Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Rrethanori i shkakut

Çka është rrethanori i shkakut ?

Çka është rrethanori i shkakut   ?

Rrethanori i shkakut tregon një shkak që sjell një pasojë të caktuar. 

Ai varet nga kallëzuesi, por ndonjëherë edhe me emër ose mbiemër
Rrethanori i shkakut zë vend pas gjymtyrës nga varet. 
Ai gjendet me pyetjen: pse?:


Ajo shkoi te mjeku, sepse ishte e sëmurë.


Me çka  shprehet rrethanori i shkakut?

Rrethanori i shkakut shprehet me:


a) ndajfolje:

Pse ke bërë gjithë këto gabime në diktim, Dritan?


b) emër me parafjalë:

- I kam bërë nga nxitimi, mësuese.c) grup emëror:Rezultatet i ke të ulëta për shkak të mungesave.d) përcjellore:

Duke mos u mjekuar me kohë, sëmundja iu rëndua. 

cka eshte rrethanori i shkakut, ceshte rrethanori i shkakut, rrethanor i shkakut shembuj, shembuj rrethanor i shkakut, rrethanor i shkakut, rrethanori i shkakut shqip, gramatika e gjuhes shqipe rrethanori

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more