Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Mjekësi fizikale me Rehabilitim

Çka është ushtrimi terapeutik ?

Çka është ushtrimi terapeutik ? Ushtrim terapeutik quhet lëvizja e cila është e planifikuar. Ka qëllim të caktuar,realizohet në mënyrë të drejtë dhe arrin qëllimin e vet. qka eshte ushtrimi terapeutik,cka eshte ushtrimi terapeutik,cfare eshte ushtrimi terapeutik,ceshte ushtrimi terapeutik,me qka merret ushtrimi terapeutik,

Çka është elektrodiagnostika ?

Çka është elektrodiagnostika ? Me elektrodiagnostikë kuptojmë caktimin e reagimit të muskujve dhe nervave ndaj ngacmimeve të rrymës elektrike. qka eshte elektrodiagnostika,cka eshte elektrodiagnostika,cfare eshte elektrodiagnostika,qfare eshte elektrodiagnostika,ceshte elektrodiagnostika,me qka merret elektrodiagnostika,

Çka është elektroforeza ?

Çka është elektroforeza ? Me elektroforezë medikamentoze kuptojmë aplikimin e barërave në organizëm përmes lëkurës ose mukozës me ndihmën e rrymës galvanike. qka eshte elektroforeza,cka eshte elektroforeza,ceshte elektroforeza,qfare eshte elektroforeza,cfare eshte elektroforeza,perkufizimi,definicioni,

Çka janë protezat ?

Çka janë protezat ? Mjetet ndihmëse të cilat shërbejnë për zëvendësimin e pjesës ose organit të humbur quhen proteza. qka eshte proteza,cka eshte proteza,cfare eshte proteza,ceshte proteza,qfare eshte proteza

Çka është krioterapia ?

Çka është krioterapia ? Me krioterapinë kuptojmë aplikimin e ftohtësisë,gjegjësisht marrjen e nxehtësisë nga organizmi me qëllim të mjekimit. qka eshte krioterapia,cka eshte krioterapia,cfare eshte krioterapia,qeshte krioterapia,qka eshte krioterapi,krioterapia shqip

Ku aplikohet më së shumti pelloidi ?

Ku aplikohet më së shumti pelloidi ? Pelloidi aplikohet më së shumti tek sëmundjet e sistemit lokomotor,sidomos sëmundjet degjenerative dhe ekstraartikulare.Aplikohet edhe te disa sëmundje të lëkurës. ku aplikohet pelloidi,tek cilat semundje aplikohet pelloidoterapia,pelloidoterapia shqip

Me çka karakterizohen pelloidet ?

Me çka karakterizohen pelloidet ? Pelloidet karakterizohen me kapacitet të madh të nxehtësisë, përqueshmërinë e dobët dhe temperaturë indiferente në krahasim me ujin. me qka karakterizohet pelloidet,pelloidet dhe karakteristikat e tyre,kush jane karakteristikat e pelloideve

Çfarë veprime kanë pelloidet ?

Çfarë veprime kanë pelloidet ? Pelloidet përveç veprimit termik kanë edhe veprim mekanik për shkak të kompresionit si dhe veprim kimik varësisht nga përbërja e tyre. pelloidet dhe veprimet e tyre,kush jane veprimet e pelloideve,cilat jane veprimet e pelloideve,

Çka është Pelloidoterapia ?

Çka është Pelloidoterapia ? Pelloidoterapia ka të bëjë me aplikimin e pelloidit të nxehur me qëllim të mjekimit. Pelloidet paraqesin baltat shëruese. qka eshte peloidoterapia,qka eshte pelloidoterapia,cka eshte pelloidoterapia,qka jane pelloidet,qka jane pelloidoterapite

Çka shkakton aplikimi i parafinës ?

Çka shkakton aplikimi i parafinës ? Aplikimi i parafinës sjell gjer te përmirësimi i cirkulacionit të gjakut dhe limfës,përmirësimi i metabolizmit dhe elasticitetit të lëkurës. Shkaktohet hiperemia aktive e lëkurës dhe indit nënlëkuror,resorbimi i shpejtë i eksudatit,zvogëlimi i rigjidetit të muskulaturës dhe zvoglimi i dhembjeve. qka shkakton aplikimi i parafines,parafina dhe aplikimi i saj,qfare shkakton aplikimi i parafines,parafina dhe aplikimet e saj,

Si aplikohet parafina ?

Si aplikohet parafina ? Parafina aplikohet në lëkurën në gjendje të lëngët me temperaturë afro 60 gradë celzius në formë të shtresave të cilat qiten me brush të posatshme,me ndihmën e kompresave ose nëpërmjet imerzionit direkt të pjesëve distale të ekstremiteteve në parafinën e lëngët. parafina dhe aplikimi i saj,si duhet te aplikohet parafina,perdorimi i parafines,si perdoret parafina

Me çka karakterizohet parafina ?

Me çka karakterizohet parafina ? Parafina karakterizohet me:mungesën e plotë të ujit,kapacitetin e madh të nxehtësisë,përqueshmërinë e dobët të nxehtësisë,temperaturën e lartë indiferente dhe veprimin kompresiv me rastin e kalimit prej gjendjes së lëngët në gjendje të ngurtë. parafina me qka karakterizohet,parafina karakteristikat,cilat jane karakteristikat e parafines,kush jane karakteristikat e parafines,parafina dhe vetite e saj,

Çka është parafinoterapia ?

Çka është parafinoterapia ? Parafinoterapia paraqet përdorimin e parafinës së nxehur me qëllim të mjekimit. Kjo lloj terapie bënë pjesë në termoterapi e cila përhapet nëpërmjet kondukcionit. qka eshte parafinoterapia,qeshte parafinoterapia,qka quajme parafinoterapi,parafinoterapia shqip,qfare jane parafinoterapite,parafinoterapia,ku bene pjese parafinoterapia,si perhapet parafinoterapia,parafinoterapia perhapja e saj

Cilat janë kontraindikacionet për aplikimin e termoterapisë ?

Kontraindikacionet për aplikimin e termoterapisë janë:  Gjendjet febrile,dekompenzimi i zemrës,pezmatimet e sistemit venoz,gjendjet paragangrenoze,reaksioni paradoksal ndaj nxehtësisë,tireotoksikoza,çrregullimi i percepcionit ndaj nxehtësisë,tumorët,gjakderdhjet dhe animi ndaj gjakderdhjes,graviditeti etj. kunderindikacionet per termoterapia,kontraindikacionet per aplikimin e termoterapise,termoterapia kontraindikacionet shqip,

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more