Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Thenie Islame. Show all posts
Showing posts with label Thenie Islame. Show all posts

Nese largohesh nga Namazi

Nese largohesh nga Namazi

Atehere, dije se ke larguar qetësinë dhe bereqetin nga jeta jote.

Nga arabishtja: Suad ShabaniBurimi: Valdet Kamberi
 
Nese largohesh nga Namazi

Atehere, dije se ke larguar qetësinë dhe bereqetin nga jeta jote.

Nga arabishtja: Suad ShabaniBurimi: Valdet Kamberi
 

Nuk kam parë qe dikush te ketë miresi me te medha se sa femra

Nuk kam parë qe dikush te ketë miresi me te medha se sa femra.

Femra e fut ne xhenet babanë e saj sa eshte femije,e ploteson gjysmen e fese se burrit te saj sa eshte ne rini, ndersa nen kembet e saj qendron xheneti sa eshte nene ne pleqeri.

Halid el Bekër.Burimi: Valdet Kamberi
Nuk kam parë qe dikush te ketë miresi me te medha se sa femra.

Femra e fut ne xhenet babanë e saj sa eshte femije,e ploteson gjysmen e fese se burrit te saj sa eshte ne rini, ndersa nen kembet e saj qendron xheneti sa eshte nene ne pleqeri.

Halid el Bekër.Burimi: Valdet Kamberi

Përfundimi i keq i njeriut në këtë botë

Përfundimi i keq i njeriut në këtë botë është rezultat i ndytësisë në zemrën e tij, që nuk nuk mund ta shohin njerëzit ...
/ Ibn Rexheb rahimehullah /

Burimi: Valdet Kamberi
Përfundimi i keq i njeriut në këtë botë është rezultat i ndytësisë në zemrën e tij, që nuk nuk mund ta shohin njerëzit ...
/ Ibn Rexheb rahimehullah /

Burimi: Valdet Kamberi

Lum per ate i cili i therret krijesat per ta adhuruar Allahun

Lum per ate i cili i therret krijesat per ta adhuruar Allahun, i udhezon njerezit per ta respektuar Allahun xhele ue ala dhe behet çelës prej çelësave te se mires.
Perkthim.

Burimi: Valdet Kamberi
Lum per ate i cili i therret krijesat per ta adhuruar Allahun, i udhezon njerezit per ta respektuar Allahun xhele ue ala dhe behet çelës prej çelësave te se mires.
Perkthim.

Burimi: Valdet Kamberi

Kur ta shohësh ndonjë njeri që merret me të metat e të tjerëve

Ka thënë Hasan el-Basriu: "Kur ta shohësh ndonjë njeri që merret me të metat e të tjerëve dhe i lë të metat e veta, dije se është mashtruar me atë gjë.”

Nga el-Bidajetu ve en-Nihajetu.

Gjithashtu ka thënë: "Për Zotin, gibeti e shkatërron fenë e robit më shpejt sesa el-akiletu (sëmundje e cila shkatërron trupin).”

Burimi: Valdet Kamberi
Ka thënë Hasan el-Basriu: "Kur ta shohësh ndonjë njeri që merret me të metat e të tjerëve dhe i lë të metat e veta, dije se është mashtruar me atë gjë.”

Nga el-Bidajetu ve en-Nihajetu.

Gjithashtu ka thënë: "Për Zotin, gibeti e shkatërron fenë e robit më shpejt sesa el-akiletu (sëmundje e cila shkatërron trupin).”

Burimi: Valdet Kamberi

Vdekja nuk është katastrofa më e madhe në jetë

Vdekja nuk është katastrofa më e madhe në jetë, por katastrofa më e madhe është të vdes në zemrën tënde frika ndaj Allahut, duke qenë ende në jetë.
përkthim

Burimi: Valdet Kamberi
Vdekja nuk është katastrofa më e madhe në jetë, por katastrofa më e madhe është të vdes në zemrën tënde frika ndaj Allahut, duke qenë ende në jetë.
përkthim

Burimi: Valdet Kamberi

Nje dijetar qe e donte Zotin e tij shume, thoshte:

Nje dijetar qe e donte Zotin e tij shume, thoshte: "Edhe ne qofte se me drejtesine tende me denon ne xhehenem (ferr), une do t'i tregoj njerezve atje se te kam dashur shume"!

Burimi: Valdet Kamberi
Nje dijetar qe e donte Zotin e tij shume, thoshte: "Edhe ne qofte se me drejtesine tende me denon ne xhehenem (ferr), une do t'i tregoj njerezve atje se te kam dashur shume"!

Burimi: Valdet Kamberi

Nga gjerat interesante te lidhjes mes rrugedaljes dhe ngushtimit

"Nga gjerat interesante te lidhjes mes rrugedaljes dhe ngushtimit, eshte se: sa me shume qe i ngushtohet rruga robit, aq me shume deshprohet nga ndihma e njerezve, dhe i lidhet zemra vetem me Krijuesin e njerezve, e Ai i mjafton atij qe Mbeshtetet tek Ai" Ibn Rexhebi

Burimi: Llokman Hoxha
"Nga gjerat interesante te lidhjes mes rrugedaljes dhe ngushtimit, eshte se: sa me shume qe i ngushtohet rruga robit, aq me shume deshprohet nga ndihma e njerezve, dhe i lidhet zemra vetem me Krijuesin e njerezve, e Ai i mjafton atij qe Mbeshtetet tek Ai" Ibn Rexhebi

Burimi: Llokman Hoxha

Bamirësia ndaj nënës

Ibën Abasi, radiallahu anhu, ka thënë: Nuk di vepër më të afërt te Allahu se sa bamirësia ndaj nënës.

Burimi: Bekir Halimi
Ibën Abasi, radiallahu anhu, ka thënë: Nuk di vepër më të afërt te Allahu se sa bamirësia ndaj nënës.

Burimi: Bekir Halimi

Nuk kam gjetur qetësues më të mirë për zemrën sesa...

Nuk kam gjetur qetësues më të mirë për zemrën sesa Përmendjen e Allahut dhe uljen e shikimit !!!
Nuk kam gjetur qetësues më të mirë për zemrën sesa Përmendjen e Allahut dhe uljen e shikimit !!!

Namazi i sabahut

"Namazi i sabahut është ushqimi im i mëngjesit, nëse nuk e ha dobësohem."
Ibn Tejmijje rahimehullah
"Namazi i sabahut është ushqimi im i mëngjesit, nëse nuk e ha dobësohem."
Ibn Tejmijje rahimehullah

Fitneja e Murxhive dhe itneja e Havarixhëve !!!

Fitneja e Murxhive është më e frigshme për ummetin sesa fitneja e Havarixhëve !!!
| Ibrahim Enekhai |
Fitneja e Murxhive është më e frigshme për ummetin sesa fitneja e Havarixhëve !!!
| Ibrahim Enekhai |

Ai që zhgjedh sinqeritetin si mjetin e tij

"Ai që zhgjedh sinqeritetin si mjetin e tij, Allahu si çmim do t'i dhurojë kënaqësinë e Tij."
Ebu Sulejman Darani

Burimi: Valdet Kamberi
"Ai që zhgjedh sinqeritetin si mjetin e tij, Allahu si çmim do t'i dhurojë kënaqësinë e Tij."
Ebu Sulejman Darani

Burimi: Valdet Kamberi

Ekstremizmi në fe ekziston...

Ekstremizmi në fe ekziston, porse ai matet në peshoren e Kur'anit dhe Sunetit, e jo në peshoren e antiislamistëve dhe mediave manipuluese. Ngase në peshoren e antiislamistëve, i gjithë Islami është ekstremizëm.
Hoxhë Omer Bajrami
Ekstremizmi në fe ekziston, porse ai matet në peshoren e Kur'anit dhe Sunetit, e jo në peshoren e antiislamistëve dhe mediave manipuluese. Ngase në peshoren e antiislamistëve, i gjithë Islami është ekstremizëm.
Hoxhë Omer Bajrami

Tri gjëra i dua, por njerëzit i urrejnë

Ebu el Derda r.a. ka thene :
"Tri gjera i dua, por njerezit i urrejne, VARFERINE, SEMUNDJEN DHE VDEKJEN.
1. E dua varferine, si perulje ndaj Zotit tim, 
2. Dhe vdekjen, si dhembshuri per ta takuar Zotin tim,
3. Dhe semundjen si pastrim per mekatet e mia!!!
Ebu el Derda r.a. ka thene :
"Tri gjera i dua, por njerezit i urrejne, VARFERINE, SEMUNDJEN DHE VDEKJEN.
1. E dua varferine, si perulje ndaj Zotit tim, 
2. Dhe vdekjen, si dhembshuri per ta takuar Zotin tim,
3. Dhe semundjen si pastrim per mekatet e mia!!!

Mungesa e disa personave

Mungesa e disa personave ta shton lumturinë,
ndërsa e disa të tjerëve jetën ta nxinë !!!

Burimi:Senad Ramadani
Mungesa e disa personave ta shton lumturinë,
ndërsa e disa të tjerëve jetën ta nxinë !!!

Burimi:Senad Ramadani

Një ndër shkaqet kryesore që prishin vëllezërinë në Islam

Një ndër shkaqet kryesore që prishin vëllezërinë në Islam:
" Mendimi i keq për njëri tjetrin "

Burimi:Senad Ramadani
Një ndër shkaqet kryesore që prishin vëllezërinë në Islam:
" Mendimi i keq për njëri tjetrin "

Burimi:Senad Ramadani

Islami është një fe që përputhet me shumë karekteristika të popullit shqiptar

"Islami është një fe që përputhet me shumë karekteristika të popullit shqiptar. Andaj edhe i ka paradispozitat për të mbetë dhe për të qenë fe dominante në popullin tonë".
Hoxhë Bekir Halimi
"Islami është një fe që përputhet me shumë karekteristika të popullit shqiptar. Andaj edhe i ka paradispozitat për të mbetë dhe për të qenë fe dominante në popullin tonë".
Hoxhë Bekir Halimi

Të bartësh gurë me njerëzit e devotshëm...

"Të bartësh gurë me njerëzit e devotshëm është më mirë për ty, sesa të hash ëmbëlsirë me njerëzit e prishur.."
-Malik ibën Dinar


Burimi:Agnesa Mahalla
"Të bartësh gurë me njerëzit e devotshëm është më mirë për ty, sesa të hash ëmbëlsirë me njerëzit e prishur.."
-Malik ibën Dinar


Burimi:Agnesa Mahalla

Nëse Allahu një populli ia don të keqen...


Nëse Allahu një populli ia don të keqen, ua bën të dashur polemikën dhe ua largon të vepruarit.
| Euzai |

Burimi: Senad Ramadani

Nëse Allahu një populli ia don të keqen, ua bën të dashur polemikën dhe ua largon të vepruarit.
| Euzai |

Burimi: Senad Ramadani

Namazi

Syzat