Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Çka është rrethanori i shkakut ?

Çka është rrethanori i shkakut   ?

Rrethanori i shkakut tregon një shkak që sjell një pasojë të caktuar. 

Ai varet nga kallëzuesi, por ndonjëherë edhe me emër ose mbiemër

Rrethanori i shkakut zë vend pas gjymtyrës nga varet. 

Ai gjendet me pyetjen: pse?:


Ajo shkoi te mjeku, sepse ishte e sëmurë.

 
Me çka  shprehet rrethanori i shkakut?

Rrethanori i shkakut shprehet me:


a) ndajfolje:

Pse ke bërë gjithë këto gabime në diktim, Dritan?


b) emër me parafjalë:

- I kam bërë nga nxitimi, mësuese.c) grup emëror:Rezultatet i ke të ulëta për shkak të mungesave.d) përcjellore:

Duke mos u mjekuar me kohë, sëmundja iu rëndua. 

cka eshte rrethanori i shkakut, ceshte rrethanori i shkakut, rrethanor i shkakut shembuj, shembuj rrethanor i shkakut, rrethanor i shkakut, rrethanori i shkakut shqip, gramatika e gjuhes shqipe rrethanori
loading...
Çka është rrethanori i shkakut   ?

Rrethanori i shkakut tregon një shkak që sjell një pasojë të caktuar. 

Ai varet nga kallëzuesi, por ndonjëherë edhe me emër ose mbiemër

Rrethanori i shkakut zë vend pas gjymtyrës nga varet. 

Ai gjendet me pyetjen: pse?:


Ajo shkoi te mjeku, sepse ishte e sëmurë.

 
Me çka  shprehet rrethanori i shkakut?

Rrethanori i shkakut shprehet me:


a) ndajfolje:

Pse ke bërë gjithë këto gabime në diktim, Dritan?


b) emër me parafjalë:

- I kam bërë nga nxitimi, mësuese.c) grup emëror:Rezultatet i ke të ulëta për shkak të mungesave.d) përcjellore:

Duke mos u mjekuar me kohë, sëmundja iu rëndua. 

cka eshte rrethanori i shkakut, ceshte rrethanori i shkakut, rrethanor i shkakut shembuj, shembuj rrethanor i shkakut, rrethanor i shkakut, rrethanori i shkakut shqip, gramatika e gjuhes shqipe rrethanori
loading...

Related Posts :Namazi

Syzat