Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Përemri vetvetor

Përemri vetvetor

Përemri vetvetor tregon se i njëjti person vepron dhe i njëjti pëson:

Flas me vete.

• Përemri vetvetor përdoret në kuptimin e përemrave vetorë të çdo vete e të çdo numri.


• Zakonisht vetvetori përdoret për të treguar persona.

Për të treguar sende ai përdoret shumë rrallë.

• Përemri vetvetor ka kuptim përemëror dhe strukturë emërore. Ai përdoret me dhe pa parafjalë:


Ai e ndjente veten më mirë. Ai fliste me vete.


Përemrat vetvetorë përdoren në të njëjtën formë për të dyja gjinitë dhe për të dy numrat.


• Përemri vetvetor përdoret edhe si një emër në trajtë të pashquar me parafjalët: në, më mbi, për etj.


Erdhi në vete. 


peremri vetvetor shqip,peremrat vetvetor shqip,peremri shqip,peremrat vetvetor shqip 

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more