Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Adresa. Show all posts
Showing posts with label Adresa. Show all posts

Cili është kodi postar i Ferizajit ?


Cili është kodi postar i Ferizajit ?


Kodi postar i Ferizajit,Kaçanikut,Hani Elezit,Shtime,Shterpcë,Babush,Doganaj
Kodi Postar i Kosovës - 70000 Ferizaj
Qarku Komuna vendbanimi Numri
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 70000
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 1 70010
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 3 70030
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 4 70040
Ferizaj Ferizaj Babush 70510
Ferizaj Ferizaj Doganaj 70520
Ferizaj Kaçanik Kaçanik 71000
Ferizaj Kaçanik Hani Elezit 71510
Ferizaj Shtime Shtime 72000
Ferizaj Shterpcë Shterpcë 73000

Cili është kodi postar i Ferizajit ?


Kodi postar i Ferizajit,Kaçanikut,Hani Elezit,Shtime,Shterpcë,Babush,Doganaj
Kodi Postar i Kosovës - 70000 Ferizaj
Qarku Komuna vendbanimi Numri
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 70000
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 1 70010
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 3 70030
Ferizaj Ferizaj Ferizaj 4 70040
Ferizaj Ferizaj Babush 70510
Ferizaj Ferizaj Doganaj 70520
Ferizaj Kaçanik Kaçanik 71000
Ferizaj Kaçanik Hani Elezit 71510
Ferizaj Shtime Shtime 72000
Ferizaj Shterpcë Shterpcë 73000

Adresa

Ambasadat e Huaja në Kosovë (Prishtinë)
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Europian në Prishtinë
Zyra ndërlidhëse e Danimarkës në Prishtinë
Ambasada e Sllovenisë në Prishtinë
Ambasada e Republikës Çeke në Prishtinë
Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë
Ambasada e Maqedonisë në Prishtinë
Ambasada e Kroacisë në Prishtinë
Ambasada e Malajzisë në Prishtinë 
Ambasada e Luksemburgut në Prishtinë
Ambasada e Kinës në Prishtinë
Ambasada e Japonisë në Prishtinë
Ambasada e Hungarisë në Prishtinë
Ambasada e Greqisë në Prishtinë
Ambasada e Finlandës në Prishtinë
Ambasada e Belgjikës në Prishtinë
Ambasada e Bullgarisë në Prishtinë
Ambasada e Austrisë në Prishtinë
Ambasada e Arabisë Saudite në Prishtinë
Kodet postare te Regjionit të Mitrovicës
Ambasada e Suedisë në Prishtinë
Ambasada e Frances në Prishtinë
Ambasada e Italisë në Prishtinë
Ambasada e Turqisë në Kosovë
Ambasada e Zvicrës në Prishtinë
Ambasada e Holandës në Prishtinë
Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë
Ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë
Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes në Prishtinë
Ambasada e Shqipërisë në Prishtinë

Ambasadat e Huaja në Kosovë (Prishtinë)

Ambasada e Arabisë Saudite
Bill Klinton, Ex-Novi Dom
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 549 203
Fax: +381 (0)38 549 211


Ambasada e Austrisë
Rr. Ahmet Krasniqi22
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 249 284
Fax: +381 (0)38 249 285


Ambasada e Belgjikës
Rr. Taslixhe I, 23a
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 51 88 38
Fax: +381 (0)38 51 76 98


Ambasada e Britanisë së Madhe
http://www.britishembassy.gov.uk/kosovo
Rr. Ismail Qemalji 6, Arbëri I
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 24 95 59
Fax: +381 (0)38 24 97 99


Ambasada e Bullgarisë
Rr. Ismajl Qemalji 12
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 734 734
Fax: +387 (0)38 245 543


Zyra ndërlidhëse e Danimarkës
Rr. Nëna Terezë nr. 2
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 549 381


Ambasada e Finlandës
Rr. Eduard Lir 50-Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 098
Fax: +381 (0)38 232 863


Ambasada e Frances
Rr. Ismajl Qemalji 67
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 224 588 00
Fax: +381 (0)38 22 45 88 01


Ambasada e Gjermanisë
Rr. Azem Jashanica 17
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 254 500
Fax: +381 (0)38 254 536


Ambasada e Greqisë
Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 013
Fax: +381 (0)38 245 533


Ambasada e Holandës
Rr. Xhemajl Berisha 12
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 516 101
Fax: +381 (0)38 516 101


Ambasada e Hungarisë
Rr. 24 Maj, 23
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 763
Fax: +381 (0)38 247 764


Ambasada e Italisë
Rr. Azem Jashanica 5, Dragodan
Prishtinë 10010
Tel: +381 (0)38 244 925
Fax: +381 (0)38 244 929


Ambasada e Japonisë
Rr. Rexhep Mala 43
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 249 995
Fax: +381 (0)38 245 434


Ambasada e Kinës
Rr. Ismajl Qemali 47
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 248 508
Fax: +381 (0)38 249 126


Ambasada e Kroacisë
Rr. Mujo Ulqinaku 20
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 223 978
Fax: +381 (0)38 223 979


Ambasada e Luksemburgut
Rr. Metush Krasniqi 14
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 226 787
Fax: +381 (0)38 226 787


Ambasada e Malajzisë
Rr. Partizani Street, NO.12
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 467
Fax: +381 (0)38 243 464


Ambasada e Maqedonisë
Rr. 24 Maji, 121
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 462
Fax: +381 (0)38 247 463


Ambasada e Norvegjisë
Rr. Sejdi Kryeziu, Bllok IV, Pejton
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 232 111 00


Ambasada e Republikës Çeke
Rr. Ismajl Qemali 31
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 246 676
Fax: +381 (0)38 248 782


Ambasada e SHBA-ve
http://pristina.usmission.gov/
Nazim Hikmet 30, Arbëri/Dragodan
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 595 930 00
Fax: +381 (0)38 549 890


Ambasada e Shqipërisë
Rr. Mujo Ulqinaku 18
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 248 208
Fax: +381 (0)38 248 209

Ambasada e Sllovenisë
Rr. Anton Ceta 6
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 246 255
Fax: +381 (0)38 246 256

Ambasada e Suedisë
Rr. Ekrem Rexha 6
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 245 795
Fax: +381 (0)38 245 791

Ambasada e Turqisë
Rr. Ismajl Qemalji 59
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 226 043
Fax: +381 (0)38 226 031


Ambasada e Zvicrës
Rr. Adrian Krasniqi 11
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 248 088
Fax: +381 (0)38 248 078


Zyra ndërlidhëse e Komisionit Europian
http://www.delprn.cec.eu.int/al/index.htm
Rr. Kosovës 1 (P.O. Box 331)
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 5131 323
Fax: +381 (0)38 5131 305
Ambasada e Arabisë Saudite
Bill Klinton, Ex-Novi Dom
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 549 203
Fax: +381 (0)38 549 211


Ambasada e Austrisë
Rr. Ahmet Krasniqi22
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 249 284
Fax: +381 (0)38 249 285


Ambasada e Belgjikës
Rr. Taslixhe I, 23a
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 51 88 38
Fax: +381 (0)38 51 76 98


Ambasada e Britanisë së Madhe
http://www.britishembassy.gov.uk/kosovo
Rr. Ismail Qemalji 6, Arbëri I
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 24 95 59
Fax: +381 (0)38 24 97 99


Ambasada e Bullgarisë
Rr. Ismajl Qemalji 12
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 734 734
Fax: +387 (0)38 245 543


Zyra ndërlidhëse e Danimarkës
Rr. Nëna Terezë nr. 2
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 549 381


Ambasada e Finlandës
Rr. Eduard Lir 50-Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 098
Fax: +381 (0)38 232 863


Ambasada e Frances
Rr. Ismajl Qemalji 67
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 224 588 00
Fax: +381 (0)38 22 45 88 01


Ambasada e Gjermanisë
Rr. Azem Jashanica 17
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 254 500
Fax: +381 (0)38 254 536


Ambasada e Greqisë
Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 013
Fax: +381 (0)38 245 533


Ambasada e Holandës
Rr. Xhemajl Berisha 12
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 516 101
Fax: +381 (0)38 516 101


Ambasada e Hungarisë
Rr. 24 Maj, 23
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 763
Fax: +381 (0)38 247 764


Ambasada e Italisë
Rr. Azem Jashanica 5, Dragodan
Prishtinë 10010
Tel: +381 (0)38 244 925
Fax: +381 (0)38 244 929


Ambasada e Japonisë
Rr. Rexhep Mala 43
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 249 995
Fax: +381 (0)38 245 434


Ambasada e Kinës
Rr. Ismajl Qemali 47
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 248 508
Fax: +381 (0)38 249 126


Ambasada e Kroacisë
Rr. Mujo Ulqinaku 20
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 223 978
Fax: +381 (0)38 223 979


Ambasada e Luksemburgut
Rr. Metush Krasniqi 14
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 226 787
Fax: +381 (0)38 226 787


Ambasada e Malajzisë
Rr. Partizani Street, NO.12
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 467
Fax: +381 (0)38 243 464


Ambasada e Maqedonisë
Rr. 24 Maji, 121
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 462
Fax: +381 (0)38 247 463


Ambasada e Norvegjisë
Rr. Sejdi Kryeziu, Bllok IV, Pejton
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 232 111 00


Ambasada e Republikës Çeke
Rr. Ismajl Qemali 31
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 246 676
Fax: +381 (0)38 248 782


Ambasada e SHBA-ve
http://pristina.usmission.gov/
Nazim Hikmet 30, Arbëri/Dragodan
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 595 930 00
Fax: +381 (0)38 549 890


Ambasada e Shqipërisë
Rr. Mujo Ulqinaku 18
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 248 208
Fax: +381 (0)38 248 209

Ambasada e Sllovenisë
Rr. Anton Ceta 6
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 246 255
Fax: +381 (0)38 246 256

Ambasada e Suedisë
Rr. Ekrem Rexha 6
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 245 795
Fax: +381 (0)38 245 791

Ambasada e Turqisë
Rr. Ismajl Qemalji 59
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 226 043
Fax: +381 (0)38 226 031


Ambasada e Zvicrës
Rr. Adrian Krasniqi 11
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 248 088
Fax: +381 (0)38 248 078


Zyra ndërlidhëse e Komisionit Europian
http://www.delprn.cec.eu.int/al/index.htm
Rr. Kosovës 1 (P.O. Box 331)
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 5131 323
Fax: +381 (0)38 5131 305

Zyra ndërlidhëse e Komisionit Europian në PrishtinëRr. Kosovës 1 (P.O. Box 331)

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 5131 323

Fax: +381 (0)38 5131 305


Rr. Kosovës 1 (P.O. Box 331)

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 5131 323

Fax: +381 (0)38 5131 305

Zyra ndërlidhëse e Danimarkës në Prishtinë

Zyra ndërlidhëse e Danimarkës në Prishtinë

Rr. Nëna Terezë nr. 2

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 549 381
Ambasada e Danimarkes ne Prishtine
Zyra ndërlidhëse e Danimarkës në Prishtinë

Rr. Nëna Terezë nr. 2

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 549 381
Ambasada e Danimarkes ne Prishtine

Ambasada e Sllovenisë në Prishtinë

 Ambasada e Sllovenisë në Prishtinë

Rr. Anton Ceta 6

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 246 255

Fax: +381 (0)38 246 256
 Ambasada e Sllovenisë në Prishtinë

Rr. Anton Ceta 6

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 246 255

Fax: +381 (0)38 246 256

Ambasada e Republikës Çeke në Prishtinë

Ambasada e Republikës Çeke në Prishtinë

Rr. Ismajl Qemali 31

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 246 676

Fax: +381 (0)38 248 782
Ambasada e Republikës Çeke në Prishtinë

Rr. Ismajl Qemali 31

Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 246 676

Fax: +381 (0)38 248 782

Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë

Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë

Rr. Sejdi Kryeziu, Bllok IV, Pejton
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 232 111 00
Ambasada e Norvegjisë në Prishtinë

Rr. Sejdi Kryeziu, Bllok IV, Pejton
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 232 111 00

Ambasada e Maqedonisë në Prishtinë

Ambasada e Maqedonisë në Prishtinë

Rr. 24 Maji, 121
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 462
Fax: +381 (0)38 247 463
Ambasada e Maqedonisë në Prishtinë

Rr. 24 Maji, 121
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 462
Fax: +381 (0)38 247 463

Ambasada e Malajzisë në Prishtinë

Ambasada e Malajzisë në Prishtinë

Rr. Partizani Street, NO.12
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 467
Fax: +381 (0)38 243 464
Ambasada e Malajzisë në Prishtinë

Rr. Partizani Street, NO.12
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 467
Fax: +381 (0)38 243 464

Ambasada e Luksemburgut në Prishtinë.

Ambasada e Luksemburgut në Prishtinë.

Rr. Metush Krasniqi 14
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 226 787
Fax: +381 (0)38 226 787
Ambasada e Luksemburgut në Prishtinë.

Rr. Metush Krasniqi 14
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 226 787
Fax: +381 (0)38 226 787

Ambasada e Kroacisë në Prishtinë

Rr. Mujo Ulqinaku 20
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 223 978
Fax: +381 (0)38 223 979


Ambasada e Kroacisë në Prishtinë
Rr. Mujo Ulqinaku 20
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 223 978
Fax: +381 (0)38 223 979


Ambasada e Kroacisë në Prishtinë

Ambasada e Kinës në Prishtinë

Ambasada e Kinës në Prishtinë

Rr. Ismajl Qemali 47
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 248 508
Fax: +381 (0)38 249 126
Ambasada e Kinës në Prishtinë

Rr. Ismajl Qemali 47
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 248 508
Fax: +381 (0)38 249 126

Ambasada e Japonisë në Prishtinë

Ambasada e Japonisë në Prishtinë

Rr. Rexhep Mala 43
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 249 995
Fax: +381 (0)38 245 434
Ambasada e Japonisë në Prishtinë

Rr. Rexhep Mala 43
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 249 995
Fax: +381 (0)38 245 434

Ambasada e Hungarisë në Prishtinë.

Ambasada e Hungarisë në Prishtinë.

Rr. 24 Maj, 23
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 763
Fax: +381 (0)38 247 764
Ambasada e Hungarisë në Prishtinë.

Rr. 24 Maj, 23
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 247 763
Fax: +381 (0)38 247 764

Ambasada e Greqisë në Prishtinë

Ambasada e Greqisë në Prishtinë.

Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 013
Fax: +381 (0)38 245 533
Ambasada e Greqisë në Prishtinë.

Arbëri
Prishtinë 10000
Tel: +381 (0)38 243 013
Fax: +381 (0)38 245 533

Ambasada e Finlandës në Prishtinë

Ambasada e Finlandës në Prishtinë

EMBASSY OF FINLAND, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 19, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +381 38 737 000, E-mail: sanomat.pri@formin.fi
 
Ambasada e Finlandës në Prishtinë

EMBASSY OF FINLAND, Pristina

Str. Perandori Justinian No. 19, Pejton
10000 Pristina, Kosovo
Tel. +381 38 737 000, E-mail: sanomat.pri@formin.fi
 

Ambasada e Bullgarisë në Prishtinë

Rr. Ismajl Qemalji 12
Prishtinë

Tel: +381 (0)38 734 734
Fax: +387 (0)38 245 543
Rr. Ismajl Qemalji 12
Prishtinë

Tel: +381 (0)38 734 734
Fax: +387 (0)38 245 543

Ambasada e Belgjikës në Prishtinë

Ambasada e Belgjikës në Prishtinë

Rr. Taslixhe I, 23a
Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 51 88 38
Fax: +381 (0)38 51 76 98
Ambasada e Belgjikës në Prishtinë

Rr. Taslixhe I, 23a
Prishtinë 10000

Tel: +381 (0)38 51 88 38
Fax: +381 (0)38 51 76 98

Ambasada e Austrisë në Prishtinë

Ambasada e Austrisë në Prishtinë

Rr. Ahmet Krasniqi22
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 249 284
Fax: +381 (0)38 249 285
Ambasada e Austrisë në Prishtinë

Rr. Ahmet Krasniqi22
Prishtinë
Tel: +381 (0)38 249 284
Fax: +381 (0)38 249 285

Namazi

Syzat