Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Kimia

Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ?

Çka është kromimi.ciliat aliazhe quhen ferokrome dhe si fitohen ? Kromi është i qëndrueshum ndaj korozionit.Si i till përdoret për mveshje të veglave të hekurit , për mbrojtje të tyre nga korozioni. Ky proces quhet kromim dhe është proces elektrolitik.Kromi Me metalet e tjera formon aliazhe.Me të rëndësishme  janë aliazhet e kromit me hekurin. Këto aliazhe quhen ferokrome. Dhe perfitohen me kalcinim te kromitit me kokës në furra elektrike : FeO x Cr2O3 +4C ---> (Fe +2Cr) + 4CO

Si formohen jonet ?

Si formohen jonet ?  Kur atomi lëshon elektrone formohet joni pozitiv , e nëse pranon elektrone, formohet joni negativ .  Jonet pozitive quhen katione , kurse ato negative anione .

Çka janë kristalet ?

Kristalet (substancat kristalore) janë substanca të cilat nga pamja e jashtme kanë formë të rregullt gjeometrike si p.sh., kristalet e kripës së gjellës, kristalet e sheqerit, kristalet e gurkalit,  kristalet e klorurit të kaliumit etj.  Disiplina e veçantë që merret me studimin e kristaleve quhet kristalografi . qka eshte kristali,cka eshte kristali,ceshte kristali,cfare eshte kristali,qka jane kristalet,cka jane kristalet,cfare jane kristalet,kristali shqip 

Çfarë është distilimi ?

Distilimi është metodë me të cilën bëhet ndarja e një ose më shumë substancave të tretshme nga tretësi.  Substancat që ndahen me distilim mund të jenë të ngurta ose të lëngëta si p.sh., distilimi i ujit nga gurkali; distilimi i alkoolit nga uji etj.  Distilimi bazohet në veçimin e përbërësve të tretur nga përzierja për shkak të temperaturave të ndryshme të avullimit të tyre.  Distilimi është shndërrim i një lëngu në avull dhe më pas kondensimi i vullit me anë të ftohjes.   qka eshte distilimi,cka eshte distilimi,ceshte distilimi,cfare eshte distilimi

Çka eshte Kitini ?

Çka eshte Kitini ? Kitini është material i cili gjendet ne mbështëjellësin e kembënyjëtuarve. Muri qelizor te kerpudhat eshte i ndertuar nga kitini.    

Çka është valenca e një elementi ?

Çka është valenca e një elementi ? Valenca e   një elementi është numër që tregon me sa atome të hidrogjenit mund të lidhet një atom, ose sa atome të hidrogjenit mund të zëvendësojë një atom i këtij elementi. Cka eshte valenca,qka eshte valenca,ceshte valenca,cfare eshte valenca,qeshte valenca,çka eshte valenca,çfarë eshte valenca,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,valenca e nje elementi,valencat kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,    

Çka është lidhja kovalente ?

Çka është lidhja kovalente ? Lidhja kovalente formohet me çiftëzimin e elektroneve të atomeve përkatëse. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,lidhjet kovalente,lidhja kovalente kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,    

Çka janë anionet ?

Çka janë anionet ? Anionet janë jone me ngarkesë elektrike negative. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,anionet,anion,anjon,anioni kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,    

Çka janë jonet ?

Çka janë jonet ? Jonet janë grimca të cilat kanë ngarkesë elektrike.Ato formohen nga atomet dhe molekulat, duke liruar ose pranuar elektrone. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi,jonet,joni,jone,jonet kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, c’ka,    

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more