon 0,16 kë/kg. Kategoria A - e drejta për të drejtuar të gjitha llojet e motoçikletave (pa kufizim të fuqisë) nuk do të ipet derisa shoferi të ketë dy vite përvojë në motoçikletat deri në 25 k f, që nuk tejkalon 0,16 kf/kg “qasja direkt” për Kategorinë A të pakufizuar e mundur për drejtuesit e moshës 21 vjet. Kategoria B - Mjetet motorike që nuk tejkalojnë masën 3500 kg, që kanë tetë (8) ulëse, përveç ulëses së shoferit,me rimorkio e cila nuk tejkalon 750 kg, apo me rimorkio e cila tejkalon masën 750 kg me kusht që masa maksimale e le

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more