Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Kundrinori. Show all posts
Showing posts with label Kundrinori. Show all posts

Me kend është i ngjajshëm kundrinori i zhdrejtë me parafjalë?


Me kend është i ngjajshëm kundrinori i zhdrejtë me parafjalë?

Me rethanorët, por dallohet në bazë të pyetjeve që bëhen me përemra pyetës e jo me ndajfolje pyetëse.

Me kend është i ngjajshëm kundrinori i zhdrejtë me parafjalë?

Me rethanorët, por dallohet në bazë të pyetjeve që bëhen me përemra pyetës e jo me ndajfolje pyetëse.

Si ndërtohet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë?


Si ndërtohet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë?

Me emra e përemra në rasën dhanor edhe u përgjigjet pyetjeve: kujt? cilit? cilës? cilët? cilat?

Si ndërtohet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë?

Me emra e përemra në rasën dhanor edhe u përgjigjet pyetjeve: kujt? cilit? cilës? cilët? cilat?

Ç’është kundrinori i drejtë dhe cilave pyetje ju përgjigjet?


Ç’është kundrinori i drejtë dhe cilave pyetje ju përgjigjet?

Kundrinori i drejtë është plotësues kryesor i foljes që tregon qenien ose sendin mbi të cilin bie veprimi i shprehur nga folja dhe u përgjigjet pyetjeve : kë? cilin? çfarë?

qka eshte kundrinori i drejte,kundrinor i drejte,qka quajme kundrinor te drejte

Ç’është kundrinori i drejtë dhe cilave pyetje ju përgjigjet?

Kundrinori i drejtë është plotësues kryesor i foljes që tregon qenien ose sendin mbi të cilin bie veprimi i shprehur nga folja dhe u përgjigjet pyetjeve : kë? cilin? çfarë?

qka eshte kundrinori i drejte,kundrinor i drejte,qka quajme kundrinor te drejte

Çka është kundrinori ?


Çka është kundrinori ?

Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. 

Ai zakonisht varet nga folja dhe tregon mbi kë (cilin) bie veprimi i shprehur prej saj. 

Ai vihet në atë rasë që kërkon gjymtyra prej së cilës varet.
 
Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes, kundrinori është i drejtë dhe i zhdrejtë. 

cka eshte kundrinori, cfare eshte kundrinori, ceshte kundrinori, kundrinori shqip, kundrinor shqip, kundrinori gramatike shqip, c'eshte kundrinori, kundrinore shqip, qka quajme kundrinor, cfare quajme kundrinor, gjymtyra e dyte e fjalise,  


Çka është kundrinori ?

Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. 

Ai zakonisht varet nga folja dhe tregon mbi kë (cilin) bie veprimi i shprehur prej saj. 

Ai vihet në atë rasë që kërkon gjymtyra prej së cilës varet.
 
Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes, kundrinori është i drejtë dhe i zhdrejtë. 

cka eshte kundrinori, cfare eshte kundrinori, ceshte kundrinori, kundrinori shqip, kundrinor shqip, kundrinori gramatike shqip, c'eshte kundrinori, kundrinore shqip, qka quajme kundrinor, cfare quajme kundrinor, gjymtyra e dyte e fjalise,  

Cilët janë llojet e kundrinorit ?

Cilët janë llojet e kundrinorit ?


 Llojet e kundrinorit janë:

I drejtë; 


I zhdrejtë: me parafjalë; pa parafjalë;
Cilët janë llojet e kundrinorit ?


 Llojet e kundrinorit janë:

I drejtë; 


I zhdrejtë: me parafjalë; pa parafjalë;

Çka është kundrinori ?

Çka është kundrinori ?

Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. 

Ai zakonisht varet nga folja dhe tregon mbi kë (cilin) bie veprimi i shprehur prej saj. 

Ai vihet në atë rasë që kërkon gjymtyra prej së cilës varet.
 
Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes, kundrinori është i drejtë dhe i zhdrejtë. 

cka eshte kundrinori, cfare eshte kundrinori, ceshte kundrinori, kundrinori shqip, kundrinor shqip, kundrinori gramatike shqip, c'eshte kundrinori, kundrinore shqip, qka quajme kundrinor, cfare quajme kundrinor, gjymtyra e dyte e fjalise,  
Çka është kundrinori ?

Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. 

Ai zakonisht varet nga folja dhe tregon mbi kë (cilin) bie veprimi i shprehur prej saj. 

Ai vihet në atë rasë që kërkon gjymtyra prej së cilës varet.
 
Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes, kundrinori është i drejtë dhe i zhdrejtë. 

cka eshte kundrinori, cfare eshte kundrinori, ceshte kundrinori, kundrinori shqip, kundrinor shqip, kundrinori gramatike shqip, c'eshte kundrinori, kundrinore shqip, qka quajme kundrinor, cfare quajme kundrinor, gjymtyra e dyte e fjalise,  

Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë ?

Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë ?

Gjymtyrët e dyta (apo plotësit e fjalisë) janë:
cilet jane plotesit e fjalise, cka jane plotesit e fjalise, cilet jane gjymtyret e dyta te fjalise, cfare jane plotesit e fjalise, plotesit e fjalise gjuhe shqipe, gjuha shqipe,cfare eshte plotes i fjalise
Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë ?

Gjymtyrët e dyta (apo plotësit e fjalisë) janë:
cilet jane plotesit e fjalise, cka jane plotesit e fjalise, cilet jane gjymtyret e dyta te fjalise, cfare jane plotesit e fjalise, plotesit e fjalise gjuhe shqipe, gjuha shqipe,cfare eshte plotes i fjalise

Namazi

Syzat