Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?


Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje veçuese lidhen me lidhëza bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose…ose, o…o, ja…ja, qoftë…qoftë, herë…herë.

Para lidhëzave bashkërenditëse veçuese nuk vihet presje.

Kur përdoren lidhëzat e përsëritura para pjesës së dytë vihet presje.

Ose ia arrijmë qëllimit, ose vdesim. Ja iarrijmë shokët, ja plasim.

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more