Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Beduinët

Arabët dhe Beduinët

Arabët dhe beduinët Gadishulli i Arabisë përb ë hej nga stepa dhe rrafshnalta të larta. Aty jetonin arabët dhe beduinët. Arabët merreshin me tregti dhe jetonin kryesisht në qytete. Nd ë rsa në stepat dhe në rrafshnaltat e thata jetonin beduinët të cilët merreshin me rritjen e deveve dhe të kuajve. Përgjatë brigjeve të Detit të Kuq kalonte rruga e karvanëve tregtarë nga Bizanti p ë r në Indi. Qendrat m ë të mëdha tregtare të arab ë ve ishin Meka dhe Medina.   Lindja dhe perhapja e islamizmit   Deri në shekullin VII, arab ë t jetonin t ë ndarë në fise. N ë bashkimin e fiseve, ndikoi feja e re e cila u quajt islamizëm. Themeluesi i islamizmit ishte Muhamedi a.s (570-632), tregtar nga Meka.  Ideja e Muhamedit ishte heqja dorë nga besimi në shumë perendi dhe besimi në nje Zot të vetëm — Allahun. Profeti - i derguari i Zotit ishte vetë Muhamedi a.s. Përkrahësit dhe pranuesit e kësaj feje të re u quajt ë n muslimanë që domethenë t ë n ë nshtruarit e Zotit.   Muhame

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more