Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Farmakologjia. Show all posts
Showing posts with label Farmakologjia. Show all posts

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Flourokinoloneve

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Flourokinoloneve

Fluorokinolonet depërtojnë në qelizë, nëpërmes poreve, me difuzion pasiv. Në qelizë bllokojnë sintezën e ADN bakteriale duke i inhibuar topoizomerazat II (“DNA gyrase”) me çrast ndërrohet konfiguracioni topologjik i ADN.
loading...

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Kloramfenikolit

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Kloramfenikolit

Lidhet për subnjësinë 50S të ribozomeve bakteriale dhe pengon peptidil transferazën në sintezën e proteinave.. 

Në koncentrime të larta inkibon sintezën e proteinave në mitokondrie.
loading...

Shënoni mekanizmin e veprimit amtimikrobik të eritromicinës

Shënoni mekanizmin e veprimit amtimikrobik të eritromicinës

Inhibon sintezën e proteinave duke u lidhur me subnjësinë 50S të ARN në ribozomet bakteriale dhe inhibon translokimin e aminoacilit. Veprojnë edhe në fazat e tjera të sintezës së proteinave (Transpeptidimi)
loading...

Shënoni emrat gjenerik të preparateve nga grupi i aminoglikozideve

Shënoni emrat gjenerik të preparateve nga grupi i aminoglikozideve

GENTAMICIN, STREPTOMYCIN, NEOMYCIN, NETILMICIN, TOBRAMYCIN, AMIKACIN
loading...

Cilat janë kundërndikacionet për përdorimin e tetraciklinave?

Cilat janë kundërndikacionet për përdorimin e tetraciklinave?

Shtatzania, gjidhënia, femijët deri në 8 vjeç, insuficienca e veshkave
loading...

Intereaksioni i varfarinës me antikoagulantët e tjerë mund të jetë në tri nivele:

Intereaksioni i varfarinës me antikoagulantët e tjerë mund të jetë në tri nivele:
 

1.aspirina  dhe  antiinflamatorët 
 

2.inoksikimi akut me alkool ,kloramphenikol , cotri-moksazol
 

3.rifampicina, griseofulvina,alkoolizmi kronik , sasitë e mëdha të vitaminës K
loading...

Shkruaj tri fazat (proceset) e terapisë me barna?

Shkruaj tri fazat (proceset) e terapisë me barna?
 

1.Farmakokinetika
 

2.Farmakodinamika
 

3.Interaksionet e barnave
loading...

Të përmenden së paku 4 vende ku kryhet metabolizimi i barnave?

Të përmenden së paku 4 vende ku kryhet metabolizimi i barnave?

1.melçia
2.veshka
3.muret  e  intestinumit
4.plazme , mushkeri, lekure , placente
loading...

Çka është aplikimi parenteral?

Çka është aplikimi parenteral?

Kur bari gjatë hyrjes së parë në qarkullim e menjanon qarkullimin portal, dhe përgjithesisht ka veprim më të shpejt , mirëpo përdoret edhe për t’i ikur aciditetit të lukthit dhe enzimeve të TGI
loading...

Si klasifikohen rrugët e aplikimit sistemik?


Si klasifikohen rrugët e aplikimit sistemik?

Enterale dhe parenterale
loading...

Numëro faktorët që determinojnë profilin fiziko-kimik të barit:

Numëro faktorët që determinojnë profilin fiziko-kimik të barit:

Pesha molekulare
Stabiliteti kimik
Tretshmëria në lipide
Shkalla e jonizimit
loading...

Çka është dritarja terapeutike?

Çka është dritarja terapeutike?

Diapazoni mes dozës minmale vepruese dhe maksimale vepruese
loading...

Pyetje nga Farmakologjia


Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:
Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është
Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:
Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?
Si bëhet dozimi i Enfluranit ?
Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?
Cilat janë indikacionet e Enfluranit ?
Cilat janë format farmaceutike dhe dozat e Dantrolenit ?
Cilat janë efektet anësore të Dantrolenit ?
Cilat janë kundërindikacionet e Dantrolenit ?
Cilat janë indikacionet e Dantrolenit ?
Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ?
Cilat janë efektet anësore të paracetamolit ?
Cilat janë kundërindikacionet e paracetamolit ?
Cilat janë indikacionet e paracetamolit ?
Cilat janë indikacionet e lidokainës ?
Cila nga gjendjet e poshtëshënuara nuk është indikacion terapeutik i Estrogjeneve:
Cilat janë barnat kundër ulçerës peptike ?
Cilat janë inhibitorët e pompës proteinike ?
Cilat janë barnat kundër vjelljes ?
Antidiaroikët
Absorbentët
Barnat kundër motilitetit
Ku lidhet toksina e tetanusit dhe çka pengon ?
loading...

Çka është gjërësia terapeutike?

Çka është gjërësia terapeutike?

Diapazoni mes dozës minimale vepruese dhe dozës minimale toksike
loading...

Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:

Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:

Efektet anësore janë të shpejta

Injektimi i shpejtë – konc. Tepër i lartë

Shpimi i arteries në vend të venës
loading...

Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është

Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është : hipoglikemia
loading...

Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:

Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:

Irritimi i mukozës gastrike

Vështirësia te dhënia te të sëmurët pa vetdije

Veprimet shkatërruese të enzimeve

 Interferenca me ushqim
loading...

Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?

Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?

Metabolizimi gjatë kalimit të parë nëpër mëlçi
loading...

Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

Induktimi, duke rritur gradualisht nga 0.4% në ajër, oksigjen apo suboksid azoti-oksigjen, sipas rastit të pacientit, mbajtje, 0.5-3% në suboksid azoti- oksigjen
loading...

Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

Efektet anësore të Enfluranit janë:depresioni kardiorespirator; hepatotoksicitet te të senzibilizuarit ndaj anestezikëve të halogjenuar.
loading...

Namazi

Syzat