Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Rrethanori

Si shprehet rethanori?

Si shprehet rethanori? Rrethanori shprehet me emra, grupe emërore, me parafjalë e ndonjëherë pa parafjalë edhe me ndajfolje dhe me forma që nuk zgjedhohen. me qka shprehet rrethanori,rrethanori shqip

Çka është rrethanori i qëllimit ?

Çka është rrethanori i qëllimit ? Rrethanori i qëllimit tregon qëllimin e kryerjes së veprimit.  Ai varet nga kallëzuesi.  Rrethanori i qëllimit zë vend pas gjymtyrës nga varet.  Ai gjendet me pyetjen: përse?: Ai shkoi për të luajtur. Me çka shprehet rrethanori i qëllimit? Rrethanori i qëllimit shprehet me: a) ndajfolje: Përse ke ardhur deri këtu? b) emër me parafjalë: Djemtë kanë ardhur këtu për punë. c) grup emëror: Prindërit përpiqen për të mirën e fëmijëve të tyre. d) paskajore: Ajo ka shkuar në Amerikë për t’u specializuar.  rrethanori i qellimit, rrethanor qellimi, cka eshte rrethanori i qellimit, cfare eshte rrethanori i qellimit, ceshte rrethanori i qellimit, qka kuptojme me rrethanor qellimi,  

Çka është rrethanori i sasisë?

Çka është rrethanori i sasisë? Rrethanori i sasisë tregon sasi. Ai gjendet me pyetjen: sa?: Ata morën pak libra. Me çka shprehet rrethanori i sasisë? Rrethanori i sasisë shprehet me: a) një ndajfolje ose shprehje ndajfoljore: Mbrëmë ajo hëngri pak. b) një grup emëror ku bërthama tregon një njësi matjeje dhe ka përpara zakonisht një numëror : Nëna bleu 5 kg mollë.  rrethanori i sasise, rrethanor sasie, gjuha shqipe gramatike, gramatika e gjuhes shqipe, cka eshte rrethanori i sasise, rrethanor sasie shqip, cfare eshte rrethanori i sasise, ceshte rrethanori i sasise, rrethanor sasie,  

Çka është rrethanori i shkakut ?

Çka është rrethanori i shkakut   ? Rrethanori i shkakut tregon një shkak që sjell një pasojë të caktuar.  Ai varet nga kallëzuesi, por ndonjëherë edhe me emër ose mbiemër .  Rrethanori i shkakut zë vend pas gjymtyrës nga varet.  Ai gjendet me pyetjen: pse?: Ajo shkoi te mjeku, sepse ishte e sëmurë.   Me çka  shprehet rrethanori i shkakut? Rrethanori i shkakut shprehet me: a) ndajfolje : Pse ke bërë gjithë këto gabime në diktim, Dritan? b) emër me parafjalë : - I kam bërë nga nxitimi , mësuese. c) grup emëror: Rezultatet i ke të ulëta për shkak të mungesave. d) përcjellore: Duke mos u mjekuar me kohë, sëmundja iu rëndua.  cka eshte rrethanori i shkakut, ceshte rrethanori i shkakut, rrethanor i shkakut shembuj, shembuj rrethanor i shkakut, rrethanor i shkakut, rrethanori i shkakut shqip, gramatika e gjuhes shqipe rrethanori

Çka është rrethanori i mënyrës ?

Çka është rrethanori i mënyrës ? Rrethanori i mënyrës tregon mënyrën e kryerjes së veprimit.  Ai lëviz lirshëm në fjali .  Rrethanori i mënyrës gjendet me pyetjen: si?: Ajo këndon bukur. Me çka shprehet rrethanori i mënyrës? Rrethanori i mënyrës shprehet me: a) një ndajfolje ose shprehje ndajfoljore (me emër në rasën kallëzore): Dëbora mbulonte shpejt e shpejt (si?) çdo gjë.   b) një grup emëror: Një flutur po thithte me ëndje të madhe nektarin e luleve. (si?)   c) një formë të pashtjelluar: Djemtë ecnin me nxitim pa parë rrugën. (si?)  cka eshte rrethanori i menyres, rrethanori i menyres, ceshte rrethanori i menyres,cfare eshte rrethanori i menyres, rrethanor menyre, qka eshte rrethanori i menyre, me cka shprehet rrethanori i menyres, rrethanor menyre,

Çka është rrethanori i vendit ?

Çka është rrethanori i vendit  ? Rrethanori i vendit tregon vendin e kryerjes së veprimit.  Ai lëviz lirshëm në fjali.  Rrethanori i vendit gjendet me pyetjen: ku?: Ata shkuan në shkoll Me çka shprehet rrethanori i vendit? Rrethanori i vendit shprehet me: a) emër me parafjalë: Librat i mbaj në bibliotekë. (ku?)  b) grup emëror: Jam nisur për në Galerinë e Arteve. (për ku?)  c) ndajfolje:  Zhurma dëgjohej sipër. (ku?)  cka eshte rrethanori i vendit, rrethanori i vendit gramatike, gramatika e gjuhes shqipe, gramatike shqipe, cfare eshte rrethanori i vendit, rrethanori i vendit, rrethanor vendi, rrethanori shqip, rrethanor, qka eshte rrethanori i vendiut, ceshte rrethanori i vendit,

Çka është rrethanori i kohës ?

Çka është rrethanori i kohës  ?   Rrethanori i kohës tregon kohën e kryerjes së veprimit.  Rrethanori i kohës lëviz lirshëm në fjali.  Ai gjendet me pyetjen: kur? : Mbrëmë shkuam në kinema. Me se shprehet rrethanori i kohës? Rrethanori i kohës shprehet me:  a) emër me e pa parafjalë: Ndeshja finale do të zhvillohet të mërkurën. b) grup emëror:  Ndeshja finale u zhvillua para një jave.   c) ndajfolje ose shprehje ndajfoljore:  Ndeshja finale u zhvillua dje.  d) formë të pashtjelluar: Me të zbardhur fëmijët u nisën në ekskursion.  cka eshte rrethanori i kohes, rrethanor kohe, fjali me rrethanor kohe, fjalia me rrethanorkohe, shembuj me rrethanor kohe, rrethanor kohe, rrethana kohe, rrethanori i kohes gramatike shqip, gramatika shqip,ceshte rrethanori i kohes, cfare eshte rrethanori i kohes, si shprehet rrethanori i kohes,

Çka është rrethanori ?

Çka është rrethanori ? Rrethanori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ai tregon rrethanat e kryerjes së veprimit, si: kohë, vend, mënyrë, shkak, sasi, qëllim.  Ai në fjali gjendet me pyetje të ndryshme: kur?, ku?, si?, pse?, sa?, përse?. Rrethanori gati gjithmonë qëndron pas foljes ose kallëzuesit, por ai shpesh del edhe para foljes ose kallëzuesit.  ceshte rrethanori, cfare eshte rrethanori, cka eshte rrethanori, ceshte rrethanori, cfare eshte rrethanori, c'eshte rrethanori, cka eshte rrethanor, qka eshte rrethanori, rrethanori gramatike shqip, rrethanori shqip, gjuha shqipe rrethanor

Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë ?

Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë ? Gjymtyrët e dyta (apo plotësit e fjalisë) janë: Rrethanori Kundrinori Përcaktori cilet jane plotesit e fjalise, cka jane plotesit e fjalise, cilet jane gjymtyret e dyta te fjalise, cfare jane plotesit e fjalise, plotesit e fjalise gjuhe shqipe, gjuha shqipe,cfare eshte plotes i fjalise

Çka është rrethanori?

Çka është rrethanori? Rrethanori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Rrethanori tregon rrethanat e kryerjes së veprimit, si: kohë, vend, mënyrë, shkak, sasi, qëllim. Rrethanori në fjali gjendet me pyetje të ndryshme: kur?, ku?, si?, pse?, sa?, përse?. Rrethanori gati gjithmonë qëndron pas foljes ose kallëzuesit, por ai shpesh del edhe para foljes ose kallëzuesit. ceshte rrethanori, rrethanori gramatike shqip, qka osht rrethanori, rrethanori gramatike shqip, gramatika e gjuhes shqipe rrethanori, cka tregon rrethanori, ku qendron rrethanori,  si gjendet rrethanori ne gramatike, c'eshte rrethanori, cfare eshte rrethanori, rrethanori shqip

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more