Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Fakte shkencore

NASA DESHMON KURANIN (SUREN TARIK)

Skeletet gjigant nga populli i ADIT

Skeletet gjigant nga populli I ADIT janë zbuluar në shkretëtirën e Arabinsë Saudite   Shih madhësinë e skeletit dhe të imagjinojmë se si I dënoi All-llahu Fuqiplotë.. "Themudi dhe Adi pergenjeshtruan tronditjen (kijametin). {El-Hakka, 4} "Ndersa Adi eshte shkaterruar me nje ere te forte, te pakufishme." {El-Hakka, 6} "Ate Ai (Allahu) e leshoi kunder tyre shtate net e tete dite rresht, kur i shihje njerezit ne to te rrezuar si te ishin trupa hurmash te zgaveruara." {El-Hakka, 7} KUR'AN DHE HADITH

Shkenctari i parë i cili vuri themelet e Kamerës moderne

Al-hazen - Ibn al Haytham - Shkenctari i parë i cili vuri themelet e Kamerës moderne I njohur në perëndim si Al-hazen, Alhacen, ose Alhazeni, Abu Ali ibn el-Hasan ibn el-Haytham ishte personi i parë që testoi ...hipotezat me eksperimente të verifikueshme, zhvilloi metodën shkencore më shumë se 200 vjet para se dijetarët evropianë te mësonin prej tij -duke lexuar librat e tij. I lindur në Basra në vitin 965, Ibn al-Haitham studimet e para i kreu per teologji Islame. Ibn el-Haitham pastaj ai kthyeu vëmendjen e tij në veprat e filozofëve dhe matematikanëve te lashtë grek , duke përfshirë Euklidin dhe Arkimedin. Ai përfundoi fragmetet Konike nga Apolloniusi i Pergas. Ibn al-Haitham ishte personi i parë që aplikoi në algjebër, gjeometri, themeloi degën e matematikës të njohur si Gjeometri analitike. Si një mysliman i devotshëm qe ishte, Ibn el-Haitham besonte se qeniet njerëzore janë me të meta dhe vetëm Zoti është i përsosur. Për të zbuluar të vërtetën në lidhje me na

El-Hava­riz­mi

Havarizmi: - Themelues i algje­b­rës konsiderohet El-Hava­riz­mi, i lindur më 786 në Havarizëm, në Kaukaz.  Vepra e tij titullohet “Hisabul xhebri vel-mukabele”. kush e themeloi algjebren,themeluesi i algjebres,cka eshte havarizmi 

Prodhimi Energjisë diellore

Forma të shumta të energjisë burojnë nga dielli .  Kjo energji është burim i  qëndrueshëm që mundëson q ë njerëzit të jetojnë në Tokë .  Prodhimi i kësaj energjie   fillon në berthamen  e diellit .  Dielli, si shumica e yjeve, është i përbërë kryesisht nga hidrogjeni . Berthama e tij  është aq e nxehtë dhe e ngjeshur saqë sasi të mëdha të atomeve të hidrogjenit qëndrojnë së bashku.  Këto atome kthehen në helium , në një proces të quajtur fuzion apo fuzionim atomik apo bërthamorë.  Ky transformim prodhon sasi të madhe të energjisë .  Energjia e prodhuar në qendër të diellit , atëherë del  jashtë nga bërthama. Shkëlqimi i diellit apo rrezet e diellit si dhe ngrohja rezultojnë nga ky proces. Lexo më shumë:  Si e prodhon energjinë Dielli?

Energjia diellore në Tokë

Energjia që rrjedh nga fuzionimi bërthamor në diell prodhon shumicen e energjisë në Tokë.  Pasi kjo energji arrinë  në Tokë, mund të përdoret për energji elektrike dhe ngrohje.  Energjia elektrike mund të përfitohet duke u konvertuar rrezet e diellit apo fotonet nga qelizat diellore (te quajtura fotovoltaike ), ose nëpërmjet impianteve të energjisë diellore.  Impiantet e energjisë diellore shendrrojnë energjine diellore  në avuj në mënyrë që të gjenerojne energji  për shtëpitë dhe bizneset.  Ngrohja nga dielli është gjithashtu një burim i dobishëm i energjisë.  Energjia fotonike mblidhet nga  qelizat diellore dhe shendrrohet më pas ne energji per  ngrohje. Lexo më shumë:  Si e prodhon energjinë Dielli?

Transferimi i energjisë diellore në Tokë

Dielli gjithashtu e siguron energjine për njerëzit që të funksionojnë në mënyrë optimale.  Energjia që fillon me proceset atomike në diell,   më vonë transferohet nga një forme e energjise në një tjetër në Tokë.  Energjia e diellit i ndihmon bimët të rriten.  Këto bimë me pastaj  konsumohen nga kafshët apo njerëzit, duke u dhënë atyre energji qe të funksionojne.  Kafshët që hanë bimët gjithashtu prodhojnë ushqim shtesë për njerëzit qe e konsumojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.  Për shembull, bari që rritet nga rrezet e diellit i jep lopëve një burim të ushqimit.  Ky ushqim siguron energji për lopët për të prodhuar qumësht per njerezit per ta pire dhe mish për ta ngrënë, të cilat janë janë  burime të rendesishme te  energjisë. Lexo më shumë:  Si e prodhon energjinë Dielli?    

Lëndët djegëse fosile dhe energjia diellore

Benzina apo gazolina ​​ është një produkt i energjise se diellit.  Benzina ​​ është krijuar nga lëndët djegëse fosile.  Lëndët djegëse fosile janë mbetjet e kafshëve dhe bimëve që kanë jetuar shumë kohë më parë.  Këto bimë dhe kafshë  që dikur kane ekzistuar kane marrë energji nga dielli.  Njerëzit gjithashtu përdorin energjinë e diellit në formë të lëndëve djegëse fosile të tjera të tilla si gazi natyror dhe nafta . Lexo më shumë:  Si e prodhon energjinë Dielli?

Çka është shpejtësia e dritës dhe sa është shpejtësia e saj ?

Shpejtësia e dritës shënohet zakonisht si c, e cila është një fushat fizike e vazhdueshme.  Vlera e saj është pikërisht 299.792.458 metra në sekondë.  Në teorinë e relativitetit, c lidh hapësirën dhe kohën, dhe shfaqet në ekuacionin e famshëm të energjisë në mase E=mc2.   Shpejtësia e Dritës është shpejtësia e të gjitha grimcave dhe fushave të lidhura në vakum, dhe ajo është parashikuar nga teoria e tanishme të jetë sh. sa eshte shpejtesia e drites,shpejtesia e drites shqip,sa eshte shpejtesia e drites,shpejtesia e drites shqip,cfare eshte shpejtesia e drites,sa eshte shpejtsia e drites

Nanoteknologjia dhe mrekullitë e saj

Popularizimi i fjales Nanoteknologji ka filluar qe ne vitin 1980 nga K Eric Drexler, ideja e te cilit ishe ndertimi i makinerive ne shkalle molekulare, motoreve me gjeresi vetem pak nanometra. [Nanometer: Shume me i vogel se nje mikron.1e bilionta e metrit, apo perafersisht gjeresia e 3 deri ne 6 atome te radhitura pas njeri tjetrit, apo gjeresia e nje DNA'je te vetme] ndertimin e kraheve robotike, madje ndertimin e komjutrave me madhesi teper me te vogel se nje cell.Drexler ka konsumuar rreth 10 vite duke analizuar dhe pershkruar keto mjete te te mrekullueshme dhe duke u pergjigjur akuzave per Sci-Fiction. Shume nga krijimet e diteve te sotme qe mbajne emrin "Nanoteknologji" nuk eshte ne fakt Nanoteknologji nga burimi origjinal i kuptimit te tij. Kuptimi tradicional i fjales Nanoteknologji eshte ndertimi i objekteve fund e krye ne baze te nje precizioni atomik! Kjo mundesi teorike eshte hedhur qe ne vitin 1959 nga fizikanti Richard Feynman. Une dua te ndertoj biliona

Mrekullia në Hekur

Hekuri është njëri ndër elementet e theksuara në Kuran. Në suren al-Hadid, që do të thotë hekur, ne jemi informuar: Ne e kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz…(Kuran, 57:25) Fjala “anzalna”, përkthehet si “është zbritur” dhe është përdorur për hekurin në këtë ajet, mund të mendohej se ka kuptim metaforik për të shpjeguar se hekuri i është dhënë si dhuratë njerëzve. Mirëpo, kur merret parasysh kuptimi letrar i fjalës, i cili është, “i zbritur në mënyrë fizike nga qielli”, si në rastin e shiut apo të rrezeve të diellit, ne e kuptojmë se ky ajet nënkupton një mrekulli domethënëse shkencore. Sepse, zbulimet moderne astronomike kanë zbuluar se hekuri në fjalë ka ardhur nga yjet vigane në hapësirën kozmike.   1 . Jo vetëm hekuri në tokë, por gjithashtu hekuri në gjithë Sistemin Solar, vije nga hapësira kozmike, pasi që temperatura në Diell është jo e mjaftueshme për formimin e hekurit. Temperatura e Diellit në sipërfaqe është 6,000 shkallë Celsi

Proporcioni i shiut

Një nga informacionet e dhëna në Kur’an rreth shiut është se ai bie në Tokë në sasinë e duhur. Kjo përmendet në suren ez-Zuhruf si më poshtë: Dhe është Ai që lëshon nga qielli ujë me masë. Ne i japim me të jetë një toke të vdekur. Ja, kështu edhe ju do të ngriheni (nga vdekja) (Sure Ez-Zuhruf: 11) Kjo sasi e përcaktuar e shiut është zbuluar përsëri nga kërkimet e sotme moderne. Është vlerësuar se në një sekondë avullojnë afërsisht 16 milion ton ujë nga Toka. Kjo sasi shkon në 513 trilion ton në vit. Ky numër është i njëjtë me sasinë e shiut që bie në Tokë në një vit. Kjo do të thotë se uji qarkullon vazhdimisht në një cikël të ekulibruar, në një “masë” të caktuar. Jeta në Tokë varet nga ky cikël i ujit. Sikur njerëzit të përdornin të gjithë teknologjinë e mundshme, nuk do të mundnin të riprodhojnë këtë cikël artificialisht.   Një shmangie sado e vogël e këtij ekuilibri do të sillte shumë shpejt një çrregullim të madh ekologjik që do t’i jepte fund jetës në Tokë. Por kj

Orbitat

Duke iu referuar Kuranit, Dielli dhe Hëna lëvizin në një orbitë të caktuar: ”Zoti krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë.” (El Enbija 33) Në një ajet tjetër është përmendur se Dielli nuk është i palëvizshëm, por lëviz në një orbitë të caktuar. ”Edhe dielli lëviz drejt kufirit të tij përfundimtar. Ajo lëvizje është përcaktim i të Plotfuqishmit, të Diturit.” (Ja Sin 38) Këto argumente të komunikuara në Kuran u zbuluan prej vëzhgimeve astronomike shumë shekuj më vonë. Sipas llogaritjeve të ekspertëve të astronomisë, Dielli udhëton me një shpejtësi marramendëse prej 720.000 km në orë në drejtim të yllit Vega në një orbitë të vetme të quajtur Maja Diellore. Kjo do të thotë se Dielli përshkon afërsisht 17.280.000 km në ditë. Bashkë me Diellin, të gjitha planetet dhe satelitët brenda sistemit gravitacional të Diellit përshkojnë gjithashtu të njëjtën distancë. Për më tepër, të gjitha yjet në univers bëjnë një lëvizje të ngjashme.   Në Kuran ësh

Cili është roli i ozonit si mbështjellës i tokës ?

Cili është roli i ozonit si mbështjellës i tokës ? Ky mbështjellës i planetit Tokë, është filtri kryesor i cili pengon që në sipërfaqen e Tokës të mos arrijnë sasi të mëdha të rrezeve ultraviolete, që kanë ndikim të përgjithshëm negativ në organizmat e gjallë. Në rajonet mbi të cilat kjo shtresë është dëmtuar ka paraqitje më të shpeshtë të sëmundjeve të lëkurës te njerëzit.  Çdo vit, përmes matjeve të cilat bëhen, është vërtetuar se dëmtimet e kësaj shtrese ozonike janë gjithnjë e më të mëdha.  Dëmtimet e tilla janë quajtur vrimat e ozonit. cili eshte roli i ozonit, ceshte ozoni, qka osht ozoni, cfare eshte ozoni, roli i ozonit, cfare eshte ozoni,c'eshte ozoni, ozoni dhe toka, roli ozonit,cka eshte ozoni, cka osht ozoni,çka eshte ozoni

Si e prodhon energjine Dielli?

                             Prodhimi Energjisë diellore   Forma të shumta të energjisë burojnë nga dielli . Kjo energji është burim i  qëndrueshëm që mundëson q ë njerëzit të jetojnë në Tokë . Prodhimi i kësaj energjie   fillon në berthamen  e diellit. Dielli , si shumica e yjeve, është i përbërë kryesisht nga hidrogjeni .Berthama e tij  është aq e nxehtë dhe e ngjeshur saqë sasi të mëdha të atomeve të hidrogjenit qëndrojnë së bashku. Këto atome kthehen në helium , në një proces të quajtur fuzion apo fuzionim atomik apo bërthamorë. Ky transformim prodhon sasi të madhe të energjisë. Energjia e prodhuar në qendër të diellit , atëherë del  jashtë nga bërthama.Shkëlqimi i diellit apo rrezet e diellit si dhe ngrohja rezultojnë nga ky proces.                               Energjia diellore në Tokë      Energjia që rrjedh nga fuzionimi bërthamor në diell prodhon shumicen e energjisë në Tokë . Pasi kjo energji arrinë  në Tokë, mund të përdoret për energji elektrike dh

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more