Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Fusnota. Show all posts
Showing posts with label Fusnota. Show all posts

Çka është fusnota ?

Çka është fusnota ?

Fusnota është fjalë me prejardhje gjermane e cila e shënon një shënim, me vërejtje në fund të faqes me tekst. 

Fusnota bën sqarimin shtesë apo udhëzon me sqarime shtesë për pjesën e tekstit e cila është e prezentuar. 

Në gjuhën shqipe është emër i përgjithshëm i gjinisë femrore.

Burimi është nga dy fjaë gjermane të renditura: Fuß + Note

Fusnota shënohet në anën e djathtë të fjalës e cila duhet të sqarohet me numër rendor (¹, ², ³, ...) apo me yll (*, **, ***, ...) me madhësi për dy pika tipografike (pt), më të vogël se teksti bazë dhe e njejta shenjë përsëritet në fund të faqes bashkë me fjalët apo fjalitë sqaruese.

cka eshte fusnota, cfare eshte fusnota, ceshte fusnota, fusnota shqip, cka quajme fusnote, cfare quajme fusnote, fusnota ne gjuhen shqipe, cka paraqet fusnota, fusnota shpjegim, c'eshte fusnota, cka domethene fusnota, cka dmth fusnota,
Çka është fusnota ?

Fusnota është fjalë me prejardhje gjermane e cila e shënon një shënim, me vërejtje në fund të faqes me tekst. 

Fusnota bën sqarimin shtesë apo udhëzon me sqarime shtesë për pjesën e tekstit e cila është e prezentuar. 

Në gjuhën shqipe është emër i përgjithshëm i gjinisë femrore.

Burimi është nga dy fjaë gjermane të renditura: Fuß + Note

Fusnota shënohet në anën e djathtë të fjalës e cila duhet të sqarohet me numër rendor (¹, ², ³, ...) apo me yll (*, **, ***, ...) me madhësi për dy pika tipografike (pt), më të vogël se teksti bazë dhe e njejta shenjë përsëritet në fund të faqes bashkë me fjalët apo fjalitë sqaruese.

cka eshte fusnota, cfare eshte fusnota, ceshte fusnota, fusnota shqip, cka quajme fusnote, cfare quajme fusnote, fusnota ne gjuhen shqipe, cka paraqet fusnota, fusnota shpjegim, c'eshte fusnota, cka domethene fusnota, cka dmth fusnota,

Namazi

Syzat