Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Fjalia e përbërë. Show all posts
Showing posts with label Fjalia e përbërë. Show all posts

Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese

Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese. Pjesët përbërëse të këtyre fjalive të përbëra lidhen me anë të lidhëzave bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose… ose etj.

Në stadiumin e qytetit ose zhvillohen ndeshje futbolli, ose organizohen manifestime sportive.


• Para lidhëzave të thjeshta veçuese ose, a, apo nuk vihet presje. Para pjesës së dytë të lidhëzave të përsëritura gjithmonë vihet presje:


Ose nisemi tani, ose nuk shkojmë fare.

• Lidhëza apo përdoret kur fjalia është pyetëse:

Unë do të shkoj, apo do të shkoni ju?
Fjali të përbëra me bashkërenditje veçuese. Pjesët përbërëse të këtyre fjalive të përbëra lidhen me anë të lidhëzave bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose… ose etj.

Në stadiumin e qytetit ose zhvillohen ndeshje futbolli, ose organizohen manifestime sportive.


• Para lidhëzave të thjeshta veçuese ose, a, apo nuk vihet presje. Para pjesës së dytë të lidhëzave të përsëritura gjithmonë vihet presje:


Ose nisemi tani, ose nuk shkojmë fare.

• Lidhëza apo përdoret kur fjalia është pyetëse:

Unë do të shkoj, apo do të shkoni ju?

Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore ?

 Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore ?Pjesa e nënrenditur mënyrore, ashtu si rrethanori i mënyrës në fjalinë e thjeshtë, tregon mënyrën se si kryhet veprimi i shprehur në pjesën kryesore.


Pjesa e nënrenditur mënyrore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhëzave nënrenditëse mënyrore: si, siç, sikur, ashtu si etj.


 Kur pjesa e nënrenditur mënyrore qëndron pas kryesores, zakonisht, ndahet me presje. Nuk ndahet vetëm kur lidhet drejtpëdrejt me foljen e pjesës kryesore:

Bërtiste sikur të ishte i marrë.
 Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore ?Pjesa e nënrenditur mënyrore, ashtu si rrethanori i mënyrës në fjalinë e thjeshtë, tregon mënyrën se si kryhet veprimi i shprehur në pjesën kryesore.


Pjesa e nënrenditur mënyrore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhëzave nënrenditëse mënyrore: si, siç, sikur, ashtu si etj.


 Kur pjesa e nënrenditur mënyrore qëndron pas kryesores, zakonisht, ndahet me presje. Nuk ndahet vetëm kur lidhet drejtpëdrejt me foljen e pjesës kryesore:

Bërtiste sikur të ishte i marrë.

Çfare është fjalia e përbërë ?

 Çfare është fjalia e përbërë ?

Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë.
Luanët qëndronin në një vend të ngritur dhe ulërinin me një zë të zgjatur.

Fjalitë e përbëra janë dy llojesh : me bashkërenditje dhe me nënrenditje. Fjalitë e përbëra nga dy pjesë të pavarura që lidhen me lidhëza bashkërenditëse janë fjali të përbëra me bashkërenditje

Ulërimat e tyre u përhapën mbi Lumin e Madh dhe u shtinë frikën banorëve të tij.
Njerëzit u trembën nga kjo ulërimë, kurse majmunët bërtisnin si të lajthitur.
 Çfare është fjalia e përbërë ?

Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë.
Luanët qëndronin në një vend të ngritur dhe ulërinin me një zë të zgjatur.

Fjalitë e përbëra janë dy llojesh : me bashkërenditje dhe me nënrenditje. Fjalitë e përbëra nga dy pjesë të pavarura që lidhen me lidhëza bashkërenditëse janë fjali të përbëra me bashkërenditje

Ulërimat e tyre u përhapën mbi Lumin e Madh dhe u shtinë frikën banorëve të tij.
Njerëzit u trembën nga kjo ulërimë, kurse majmunët bërtisnin si të lajthitur.

Çka është fjalia e përbërë ?

Çka është fjalia e përbërë ?

Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë

 Pjesët e një fjalie të përbërë mund të jenë të pavarura, kryesore, dhe të nënrenditura. 

Pjesët e pavarura dhe pjesa kryesore mund të qëndrojnë më vete, kurse pjesa e nënrenditur nuk mund të qëndrojë më vete, as nga ndërtimi, as nga kuptimi. 

Ajo është e varur nga pjesa kryesore. 

Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë shtuese, veçuese, përmbyllëse  dhe kundërshtore.

Çka është fjalia e përbërë ?

Fjalia që ka disa grupe fjalësh që kanë secili nga një  folje të zgjedhuar në një nga mënyrat vetore, është fjali e përbërë

 Pjesët e një fjalie të përbërë mund të jenë të pavarura, kryesore, dhe të nënrenditura. 

Pjesët e pavarura dhe pjesa kryesore mund të qëndrojnë më vete, kurse pjesa e nënrenditur nuk mund të qëndrojë më vete, as nga ndërtimi, as nga kuptimi. 

Ajo është e varur nga pjesa kryesore. 

Fjalitë e përbëra me bashkërenditje janë shtuese, veçuese, përmbyllëse  dhe kundërshtore.

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?


Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje veçuese lidhen me lidhëza bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose…ose, o…o, ja…ja, qoftë…qoftë, herë…herë.

Para lidhëzave bashkërenditëse veçuese nuk vihet presje.

Kur përdoren lidhëzat e përsëritura para pjesës së dytë vihet presje.

 Ose ia arrijmë qëllimit, ose vdesim.
Ja i  arrijmë shokët,  ja plasim.

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese ?Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje veçuese lidhen me lidhëza bashkërenditëse veçuese: ose, apo, a, ose…ose, o…o, ja…ja, qoftë…qoftë, herë…herë.

Para lidhëzave bashkërenditëse veçuese nuk vihet presje.

Kur përdoren lidhëzat e përsëritura para pjesës së dytë vihet presje.

 Ose ia arrijmë qëllimit, ose vdesim.
Ja i  arrijmë shokët,  ja plasim.

Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse ?

 Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse  ?

Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje përmbyllëse lidhen me lidhëza bashkërenditëse përmbyllëse: andaj, ndaj, prandaj, pra.  

 

Para lidhëzës bashkërenditëse përmbyllëse vihet gjithmonë presje..

           Vera kishte ditëlindjen, prandaj i ftoi të gjithë shokët dhe shoqet e klasës.

 cka jane fjalite e perbera me bashkerenditje, cka jane fjalite me bashkerenditje, cka jane fjalite bashkerenditese

 Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse  ?

Pjesët e fjalive të përbëra me bashkërenditje përmbyllëse lidhen me lidhëza bashkërenditëse përmbyllëse: andaj, ndaj, prandaj, pra.  

 

Para lidhëzës bashkërenditëse përmbyllëse vihet gjithmonë presje..

           Vera kishte ditëlindjen, prandaj i ftoi të gjithë shokët dhe shoqet e klasës.

 cka jane fjalite e perbera me bashkerenditje, cka jane fjalite me bashkerenditje, cka jane fjalite bashkerenditese

Çka është fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë ?

Çka është fjalia e thjeshtë  dhe fjalia e përbërë ?

Fjalia e thjeshtë është ajo pjesë e fjalisë që ka vetëm një folje në një nga 6 mënyrat vetore.

E këto janë: mënyra dëftore, lidhore, kushtore, dëshirore,habitore dhe urdhërore.

Ndërkaq format e pashtjelluara të pjesores, paskajores, përcjellores e mohores nuk mund të jenë bërthama fjalie dhe si të tilla nuk formojnë as fjali as pjesë të fjalisë, por mund të shërbejnë vetëm si gjymtyrë fjalie.

Fjalia e përbërë quhet ajo fjali e cila përbëhet të paktën nga dy ose më shumë pjesë fjalish (ka dy e më shumë folje) në një nga mënyrat vetore.

Fjalitë e përbëra janë dy llojesh:
a) fjali të përbëra me bashkërenditje dhe
 b) fjali të përbëra me nënrenditje.

cka eshte fjala, ceshte fjalia e thjeshte, ceshte fjalia e perbere, qfare eshte fjalia e perbere, qka osht fjalia e thjeshte, nga kush perbehet fjalia e thjeshte qka osht fjalia e perbere, fjali e perbere, qka quajme fjali te thjeshte, qka quajme fjali te perbere, cka quajme fjali te thjeshte, cka quajme fjali te perbere, cfare quajme fjali te thjeshte, cfare quajme fjali te perbere
Çka është fjalia e thjeshtë  dhe fjalia e përbërë ?

Fjalia e thjeshtë është ajo pjesë e fjalisë që ka vetëm një folje në një nga 6 mënyrat vetore.

E këto janë: mënyra dëftore, lidhore, kushtore, dëshirore,habitore dhe urdhërore.

Ndërkaq format e pashtjelluara të pjesores, paskajores, përcjellores e mohores nuk mund të jenë bërthama fjalie dhe si të tilla nuk formojnë as fjali as pjesë të fjalisë, por mund të shërbejnë vetëm si gjymtyrë fjalie.

Fjalia e përbërë quhet ajo fjali e cila përbëhet të paktën nga dy ose më shumë pjesë fjalish (ka dy e më shumë folje) në një nga mënyrat vetore.

Fjalitë e përbëra janë dy llojesh:
a) fjali të përbëra me bashkërenditje dhe
 b) fjali të përbëra me nënrenditje.

cka eshte fjala, ceshte fjalia e thjeshte, ceshte fjalia e perbere, qfare eshte fjalia e perbere, qka osht fjalia e thjeshte, nga kush perbehet fjalia e thjeshte qka osht fjalia e perbere, fjali e perbere, qka quajme fjali te thjeshte, qka quajme fjali te perbere, cka quajme fjali te thjeshte, cka quajme fjali te perbere, cfare quajme fjali te thjeshte, cfare quajme fjali te perbere

Namazi

Syzat