Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Kimia. Show all posts
Showing posts with label Kimia. Show all posts

Në sa modifikime egziston oksidi i plumbit (II) PbO për çka perdoret dhe me çfarë emri njihet ?

Në sa modifikime egziston oksidi i plumbit (II) PbO për çka perdoret dhe me çfarë emri njihet ?

Në dy modifikime ( me ngjyrë të verdhë dhe kristale rombike dhe me ngjyr të kuqe dhe kristale tetragonale).

Perdoret si ngjyrë për pikturim me emër masikot.
Në sa modifikime egziston oksidi i plumbit (II) PbO për çka perdoret dhe me çfarë emri njihet ?

Në dy modifikime ( me ngjyrë të verdhë dhe kristale rombike dhe me ngjyr të kuqe dhe kristale tetragonale).

Perdoret si ngjyrë për pikturim me emër masikot.

Për çfarë qëllimi bëhet fërgimi i xeheve sulfure dhe shëno reaksionin ?

Për çfarë qëllimi bëhet fërgimi i xeheve sulfure dhe shëno reaksionin ?

 Fërgimi bëhet me qëllim të mënjanohet sulfuri nga xehja sulfure në sasi më të madhe dhe të fitohet rediment sa ma i lartë i plumbit :

2PbS + 3O2 ---> 2PbO + 2SO2
Për çfarë qëllimi bëhet fërgimi i xeheve sulfure dhe shëno reaksionin ?

 Fërgimi bëhet me qëllim të mënjanohet sulfuri nga xehja sulfure në sasi më të madhe dhe të fitohet rediment sa ma i lartë i plumbit :

2PbS + 3O2 ---> 2PbO + 2SO2

Si fitohet mangani ?

Si fitohet mangani ?

Mangani përfitohet në dy mënyra : me elektrolizë të tretësirave ujore të kripërave të tij në mjedis neutral dhe me metodën e aluminotermisë
Si fitohet mangani ?

Mangani përfitohet në dy mënyra : me elektrolizë të tretësirave ujore të kripërave të tij në mjedis neutral dhe me metodën e aluminotermisë

Kromi me çfarë numra oksidues formon komponime dhe cilat janë më të rëndësishme ?

Kromi me çfarë numra oksidues formon komponime dhe cilat janë më të rëndësishme ?

Kromi formon komponime ne te cilat ai ka numër oksidues +2,+3,+5 dhe +6.

Komponimet më të rëndësishme të tij janë ato në të cilat kromi ka numër oksidues +6.
Kromi me çfarë numra oksidues formon komponime dhe cilat janë më të rëndësishme ?

Kromi formon komponime ne te cilat ai ka numër oksidues +2,+3,+5 dhe +6.

Komponimet më të rëndësishme të tij janë ato në të cilat kromi ka numër oksidues +6.

Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Kromi është i qëndrueshum ndaj korozionit.Si i till përdoret për mveshje të veglave të hekurit , për mbrojtje të tyre nga korozioni. Ky proces quhet kromim dhe është proces elektrolitik.Kromi Me metalet e tjera formon aliazhe.Me të rëndësishme  janë aliazhet e kromit me hekurin. Këto aliazhe quhen ferokrome. Dhe perfitohen me kalcinim te kromitit me kokës në furra elektrike :
FeO x Cr2O3 +4C ---> (Fe +2Cr) + 4CO
Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Kromi është i qëndrueshum ndaj korozionit.Si i till përdoret për mveshje të veglave të hekurit , për mbrojtje të tyre nga korozioni. Ky proces quhet kromim dhe është proces elektrolitik.Kromi Me metalet e tjera formon aliazhe.Me të rëndësishme  janë aliazhet e kromit me hekurin. Këto aliazhe quhen ferokrome. Dhe perfitohen me kalcinim te kromitit me kokës në furra elektrike :
FeO x Cr2O3 +4C ---> (Fe +2Cr) + 4CO

Mekanizmi i veprimit te katalizatorve bazohet:

Mekanizmi i veprimit te katalizatorve bazohet:
 

a)ne uljen e energjise aktivacionale
b)ne rritjen e energjise aktivacionale
c)mbajtjen konstant te perqendrimit te reaktantve
d)nuk ndikon ne perqendrimin e reaktantve
Mekanizmi i veprimit te katalizatorve bazohet:
 

a)ne uljen e energjise aktivacionale
b)ne rritjen e energjise aktivacionale
c)mbajtjen konstant te perqendrimit te reaktantve
d)nuk ndikon ne perqendrimin e reaktantve

Si formohen jonet ?

Si formohen jonet ? 

Kur atomi lëshon elektrone formohet joni pozitiv, e nëse pranon elektrone, formohet joni negativ.

 Jonet pozitive quhen katione, kurse ato negative anione.
Si formohen jonet ? 

Kur atomi lëshon elektrone formohet joni pozitiv, e nëse pranon elektrone, formohet joni negativ.

 Jonet pozitive quhen katione, kurse ato negative anione.

Cila nga keto hormone nuk eshte steroid ?

Cila nga keto hormone nuk eshte steroid ?
 

a) testosteroni
b) estrogjenet
c) insulina
d) kortizoni
Cila nga keto hormone nuk eshte steroid ?
 

a) testosteroni
b) estrogjenet
c) insulina
d) kortizoni

Çka janë kristalet ?Kristalet (substancat kristalore) janë substanca të cilat nga pamja e jashtme kanë formë të rregullt gjeometrike si p.sh., kristalet e kripës së gjellës, kristalet e sheqerit, kristalet e gurkalit,  kristalet e klorurit të kaliumit etj. 

Disiplina e veçantë që merret me studimin e kristaleve quhet kristalografi.

qka eshte kristali,cka eshte kristali,ceshte kristali,cfare eshte kristali,qka jane kristalet,cka jane kristalet,cfare jane kristalet,kristali shqip 


Kristalet (substancat kristalore) janë substanca të cilat nga pamja e jashtme kanë formë të rregullt gjeometrike si p.sh., kristalet e kripës së gjellës, kristalet e sheqerit, kristalet e gurkalit,  kristalet e klorurit të kaliumit etj. 

Disiplina e veçantë që merret me studimin e kristaleve quhet kristalografi.

qka eshte kristali,cka eshte kristali,ceshte kristali,cfare eshte kristali,qka jane kristalet,cka jane kristalet,cfare jane kristalet,kristali shqip 

Çfarë është distilimi ?


Distilimi është metodë me të cilën bëhet ndarja e një ose më shumë substancave të tretshme nga tretësi. 

Substancat që ndahen me distilim mund të jenë të ngurta ose të lëngëta si p.sh., distilimi i ujit nga gurkali; distilimi i alkoolit nga uji etj. 

Distilimi bazohet në veçimin e përbërësve të tretur nga përzierja për shkak të temperaturave të ndryshme të avullimit të tyre. 


Distilimi është shndërrim i një lëngu në avull dhe më pas kondensimi i vullit me anë të ftohjes. 

qka eshte distilimi,cka eshte distilimi,ceshte distilimi,cfare eshte distilimi

Distilimi është metodë me të cilën bëhet ndarja e një ose më shumë substancave të tretshme nga tretësi. 

Substancat që ndahen me distilim mund të jenë të ngurta ose të lëngëta si p.sh., distilimi i ujit nga gurkali; distilimi i alkoolit nga uji etj. 

Distilimi bazohet në veçimin e përbërësve të tretur nga përzierja për shkak të temperaturave të ndryshme të avullimit të tyre. 


Distilimi është shndërrim i një lëngu në avull dhe më pas kondensimi i vullit me anë të ftohjes. 

qka eshte distilimi,cka eshte distilimi,ceshte distilimi,cfare eshte distilimi

Si mund të jenë vetitë e substancave ?Vetitë e substancave  mund të jenë: fizike dhe kimike.


Vetitë e substancave  mund të jenë: fizike dhe kimike.

Sa atome te karbonit ka Kerozina?

Sa atome te karbonit ka Kerozina?

A.C11-C12
B.C13-C15
C.C17-C18
D.C10-C16
Sa atome te karbonit ka Kerozina?

A.C11-C12
B.C13-C15
C.C17-C18
D.C10-C16

Çka eshte Kitini ?

Çka eshte Kitini ?
Kitini është material i cili gjendet ne mbështëjellësin e kembënyjëtuarve.
Muri qelizor te kerpudhat eshte i ndertuar nga kitini.
 
 
Çka eshte Kitini ?
Kitini është material i cili gjendet ne mbështëjellësin e kembënyjëtuarve.
Muri qelizor te kerpudhat eshte i ndertuar nga kitini.
 
 

Tretesira jo ujore e NH4Cl eshte:


Tretesira jo ujore e NH4Cl eshte:

A.Acidike
B.Bazike
C Neutrale
D.Amfoterne

Tretesira jo ujore e NH4Cl eshte:

A.Acidike
B.Bazike
C Neutrale
D.Amfoterne

Ne sa grupe dhe perioda jane te rradhitura elementet ne sistemin periodik ?


Ne sa grupe dhe perioda jane te rradhitura elementet ne sistemin periodik ?

A.ne 7 grupe dhe 3 perioda
B.ne 7 grupe dhe 7 perioda
C.ne 18 grupe dhe 3 perioda
D.ne 18 grupe dhe 7 perioda

Ne sa grupe dhe perioda jane te rradhitura elementet ne sistemin periodik ?

A.ne 7 grupe dhe 3 perioda
B.ne 7 grupe dhe 7 perioda
C.ne 18 grupe dhe 3 perioda
D.ne 18 grupe dhe 7 perioda

Çka është valenca e një elementi ?
Çka është valenca e një elementi ?
Valenca e  një elementi është numër që tregon me sa atome të hidrogjenit mund të lidhet një atom, ose sa atome të hidrogjenit mund të zëvendësojë një atom i këtij elementi.

Cka eshte valenca,qka eshte valenca,ceshte valenca,cfare eshte valenca,qeshte valenca,çka eshte valenca,çfarë eshte valenca,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,valenca e nje elementi,valencat kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 


Çka është valenca e një elementi ?
Valenca e  një elementi është numër që tregon me sa atome të hidrogjenit mund të lidhet një atom, ose sa atome të hidrogjenit mund të zëvendësojë një atom i këtij elementi.

Cka eshte valenca,qka eshte valenca,ceshte valenca,cfare eshte valenca,qeshte valenca,çka eshte valenca,çfarë eshte valenca,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,valenca e nje elementi,valencat kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 Çka është lidhja kovalente ?
Çka është lidhja kovalente ?
Lidhja kovalente formohet me çiftëzimin e elektroneve të atomeve përkatëse.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,lidhjet kovalente,lidhja kovalente kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 
Çka është lidhja kovalente ?
Lidhja kovalente formohet me çiftëzimin e elektroneve të atomeve përkatëse.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,lidhjet kovalente,lidhja kovalente kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 

Çka janë anionet ?
Çka janë anionet ?
Anionet janë jone me ngarkesë elektrike negative.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,anionet,anion,anjon,anioni kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 
Çka janë anionet ?
Anionet janë jone me ngarkesë elektrike negative.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,anionet,anion,anjon,anioni kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 

Çka janë jonet ?
Çka janë jonet ?
Jonet janë grimca të cilat kanë ngarkesë elektrike.Ato formohen nga atomet dhe molekulat, duke liruar ose pranuar elektrone.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,jonet,joni,jone,jonet kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 


Çka janë jonet ?
Jonet janë grimca të cilat kanë ngarkesë elektrike.Ato formohen nga atomet dhe molekulat, duke liruar ose pranuar elektrone.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,jonet,joni,jone,jonet kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,  
 Si shënohet simboli kimik i heliumit ?Si shënohet simboli kimik i heliumit ?

Simboli kimik i heliumit shënohet He.
simboli kimik i heliumit,heliumi cfare simboli kimik ka heliumi


Si shënohet simboli kimik i heliumit ?

Simboli kimik i heliumit shënohet He.
simboli kimik i heliumit,heliumi cfare simboli kimik ka heliumi

Namazi

Syzat