Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Test nga gjuha dhe letërsia shqipe. Show all posts
Showing posts with label Test nga gjuha dhe letërsia shqipe. Show all posts

Cilat rrokje i quajmë të mbyllura?

Cilat rrokje i quajmë të mbyllura?

Ato rrokje që mbarojnë me bashkëtingëllore.
loading...
Cilat rrokje i quajmë të mbyllura?

Ato rrokje që mbarojnë me bashkëtingëllore.

Çka është bibliografia ?

Bibliografi /a gr. biblion grafo - libër shkruaj

Bibliografia është tregues i literaturës së përdorur gjatë hartimit një punimi shkencor, një fjalori, një antologjie

qka eshte bibliografia,cka eshte bibliografia,cfare eshte bibliografia,qka quajme bibliografi,definicioni,perkufizimi
loading...
Bibliografi /a gr. biblion grafo - libër shkruaj

Bibliografia është tregues i literaturës së përdorur gjatë hartimit një punimi shkencor, një fjalori, një antologjie

qka eshte bibliografia,cka eshte bibliografia,cfare eshte bibliografia,qka quajme bibliografi,definicioni,perkufizimi

Çka është pleonazmi ?


Termi pleonazëm vjen nga greqishtja ku pleonasmos ka kuptimin teprim.

Pleonazmi është figura stilistike e cila përftohet nga përdorimi i fjalëve të tepërta, më kuptim të njëjtë ose shumë të afërt, dukë e forcuar mendimin ose dukë e bërë m bindës.

Kur themi "lëvizi qerpikët e syve" është pleonazëm, sepse mjafton të thuash "lëvizi qerpikët" për të kuptuar që ai "lëvizi qerpikët", sepse vetëm sytë kanë qerpikë.

Gjithashtu kur themi "e prisha fare" dhe "fiks fare", fjala "fare" është pleonazëm, mbasi është e tepërt.

Kur themi "e prisha" dhe "fiks" s'ka nevojë të përdorët fjala "fare", megjithëse shërben për përforcimin e mendimit.

qka eshte pleonazmi,cka eshte pleonazmi,ceshte pleonazmi,cfare eshte pleonazmi,qka quajme pleonazem,pleonazmi shqip,qka jane pleonazmat,cfare jane pleonazmat,pleonazmi ne shqip,kuptimi,shembull me pleonazem
loading...

Termi pleonazëm vjen nga greqishtja ku pleonasmos ka kuptimin teprim.

Pleonazmi është figura stilistike e cila përftohet nga përdorimi i fjalëve të tepërta, më kuptim të njëjtë ose shumë të afërt, dukë e forcuar mendimin ose dukë e bërë m bindës.

Kur themi "lëvizi qerpikët e syve" është pleonazëm, sepse mjafton të thuash "lëvizi qerpikët" për të kuptuar që ai "lëvizi qerpikët", sepse vetëm sytë kanë qerpikë.

Gjithashtu kur themi "e prisha fare" dhe "fiks fare", fjala "fare" është pleonazëm, mbasi është e tepërt.

Kur themi "e prisha" dhe "fiks" s'ka nevojë të përdorët fjala "fare", megjithëse shërben për përforcimin e mendimit.

qka eshte pleonazmi,cka eshte pleonazmi,ceshte pleonazmi,cfare eshte pleonazmi,qka quajme pleonazem,pleonazmi shqip,qka jane pleonazmat,cfare jane pleonazmat,pleonazmi ne shqip,kuptimi,shembull me pleonazem

Çka është kiazma ?


Kiazma ka prejardhjen nga greqishtja  hiazmos - kryqezim.

Kiazma është figurë stilistike e cil akrijohet nga përmbysja e gjymtyrëve, nga vendosja e tyre në formë të anasjelltë, por duke ruajtur rendin sintaksor.

Kjo figurë stilistike është një përftesë me shumë efekt si lojë gjuhësore.

Shembull ku përdoret figura letrare apo stilistike e quajtur kiazma apo kryqëzimi:
  
 Lufta për burrat është e burrat për lufte janë.
   
(Bilat Xhaferri - Krastakraus)

qka eshte kiazma,cka eshte kiazma,ceshte kiazma,cfare eshte kiazma,qka quajme kiazem,definicioni i kiazmes,shembuj me kiazem,figura letrare e quajtur kiazma
loading...

Kiazma ka prejardhjen nga greqishtja  hiazmos - kryqezim.

Kiazma është figurë stilistike e cil akrijohet nga përmbysja e gjymtyrëve, nga vendosja e tyre në formë të anasjelltë, por duke ruajtur rendin sintaksor.

Kjo figurë stilistike është një përftesë me shumë efekt si lojë gjuhësore.

Shembull ku përdoret figura letrare apo stilistike e quajtur kiazma apo kryqëzimi:
  
 Lufta për burrat është e burrat për lufte janë.
   
(Bilat Xhaferri - Krastakraus)

qka eshte kiazma,cka eshte kiazma,ceshte kiazma,cfare eshte kiazma,qka quajme kiazem,definicioni i kiazmes,shembuj me kiazem,figura letrare e quajtur kiazma

Çka është onomatopeja ?


Onomatopeja(Nga greq. onoma – emër, poeme – bëj – krijoj) është figurë e përsëritjes që ka bazë imitimin e zhurmave të zërave të natyrës dhe të qenieve të gjalla. Ky fenomen është mjaft i përhapur në gjuhë ndërsa, kur përdoret në letërsi, merr karakter shprehës duke sjellë atmosferën me të cilën lidhet kuptimi i pjesës:


                        Nën kërkëllimë zinxhirësh frymëmarrje luanësh
                                                ulurimë, kuje e lemeri
                        Gjeneral Moisi
                                             
                                                            I. Kadare: Vdekja e Moisi Golemit
       
          Këtu radha e fjalëve onomatopeike është e dendur dhe shpreh: lidhje në kundërshti kërkëllime zinxhirësh/frymëmarrje luanësh; shkallëzim të atmosferës së tmerrit: ulurimë, kuje e lemeri. Gjithashtu të përdorura në shumës ato krijojnë një atmosferë tmerri e ngjethëse nga veprimi i atij organizimi të tmerrshëm torturues. Fjalët e krijuara sipas zhurmave të tingujve të ndryshëm të natyrës quhen fjalë onomatopeike.

qka eshte onomatopeja,cka eshte onomatopeja,qka eshte onomatopea,ceshte onomatopeja,qfare eshte onomatopeja,qka quajme onomatope

loading...

Onomatopeja(Nga greq. onoma – emër, poeme – bëj – krijoj) është figurë e përsëritjes që ka bazë imitimin e zhurmave të zërave të natyrës dhe të qenieve të gjalla. Ky fenomen është mjaft i përhapur në gjuhë ndërsa, kur përdoret në letërsi, merr karakter shprehës duke sjellë atmosferën me të cilën lidhet kuptimi i pjesës:


                        Nën kërkëllimë zinxhirësh frymëmarrje luanësh
                                                ulurimë, kuje e lemeri
                        Gjeneral Moisi
                                             
                                                            I. Kadare: Vdekja e Moisi Golemit
       
          Këtu radha e fjalëve onomatopeike është e dendur dhe shpreh: lidhje në kundërshti kërkëllime zinxhirësh/frymëmarrje luanësh; shkallëzim të atmosferës së tmerrit: ulurimë, kuje e lemeri. Gjithashtu të përdorura në shumës ato krijojnë një atmosferë tmerri e ngjethëse nga veprimi i atij organizimi të tmerrshëm torturues. Fjalët e krijuara sipas zhurmave të tingujve të ndryshëm të natyrës quhen fjalë onomatopeike.

qka eshte onomatopeja,cka eshte onomatopeja,qka eshte onomatopea,ceshte onomatopeja,qfare eshte onomatopeja,qka quajme onomatope

Çka është metonimi ?         
            Metonimi  për nga rëndësia qëndron krahas metaforës. Realizimi i saj kryhet me kalimin e fjalës nga kuptimi i parë në kuptimin tjetër, dhe ndërmjet tyre qëndron lidhja e varësisë jo e ngjashmërisë si te metafora. Metafora konsiderohet figurë e poezisë, ndërsa metonimia figurë e prozës.
       
          Metonimitë më të njohura janë kur:
          • fjala me kuptim abstrakt përdoret për fjalën që ka kuptim konkret dhe anasjelltas:
          “Uh, m’u thaftë gjuha po kaj më erdhi ajo tash?”
          “Mbas pesë vjetësh, kur këmbët i shkelën përsëri në katund…”
“Motra nuk shkon në derë të huaj pa e pa gëzimin e vëllaut.”
         
                                                N. Rrahmani: Rruga e shtëpisë sime

          • kur përdoret emri i autorit në vend të veprës:
         
          “Kam një javë që po e lexoj Barletin

          Në shembullin: Mjerimi punon, punon ditë e natë (Poema e mjerimit, Migjeni) poeti përdor gjendjen e mjeruar të asaj kohe për vetë njeriun e mjeruar. Ndërmjet tyre ekziston lidhja e varësisë.

qka eshte metonimi,cka eshte metonimi,cfare eshte metonimi,qka quajme metonim,cfare jane metonimet,metonimia,qka eshte metonimia,perkufizimi,definicioni
loading...


         
            Metonimi  për nga rëndësia qëndron krahas metaforës. Realizimi i saj kryhet me kalimin e fjalës nga kuptimi i parë në kuptimin tjetër, dhe ndërmjet tyre qëndron lidhja e varësisë jo e ngjashmërisë si te metafora. Metafora konsiderohet figurë e poezisë, ndërsa metonimia figurë e prozës.
       
          Metonimitë më të njohura janë kur:
          • fjala me kuptim abstrakt përdoret për fjalën që ka kuptim konkret dhe anasjelltas:
          “Uh, m’u thaftë gjuha po kaj më erdhi ajo tash?”
          “Mbas pesë vjetësh, kur këmbët i shkelën përsëri në katund…”
“Motra nuk shkon në derë të huaj pa e pa gëzimin e vëllaut.”
         
                                                N. Rrahmani: Rruga e shtëpisë sime

          • kur përdoret emri i autorit në vend të veprës:
         
          “Kam një javë që po e lexoj Barletin

          Në shembullin: Mjerimi punon, punon ditë e natë (Poema e mjerimit, Migjeni) poeti përdor gjendjen e mjeruar të asaj kohe për vetë njeriun e mjeruar. Ndërmjet tyre ekziston lidhja e varësisë.

qka eshte metonimi,cka eshte metonimi,cfare eshte metonimi,qka quajme metonim,cfare jane metonimet,metonimia,qka eshte metonimia,perkufizimi,definicioni

Çka janë huazimet ?
Huazimet janë fjalë të huaja që përmes kontakteve të ndryshme të popujve me njeri-tjetrin kanë depërtuar në sistemin e leksikut. Ndryshe quhen edhe barbarizma (gr. barbaros – quheshin popujt që nuk flitnin greqisht). Në gjuhën shqipe dallojmë barbarizmat latine, greke, turke dhe sllave, shumica e të cilave kanë fjalët korresponduese të tyre në shqip.
        

Kur përdoren në letërsi ato marrin funksion shprehës. Mund të përdoren për qëllim ironizues, për portretizimin kulturor të personazhit, për krijimin e atmosferës, etj. Një lloj barbarizmi përbën e folura e të huajit shqip, duke i shtuar asaj prapashtesat dhe deformimet e ndryshme. Barbarizmat i përdor edhe proza edhe poezia. Të përmendim këtu poezinë e F. Nolit që ka përdorime të tilla të shumta.

qka jane huazimet,cka jane huazimet,cfare jane huazimet,qka eshte huazimi,cfare eshte huazimi,huazim ne shqip
loading...Huazimet janë fjalë të huaja që përmes kontakteve të ndryshme të popujve me njeri-tjetrin kanë depërtuar në sistemin e leksikut. Ndryshe quhen edhe barbarizma (gr. barbaros – quheshin popujt që nuk flitnin greqisht). Në gjuhën shqipe dallojmë barbarizmat latine, greke, turke dhe sllave, shumica e të cilave kanë fjalët korresponduese të tyre në shqip.
        

Kur përdoren në letërsi ato marrin funksion shprehës. Mund të përdoren për qëllim ironizues, për portretizimin kulturor të personazhit, për krijimin e atmosferës, etj. Një lloj barbarizmi përbën e folura e të huajit shqip, duke i shtuar asaj prapashtesat dhe deformimet e ndryshme. Barbarizmat i përdor edhe proza edhe poezia. Të përmendim këtu poezinë e F. Nolit që ka përdorime të tilla të shumta.

qka jane huazimet,cka jane huazimet,cfare jane huazimet,qka eshte huazimi,cfare eshte huazimi,huazim ne shqip

Çka janë dialektizmat ?
Dialektizmat janë fjalë që letërsia i merr nga dialektet. Për nga natyra e tyre këto fjalë nuk janë në kundërshtim me natyrën e gjuhës shqipe, mirëpo duke qenë vetëm të një dialekti, kanë përdorim më të ngushtë. Përdorimi i tyre në veprat letrare ka këto funksione stilistike: krijim i koloritit të mjedisit, karakterizim i gjuhës së personazheve, etj.
        

Varianti i dialektizmave mund të konsiderohet përdorimi i historizmave që gjithashtu japin atmosferën, koloritin e mjedisit, gjuhën e personazhit brenda një kohe të caktuar. Gjithashtu ekzistojnë përdorime të veçanta brenda dialektit: lokalizmat, zhargoni, profesionalizmat. Janë të përshtatshme për të krijuar ligjërimin e shkujdesur, rrëfimin popullor, ndërsa përdorimi i tyre me denduri krijon efekte satirizuese. Me efekt është edhe përdorimi i gjuhës si imitim i të folurit të personazhit të huaj në gjuhën shqipe. Dialektalizmat nuk janë vetëm karakteristikë e prozës. Shpesh ato i përdor me sukses edhe poezia për kuptimet e figurshme ose për ngjyrime emocionuese.

qka jane dialektizmat,cka jane dialektizmat,cfare jane dialektizma,ceshte dialektizmi,qka quajme dialektizem,
loading...Dialektizmat janë fjalë që letërsia i merr nga dialektet. Për nga natyra e tyre këto fjalë nuk janë në kundërshtim me natyrën e gjuhës shqipe, mirëpo duke qenë vetëm të një dialekti, kanë përdorim më të ngushtë. Përdorimi i tyre në veprat letrare ka këto funksione stilistike: krijim i koloritit të mjedisit, karakterizim i gjuhës së personazheve, etj.
        

Varianti i dialektizmave mund të konsiderohet përdorimi i historizmave që gjithashtu japin atmosferën, koloritin e mjedisit, gjuhën e personazhit brenda një kohe të caktuar. Gjithashtu ekzistojnë përdorime të veçanta brenda dialektit: lokalizmat, zhargoni, profesionalizmat. Janë të përshtatshme për të krijuar ligjërimin e shkujdesur, rrëfimin popullor, ndërsa përdorimi i tyre me denduri krijon efekte satirizuese. Me efekt është edhe përdorimi i gjuhës si imitim i të folurit të personazhit të huaj në gjuhën shqipe. Dialektalizmat nuk janë vetëm karakteristikë e prozës. Shpesh ato i përdor me sukses edhe poezia për kuptimet e figurshme ose për ngjyrime emocionuese.

qka jane dialektizmat,cka jane dialektizmat,cfare jane dialektizma,ceshte dialektizmi,qka quajme dialektizem,

Çka është apostrofi ?         
          Apostrofi Apostrofi është ndërhyrja emocionuese me anën e së cilës thërresim pranë gjërat e largëta ose të afërta, të gjalla a të vdekura, që t’i bëjmë të pranishme, konkrete dhe që të ndikojnë kështu në ndjenjat e emocionet e të tjerëve.

                        O malet e Shqipërisë dhe ju, o lisat e gjatë etj.
                                               
                                                            N. Frashëri, Bagëti e bujqësia

          Hyrja e poemës “Bagëti e bujqësia” është një gërshetim mjeshtëror i pyetjeve retorike, apostrofave dhe pasthirrmave të shumta që e gjallërojnë mendimin poetik.

qka eshte apostrofi,cka eshte apostrofi,ceshte apostrofi,cfare eshte apostrofi,qka quajme apostrof,qka jane apostrofet,cfare jane apostrofet,apostrofi shqip
loading...


         
          Apostrofi Apostrofi është ndërhyrja emocionuese me anën e së cilës thërresim pranë gjërat e largëta ose të afërta, të gjalla a të vdekura, që t’i bëjmë të pranishme, konkrete dhe që të ndikojnë kështu në ndjenjat e emocionet e të tjerëve.

                        O malet e Shqipërisë dhe ju, o lisat e gjatë etj.
                                               
                                                            N. Frashëri, Bagëti e bujqësia

          Hyrja e poemës “Bagëti e bujqësia” është një gërshetim mjeshtëror i pyetjeve retorike, apostrofave dhe pasthirrmave të shumta që e gjallërojnë mendimin poetik.

qka eshte apostrofi,cka eshte apostrofi,ceshte apostrofi,cfare eshte apostrofi,qka quajme apostrof,qka jane apostrofet,cfare jane apostrofet,apostrofi shqip

Në togfjalëshin “ceremoni martesore’’, fjala “martesore” është:

Në togfjalëshin “ceremoni martesore’’, fjala “martesore” është:
A. emër
B. përemër
C. ndajfolje
D. mbiemër
loading...
Në togfjalëshin “ceremoni martesore’’, fjala “martesore” është:
A. emër
B. përemër
C. ndajfolje
D. mbiemër

Në fjalinë “Ai nuk erdhi në dasmë”, theksi logjik bie mbi fjalën:

Në fjalinë “Ai nuk erdhi në dasmë”, theksi logjik bie mbi fjalën:
A. Ai
B. nuk
C. erdhi
D. dasmë

Lexo edhe:Theksi logjik
 
loading...
Në fjalinë “Ai nuk erdhi në dasmë”, theksi logjik bie mbi fjalën:
A. Ai
B. nuk
C. erdhi
D. dasmë

Lexo edhe:Theksi logjik
 

Në letërsi, kur një trupi a sendi i jepen atribute njerëzore, kemi të bëjmë më figurën e:

Në letërsi, kur një trupi a sendi i jepen atribute njerëzore, kemi të bëjmë më figurën e:

A. epanastrofesë
B. personifikimit
C. anadiplozës
D. oksimoronit
loading...
Në letërsi, kur një trupi a sendi i jepen atribute njerëzore, kemi të bëjmë më figurën e:

A. epanastrofesë
B. personifikimit
C. anadiplozës
D. oksimoronit

Në të gjitha veprat që i takojnë periudhës së njohur si Letërsia e Vjetër Shqiptare, mbizotëron motivi:

Në të gjitha veprat që i takojnë periudhës së njohur si Letërsia e Vjetër Shqiptare, mbizotëron motivi:

A. religjioz
B. kombëtar
C. social
D. erotik
loading...
Në të gjitha veprat që i takojnë periudhës së njohur si Letërsia e Vjetër Shqiptare, mbizotëron motivi:

A. religjioz
B. kombëtar
C. social
D. erotik

Fjala i skalitur do të thotë:

Fjala i skalitur do të thotë:

A. i gdhendur
B. i lakuar
C. i thërrmuar
D. i topitur

nen A e sakt
loading...
Fjala i skalitur do të thotë:

A. i gdhendur
B. i lakuar
C. i thërrmuar
D. i topitur

nen A e sakt

Çka është aforizmi ?

Aforizmi është përkufizim, përcaktim, një gjykim ose një mendim i mprehtë, i shprehur shkurt, me fjalë të zgjedhura e kuptimplote.

Aforizma është thënje e shkurtër që përmban një mësim të nxjerrë nga jeta: “Kush punon gëzon“ fj. urtë pop. - Trupi shëndoshet me të punuar, mendja ndritohet me të mësuar -. N. Fr…

qka eshte aforizmi,cka eshte aforizmi,ceshte aforizmi,cfare eshte aforizmi,qka quajme aforizem,ceshte aforizmi,qka jane aforizmat,cka jane aforizmat,cfare jane aforizmat.dmth,kuptimi,domethenja,
loading...
Aforizmi është përkufizim, përcaktim, një gjykim ose një mendim i mprehtë, i shprehur shkurt, me fjalë të zgjedhura e kuptimplote.

Aforizma është thënje e shkurtër që përmban një mësim të nxjerrë nga jeta: “Kush punon gëzon“ fj. urtë pop. - Trupi shëndoshet me të punuar, mendja ndritohet me të mësuar -. N. Fr…

qka eshte aforizmi,cka eshte aforizmi,ceshte aforizmi,cfare eshte aforizmi,qka quajme aforizem,ceshte aforizmi,qka jane aforizmat,cka jane aforizmat,cfare jane aforizmat.dmth,kuptimi,domethenja,

Cilat janë pasthirrmat onomatopeike(që imitojnë zëra të kafshëve dhe të sendeve) ?

Cilat janë pasthirrmat onomatopeike(që imitojnë zëra të kafshëve dhe të sendeve) ?

Pasthirrmat onomatopeike(që imitojnë zëra të kafshëve dhe të sendeve) janë:bërr! ha-ha-ha! mjau-mjau, hi-hi-hi, kam-kum, shllap-shllup etj.
loading...
Cilat janë pasthirrmat onomatopeike(që imitojnë zëra të kafshëve dhe të sendeve) ?

Pasthirrmat onomatopeike(që imitojnë zëra të kafshëve dhe të sendeve) janë:bërr! ha-ha-ha! mjau-mjau, hi-hi-hi, kam-kum, shllap-shllup etj.

Cilat janë pasthirrmat thirrore(që shërbejnë për thirrje) ?

Cilat janë pasthirrmat thirrore(që shërbejnë për thirrje) ?

Pasthirrmat thirrore(që shërbejnë për thirrje) janë: moj,more,o,ore etj.
loading...
Cilat janë pasthirrmat thirrore(që shërbejnë për thirrje) ?

Pasthirrmat thirrore(që shërbejnë për thirrje) janë: moj,more,o,ore etj.

Cilat janë pasthirrmat emocionale(që shprehin ndjenja) ?

Cilat janë pasthirrmat emocionale(që shprehin ndjenja) ?

Pasthirrmat emocionale(që shprehin ndjenja) janë: oh! a! uh! ehu! hej! uh! of! etj.
loading...
Cilat janë pasthirrmat emocionale(që shprehin ndjenja) ?

Pasthirrmat emocionale(që shprehin ndjenja) janë: oh! a! uh! ehu! hej! uh! of! etj.

E kundërta e hiperbolës është ?

E kundërta e hiperbolës është ?

A) Epika
B) Lirika
C) Litota
D) Metafora
loading...
E kundërta e hiperbolës është ?

A) Epika
B) Lirika
C) Litota
D) Metafora

Në fjaline:"Kujtohet si i ka ndihmue lypsat qe vijshin diten e shtune ne prakun e dyqanit kur ishte farkatar..."


Në fjaline:"Kujtohet si i ka ndihmue lypsat qe vijshin diten e shtune ne prakun e dyqanit kur ishte farkatar..." fjalia: kur ishte farkatar, eshte fjali e nenrenditur:

a)kohore
b)shkakore
c)vendore
d)percaktore
loading...

Në fjaline:"Kujtohet si i ka ndihmue lypsat qe vijshin diten e shtune ne prakun e dyqanit kur ishte farkatar..." fjalia: kur ishte farkatar, eshte fjali e nenrenditur:

a)kohore
b)shkakore
c)vendore
d)percaktore

Namazi

Syzat