Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Zanoret

Çka është rrokja ?

Çka është rrokja ? Rrokja është një grup fonemash përqendrimi rreth një zanoreje.  Rrokjet janë të hapura kur mbarojnë me zanore (u-ra) dhe të mbyllura kur mbarojnë me bashkëtingëllore (lis). Një grup bashkëtingëlloresh pa zanore nuk mund të formojë rrokje. ceshte rrokja, cfare eshte rrokja, cka eshte rrokja, qka eshte rrokja, cfare kuptimi ka rrokja, cfare kuptimi ka rrokja, rrokja definicioni, rrokja shqip, si mund te jene rrokjet, rrokjet e hapura dhe rrokjet e mbyllura, cfare eshte rrokje, qka eshte rrokje, ca eshte rrokje, çka eshte rrokja

Si bëhet klasifikimi i zanoreve në gjuhën shqipe ?

Si bëhet klasifikimi i zanoreve në gjuhën shqipe ?   Zanoret e gjuhës shqipe  janë  7   ato janë : a, e, ë, i, o, u, y  të cilat klasifikohen:  Sipas vendit të ngritjes së gjuhës drejt qiellzës: të përparme, qendrore dhe të prapme; Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës: të hapura, gjysmë të hapura dhe të mbyllura; Sipas pjesëmarrjes ose jo të buzëve: të buzorëzuara dhe të pabuzorëzuara. klasifikimi i zanoreve te gjuhes shqipe, gjuha shqipe zanoret, si ndahen zanoret, fonema zanore shqip, zanore shqip, klasifikimi i zanoreve shqipe, gjuha shqipe zanoret, si ndahet zanoret shqipe, si klasifikohen zanoret e gjuhe shqipe, shkronjat shqipe,

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ?

Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe - sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe ? Gjuha shqipe ka 36 shkronja apo  fonema. Prej tyre 7 janë shkronja apo fonema zanore: a, e, ë, i, o, u, y  dhe  29 janë shkronja apo  fonema bashkëtingëllore: b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh. sa shkronja i ka gjuha shqipe, shkronjat e gjuhes shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, zanoret shqip, fonemat shqipe, fonema shqipe, sa zanore jane ne gjuhen shqipe, sa bashketingllore jane ne gjuhen shqipe, cilat jane zanoret e gjuhes shqipe, cilat jane bashktinglloret e gjuhes shqipe, gjuha shqipe shkronjat, shkronjat ne gjuhen shqipe

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more