Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Funksioni

Numëro funksionet kryesore që ushtron truri i vogël ?

Numëro funksionet kryesore që ushtron truri i vogël ? Truri i vogël (cerebellum) e ndihmon trurin e madh në veprimtarin motorike. Dy funksionet e tij kryesore janë: 1.Kontrollon ekujlibrin statik dhe pozicional dhe ate kinetik (lëvizore përmes aparatit vestibular) dhe 2.Kontrollon tonusin muskulor përmes informacionit që merr nga trakti spinocerebellar.

Ku ndodhet me lokacion dhe çfarë funksione ushtron palca e zgjatur (medula oblongata) ?

Ku ndodhet me lokacion dhe çfarë funksione ushtron palca e zgjatur (medula oblongata) ? Palca e zgjatur (medulla oblongata) ndodhet ndërmjet urës (pons) dhe palcës kurrizore. Ka funksion përcjellës sepse nëpër të kalojnë të gjitha rrugët ngjitëse (ndijore) e zbritëse (motore) si dhe ka funksion reflektor.

Përshkruaj funksionet që ushtron palca kurrizore ?

Përshkruaj funksionet që ushtron palca kurrizore ? -Funksioni përcjellës: kryhet nga pjesa e bardhë e palcës së kurrizit, e përbërë prej rrugëve ngjitëse ose ndijore dhe rrugëve zbritëse ose motore. -Funksioni reflektor: kryhet nga pjesa e përhimtë (gri) e palcës së kurrizit në të cilën ndodhen trupat e qelizave nervore. Në këto qendra nervore realizohen reflekset e fleksionit dhe extensionit.

Cilat janë funksionet më të rëndësishme të mëlçisë ?

Funksionet më të rëndësishme të mëlçisë janë: metabolizmi i karbohidrateve dhe i yndyrërave, sinteza dhe zbërthimi i proteinave, metabolizmi dhe zbërthimi i materieve të huaja për organizmin (detoksikimi i ksenobiotikëve), i hormoneve, bilirubinës dhe amoniakut si dhe formimi i bilës. Cilat janë funksionet më të rëndësishme të mëlçisë ?,cfare roli ka melcia,kush jane rolet e melcise,melcia cfare roli ka,cilet jane funksionet e melçisë,melcia dhe funksionet,cfare roli ka melcia,melcia dhe roli i saj 

Cili është funksioni i periostit ?

Cili është funksioni i periostit ? Periosti ka si funksion rritjen, zhvillimin dhe përtëritjen e eshtrave. cfare funksioni ka periosti,periosti funksioni i tij,cili eshte funksioni i periostit,cili eshte roli i periostit,periosti roli i tij

Çfarë funksioni kanë mitokondriet ?

Çfarë funksioni kanë mitokondriet ? Mitokondriet janë organele në të cilat krijohet energjia e nevojshme për të gjitha proceset biokimike të cilat zhvillohen në qelizë,e të cilat mundësojnë funksionimin dhe ekzistencën e saj. Prandaj me të drejtë këto organele cilësohen apo shënohen si uzina energjetike të qelizës.  cfare roli kane mitokondriet,mitokondriet,funksioni,cilat jane uzinat energjetike te qelizes,uzinat e qelizes,uzinat energjetike te qelizes,qeliza dhe uzina energjetike te saj

Cilat janë funksionet kryesore të trurit i vogël apo cerebellumit ?

Cilat janë funksionet kryesore të trurit i vogël apo cerebellumit ? Truri i vogël (cerebellumi) e ndihmon trurin e madh në veprimtarin motorike.   Dy funksionet e tij kryesore janë:  Kontrollon ekuilibrin statik dhe pozicional dhe ate kinetik (lëvizore përmes aparatit vestibular) dhe Kontrollon tonusin muskulor përmes informacionit që merr nga trakti spinocerebellar. Fiziologjia, fiziologjia e njeriut,fiziologji te dhena,pytje, pergjigje, fiziologjia mjekesore test,teste, fiziologji,mjekesore,truri i vogel,cerebellumi,roli, funksionit i trurit te vogel

Cilat janë funksionet e nervit trigeminus ?

Funksionet e nervit trigeminus janë: inervimi senzitiv i lëkurës së fytyrës, senzibiliteti i fytyrës dhe gojës dhe 2/3 e përparme të gjuhës(n.lingualis), kornesë dhe konjuktivës si dhe inervimi motorik i muskujve përtypës. nervi trigeminus shqip,cka inervon nervi trigeminus,funksioni i nervit trigeminus,kend e inervon nervi trigeminus,inervim,funksion,neurologjia

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more