Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Lyra. Show all posts
Showing posts with label Lyra. Show all posts

Ç'është poezia lirike

            Ç'është poezia lirike

Çdo vepër letrare është e shkruar në njërën prej këtyre tri gjinive: lirike, epike dhe dramatike.

Poezia lirike hyn në radhën e krijimeve më të lashta letrare. Ajo u shfaq qysh atëherë kur njeriu mësoi të mendojë dhe të flasë. Ajo në fillim kishte lidhje të ngushtë me melodinë, muzikën dhe vallen. Disa nga këto veti i ka ruajtur edhe sot e kësaj dite.

Poezia lirike ka si objekt të shfaqurit e përjetimeve të vetë këngëtarit a vjershëtarit.

Fjala LIRIKË rrjedh prej greqishtes LYRA. Lyra ishte një vegël muzikore me të cilën grekët e vjetër i përcjellin këngët lirike. Më vonë emri i kësaj vegle muzikore u përdor për të treguar veprat letrare që i përkasin poezisë lirike.

Vetia themelore e poezisë lirike është se këngëtari ose poeti shfaq përjetimet e veta, si: gëzimet, kënaqësitë, dëshirat, shpresat, dhembjet dhe vuajtjet. Për këtë arsye kjo poezi është quajtur edhe poezi subjektive. Kur poeti lirik është i pikëlluar,edhe natyrën dhe çdo gjë në përshkrimin e vet e paraqet të pikëlluar dhe anasjelltas, kur ai është i gëzuar çdo gjë e paraqet përmes një gazmendi të pashoq.

Nëpërmjet gjendjes shpirtërore të shkrimtarit ne njohim jo vetëm shkrimtarin, por edhe shtresën, klasën, popullin të cilit ai i takon. Si shembull poezish lirike mund të marrim cilëndo këngë popullore dashurie,djepi (nina-nëna), dasme e vaji ose një varg vjershash të poetëve tanë, p.sh. “Fjalët e qiririt” e Naimit, “Kënga e rinisë” e Migjenit, “Anës lumenjve” e Nolit.

Poezia lirike ndahet në lloje të shumëta.

Llojet e saj janë: poezia përshkruese,poezia e dashurisë, oda, elegjia, epitafi, epigrafi, poezia patriotike, poezia sociale,himni, poezia satirike, poezia mendimtare, poezia idilike etj.

Ç'është poezia lirike, vepër letrare lirike, poezia epike poezia dramatike.krijimet më të lashta letrare melodia, muzika vallja prej kujt rrjedh fjala lirike greqishtja LYRA, qeshte lyra vegël muzikore grekët  këngët lirike gëzimi, kënaqësia, dëshira, shpresa, dhimbja vuajtja poezia subjektive i pikëlluar, shembuj te poezise lirike,llojet e poezise lirike, cilat jane llojet e poezise lirike, llojet e poezise djepi (nina-nëna), dasme e vaji ose një varg vjershash të poetëve tanë “Fjalët e qiririt” e Naimit, “Kënga e rinisë” e Migjenit, “Anës lumenjve” e Nolit poezia përshkruese,poezia e dashurisë, oda, elegjia, epitafi, epigrafi, poezia patriotike, poezia sociale,himni, poezia satirike, poezia mendimtare, poezia idilike etj.
            Ç'është poezia lirike

Çdo vepër letrare është e shkruar në njërën prej këtyre tri gjinive: lirike, epike dhe dramatike.

Poezia lirike hyn në radhën e krijimeve më të lashta letrare. Ajo u shfaq qysh atëherë kur njeriu mësoi të mendojë dhe të flasë. Ajo në fillim kishte lidhje të ngushtë me melodinë, muzikën dhe vallen. Disa nga këto veti i ka ruajtur edhe sot e kësaj dite.

Poezia lirike ka si objekt të shfaqurit e përjetimeve të vetë këngëtarit a vjershëtarit.

Fjala LIRIKË rrjedh prej greqishtes LYRA. Lyra ishte një vegël muzikore me të cilën grekët e vjetër i përcjellin këngët lirike. Më vonë emri i kësaj vegle muzikore u përdor për të treguar veprat letrare që i përkasin poezisë lirike.

Vetia themelore e poezisë lirike është se këngëtari ose poeti shfaq përjetimet e veta, si: gëzimet, kënaqësitë, dëshirat, shpresat, dhembjet dhe vuajtjet. Për këtë arsye kjo poezi është quajtur edhe poezi subjektive. Kur poeti lirik është i pikëlluar,edhe natyrën dhe çdo gjë në përshkrimin e vet e paraqet të pikëlluar dhe anasjelltas, kur ai është i gëzuar çdo gjë e paraqet përmes një gazmendi të pashoq.

Nëpërmjet gjendjes shpirtërore të shkrimtarit ne njohim jo vetëm shkrimtarin, por edhe shtresën, klasën, popullin të cilit ai i takon. Si shembull poezish lirike mund të marrim cilëndo këngë popullore dashurie,djepi (nina-nëna), dasme e vaji ose një varg vjershash të poetëve tanë, p.sh. “Fjalët e qiririt” e Naimit, “Kënga e rinisë” e Migjenit, “Anës lumenjve” e Nolit.

Poezia lirike ndahet në lloje të shumëta.

Llojet e saj janë: poezia përshkruese,poezia e dashurisë, oda, elegjia, epitafi, epigrafi, poezia patriotike, poezia sociale,himni, poezia satirike, poezia mendimtare, poezia idilike etj.

Ç'është poezia lirike, vepër letrare lirike, poezia epike poezia dramatike.krijimet më të lashta letrare melodia, muzika vallja prej kujt rrjedh fjala lirike greqishtja LYRA, qeshte lyra vegël muzikore grekët  këngët lirike gëzimi, kënaqësia, dëshira, shpresa, dhimbja vuajtja poezia subjektive i pikëlluar, shembuj te poezise lirike,llojet e poezise lirike, cilat jane llojet e poezise lirike, llojet e poezise djepi (nina-nëna), dasme e vaji ose një varg vjershash të poetëve tanë “Fjalët e qiririt” e Naimit, “Kënga e rinisë” e Migjenit, “Anës lumenjve” e Nolit poezia përshkruese,poezia e dashurisë, oda, elegjia, epitafi, epigrafi, poezia patriotike, poezia sociale,himni, poezia satirike, poezia mendimtare, poezia idilike etj.

Namazi

Syzat