Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Përemri pronor

Përemri pronor

Përemri pronor tregon se sendi i dhënë i përket një vete të caktuar.

• Çdo pronor ka dy palë trajta, në gjininë mashkullore dhe femërore dhe në numrin njëjës e shumës: shoku im – shoqja ime, libri yt – librat e tu.


• Zakonisht përemri pronor vendoset pas emrit që përcakton: shkolla jonë. Por, ndonjëherë ai vendoset edhe para emrit: im atë.


Përemri pronor i vetës së parë tregon se sendi i përket folësit ose një grupi ku bën pjesë edhe folësi: libri im, libri ynë.

• Përemri pronor i vetës së dytë tregon se sendi i përket bashkëbiseduesit ose një grupi ku bën pjesë edhe bashkëbiseduesi: topi yt, topi juaj.

• Përemri pronor i vetës së tretë tregon se sendi i përket dikujt që nuk është i pranishëm në bisedë: makina e tij, makina e tyre. 

Për vetën e tretë përdoret dhe përemri pronor i vet, që tregon se sendi i përket kryefjalës së fjalisë: makina e vet.

• Përemri pronor ka forma të veçanta për të dyja gjinitë në tri vetat.

• Gjinia femërore e përemrave pronorë formohet:

- duke rua…

Çka është përemri pronor ?

Përemripronortregon se sendi i dhënëi përket një vete të caktuar.
cka tregon peremri pronor,peremer pronor,cka eshte peremri pronor,peremri pronor shqip,ceshte peremri pronor,peremer pronor,cfare tregon peremri pronor,cka na tregon peremri prnor,cka quajme peremer pronor

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more