Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Farmakologjia. Show all posts
Showing posts with label Farmakologjia. Show all posts

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Flourokinoloneve

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Flourokinoloneve

Fluorokinolonet depërtojnë në qelizë, nëpërmes poreve, me difuzion pasiv. Në qelizë bllokojnë sintezën e ADN bakteriale duke i inhibuar topoizomerazat II (“DNA gyrase”) me çrast ndërrohet konfiguracioni topologjik i ADN.
loading...
Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Flourokinoloneve

Fluorokinolonet depërtojnë në qelizë, nëpërmes poreve, me difuzion pasiv. Në qelizë bllokojnë sintezën e ADN bakteriale duke i inhibuar topoizomerazat II (“DNA gyrase”) me çrast ndërrohet konfiguracioni topologjik i ADN.

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Kloramfenikolit

Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Kloramfenikolit

Lidhet për subnjësinë 50S të ribozomeve bakteriale dhe pengon peptidil transferazën në sintezën e proteinave.. 

Në koncentrime të larta inkibon sintezën e proteinave në mitokondrie.
loading...
Shënoni mekanizmin e veprimit antimikrobik të Kloramfenikolit

Lidhet për subnjësinë 50S të ribozomeve bakteriale dhe pengon peptidil transferazën në sintezën e proteinave.. 

Në koncentrime të larta inkibon sintezën e proteinave në mitokondrie.

Shënoni mekanizmin e veprimit amtimikrobik të eritromicinës

Shënoni mekanizmin e veprimit amtimikrobik të eritromicinës

Inhibon sintezën e proteinave duke u lidhur me subnjësinë 50S të ARN në ribozomet bakteriale dhe inhibon translokimin e aminoacilit. Veprojnë edhe në fazat e tjera të sintezës së proteinave (Transpeptidimi)
loading...
Shënoni mekanizmin e veprimit amtimikrobik të eritromicinës

Inhibon sintezën e proteinave duke u lidhur me subnjësinë 50S të ARN në ribozomet bakteriale dhe inhibon translokimin e aminoacilit. Veprojnë edhe në fazat e tjera të sintezës së proteinave (Transpeptidimi)

Shënoni emrat gjenerik të preparateve nga grupi i aminoglikozideve

Shënoni emrat gjenerik të preparateve nga grupi i aminoglikozideve

GENTAMICIN, STREPTOMYCIN, NEOMYCIN, NETILMICIN, TOBRAMYCIN, AMIKACIN
loading...
Shënoni emrat gjenerik të preparateve nga grupi i aminoglikozideve

GENTAMICIN, STREPTOMYCIN, NEOMYCIN, NETILMICIN, TOBRAMYCIN, AMIKACIN

Cilat janë kundërndikacionet për përdorimin e tetraciklinave?

Cilat janë kundërndikacionet për përdorimin e tetraciklinave?

Shtatzania, gjidhënia, femijët deri në 8 vjeç, insuficienca e veshkave
loading...
Cilat janë kundërndikacionet për përdorimin e tetraciklinave?

Shtatzania, gjidhënia, femijët deri në 8 vjeç, insuficienca e veshkave

Intereaksioni i varfarinës me antikoagulantët e tjerë mund të jetë në tri nivele:

Intereaksioni i varfarinës me antikoagulantët e tjerë mund të jetë në tri nivele:
 

1.aspirina  dhe  antiinflamatorët 
 

2.inoksikimi akut me alkool ,kloramphenikol , cotri-moksazol
 

3.rifampicina, griseofulvina,alkoolizmi kronik , sasitë e mëdha të vitaminës K
loading...
Intereaksioni i varfarinës me antikoagulantët e tjerë mund të jetë në tri nivele:
 

1.aspirina  dhe  antiinflamatorët 
 

2.inoksikimi akut me alkool ,kloramphenikol , cotri-moksazol
 

3.rifampicina, griseofulvina,alkoolizmi kronik , sasitë e mëdha të vitaminës K

Shkruaj tri fazat (proceset) e terapisë me barna?

Shkruaj tri fazat (proceset) e terapisë me barna?
 

1.Farmakokinetika
 

2.Farmakodinamika
 

3.Interaksionet e barnave
loading...
Shkruaj tri fazat (proceset) e terapisë me barna?
 

1.Farmakokinetika
 

2.Farmakodinamika
 

3.Interaksionet e barnave

Të përmenden së paku 4 vende ku kryhet metabolizimi i barnave?

Të përmenden së paku 4 vende ku kryhet metabolizimi i barnave?

1.melçia
2.veshka
3.muret  e  intestinumit
4.plazme , mushkeri, lekure , placente
loading...
Të përmenden së paku 4 vende ku kryhet metabolizimi i barnave?

1.melçia
2.veshka
3.muret  e  intestinumit
4.plazme , mushkeri, lekure , placente

Çka është aplikimi parenteral?

Çka është aplikimi parenteral?

Kur bari gjatë hyrjes së parë në qarkullim e menjanon qarkullimin portal, dhe përgjithesisht ka veprim më të shpejt , mirëpo përdoret edhe për t’i ikur aciditetit të lukthit dhe enzimeve të TGI
loading...
Çka është aplikimi parenteral?

Kur bari gjatë hyrjes së parë në qarkullim e menjanon qarkullimin portal, dhe përgjithesisht ka veprim më të shpejt , mirëpo përdoret edhe për t’i ikur aciditetit të lukthit dhe enzimeve të TGI

Si klasifikohen rrugët e aplikimit sistemik?


Si klasifikohen rrugët e aplikimit sistemik?

Enterale dhe parenterale
loading...

Si klasifikohen rrugët e aplikimit sistemik?

Enterale dhe parenterale

Numëro faktorët që determinojnë profilin fiziko-kimik të barit:

Numëro faktorët që determinojnë profilin fiziko-kimik të barit:

Pesha molekulare
Stabiliteti kimik
Tretshmëria në lipide
Shkalla e jonizimit
loading...
Numëro faktorët që determinojnë profilin fiziko-kimik të barit:

Pesha molekulare
Stabiliteti kimik
Tretshmëria në lipide
Shkalla e jonizimit

Çka është dritarja terapeutike?

Çka është dritarja terapeutike?

Diapazoni mes dozës minmale vepruese dhe maksimale vepruese
loading...
Çka është dritarja terapeutike?

Diapazoni mes dozës minmale vepruese dhe maksimale vepruese

Pyetje nga Farmakologjia


Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:
Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është
Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:
Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?
Si bëhet dozimi i Enfluranit ?
Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?
Cilat janë indikacionet e Enfluranit ?
Cilat janë format farmaceutike dhe dozat e Dantrolenit ?
Cilat janë efektet anësore të Dantrolenit ?
Cilat janë kundërindikacionet e Dantrolenit ?
Cilat janë indikacionet e Dantrolenit ?
Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ?
Cilat janë efektet anësore të paracetamolit ?
Cilat janë kundërindikacionet e paracetamolit ?
Cilat janë indikacionet e paracetamolit ?
Cilat janë indikacionet e lidokainës ?
Cila nga gjendjet e poshtëshënuara nuk është indikacion terapeutik i Estrogjeneve:
Cilat janë barnat kundër ulçerës peptike ?
Cilat janë inhibitorët e pompës proteinike ?
Cilat janë barnat kundër vjelljes ?
Antidiaroikët
Absorbentët
Barnat kundër motilitetit
Ku lidhet toksina e tetanusit dhe çka pengon ?
loading...

Çka është gjërësia terapeutike?

Çka është gjërësia terapeutike?

Diapazoni mes dozës minimale vepruese dhe dozës minimale toksike
loading...
Çka është gjërësia terapeutike?

Diapazoni mes dozës minimale vepruese dhe dozës minimale toksike

Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:

Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:

Efektet anësore janë të shpejta

Injektimi i shpejtë – konc. Tepër i lartë

Shpimi i arteries në vend të venës
loading...
Numëro mangësitë e injektimit intravenoz:

Efektet anësore janë të shpejta

Injektimi i shpejtë – konc. Tepër i lartë

Shpimi i arteries në vend të venës

Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është

Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është : hipoglikemia
loading...
Efekti më i shpeshtë dhe më serioz anësor i terapisë insulinke është : hipoglikemia

Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:

Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:

Irritimi i mukozës gastrike

Vështirësia te dhënia te të sëmurët pa vetdije

Veprimet shkatërruese të enzimeve

 Interferenca me ushqim
loading...
Numëro mangësitë e aplikimit oral të barnave:

Irritimi i mukozës gastrike

Vështirësia te dhënia te të sëmurët pa vetdije

Veprimet shkatërruese të enzimeve

 Interferenca me ushqim

Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?

Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?

Metabolizimi gjatë kalimit të parë nëpër mëlçi
loading...
Cila është arsyeja e aplikimit të barnave me rrugë sublinguale?

Metabolizimi gjatë kalimit të parë nëpër mëlçi

Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

Induktimi, duke rritur gradualisht nga 0.4% në ajër, oksigjen apo suboksid azoti-oksigjen, sipas rastit të pacientit, mbajtje, 0.5-3% në suboksid azoti- oksigjen
loading...
Si bëhet dozimi i Enfluranit ?

Induktimi, duke rritur gradualisht nga 0.4% në ajër, oksigjen apo suboksid azoti-oksigjen, sipas rastit të pacientit, mbajtje, 0.5-3% në suboksid azoti- oksigjen

Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

Efektet anësore të Enfluranit janë:depresioni kardiorespirator; hepatotoksicitet te të senzibilizuarit ndaj anestezikëve të halogjenuar.
loading...
Cilat janë efektet anësore të Enfluranit ?

Efektet anësore të Enfluranit janë:depresioni kardiorespirator; hepatotoksicitet te të senzibilizuarit ndaj anestezikëve të halogjenuar.

Namazi

Syzat