Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Gjinia

Gjinia asjanëse e emrit

Disa emra dalin në një gjini të tretë që nuk është as mashkullore, as femërore, e që quhet gjini asnjanëse.

Në gjuhën shqipe ka pak emra të gjinisë asnjanëse: të kuqtë, të bardhët, të ftohtët, të nxehtët, të menduarit, të mësuarit etj.

Emrat që marrin mbaresën -t (-të ose -it) janë të gjinisë asnjanëse.


Janë në gjininë asnjanëse:


a) disa emra të prejardhur nga folje. Këta quhen emra prejfoljorë ose prejpjesorë.

b) disa emra të prejardhur nga mbiemra, që quhen emra prejmbiemrorë.
folje - emër i gjinisë asnjanëse mbiemër - emër i gj. asnjanëse mësoj -të mësuarit izi -të zitë këndoj -të kënduarit ikuq -të kuqtë eci -të ecurit iverdhë -të verdhët lexoj -të lexuarit iftohtë -të ftohtët flas -të folurit ibardhë -të bardhët 
gjinia asnjanese, gjinia asnjanese gramatike, gjinia asnjanese e emrit

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more