Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Hasan El-Basriu. Show all posts
Showing posts with label Hasan El-Basriu. Show all posts

Kush e adhuron Allahun mirë në rini


Hasan Basriu, rahimehullah, thotë:

“Kush e adhuron Allahun mirë në rini, Allahu atij i jep urtësi në pleqëri. Kjo është e marrë nga ajeti Kuranor, ku Allahu, subhanehu ve teala, thotë:
"ولما بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلما وكذلك نجزي المحسنين".
“E kur e arriti pjekurinë e tij, Ne i dhamë pushtet e dituri. E kështu Ne i shpërblejmë punëmirët”. (Jusuf:22)

Burimi:Bekir Halimi

Hasan Basriu, rahimehullah, thotë:

“Kush e adhuron Allahun mirë në rini, Allahu atij i jep urtësi në pleqëri. Kjo është e marrë nga ajeti Kuranor, ku Allahu, subhanehu ve teala, thotë:
"ولما بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلما وكذلك نجزي المحسنين".
“E kur e arriti pjekurinë e tij, Ne i dhamë pushtet e dituri. E kështu Ne i shpërblejmë punëmirët”. (Jusuf:22)

Burimi:Bekir Halimi

Një besimtar është i huaj në këtë botë

Thotë Hasan El Basriu, Allahu e mëshiroftë:

Një besimtar është i huaj në këtë botë, ai s’ka frikë nga përbuzjet, ai nuk garon për lavdi personale.
Njerëzit janë në një gjendje, ai është në një gjendje tjetër, njerëzit janë të kënaqur me të, atij i vjen neveri nga vetja (është i lodhur me vetveten).
Thotë Hasan El Basriu, Allahu e mëshiroftë:

Një besimtar është i huaj në këtë botë, ai s’ka frikë nga përbuzjet, ai nuk garon për lavdi personale.
Njerëzit janë në një gjendje, ai është në një gjendje tjetër, njerëzit janë të kënaqur me të, atij i vjen neveri nga vetja (është i lodhur me vetveten).

O biri i Ademit, ti je i përbërë nga gjymtyrët

Hasan El-Basriu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“O biri i Ademit, ti je i përbërë nga gjymtyrët; sa herë që shkon një ditë, shkon edhe një pjesë e jotja.”
Hasan El-Basriu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

“O biri i Ademit, ti je i përbërë nga gjymtyrët; sa herë që shkon një ditë, shkon edhe një pjesë e jotja.”

Namazi

Syzat