Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë

Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë

Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë ka lidhje të drejtpërdrejtë me foljen dhe përdoret gjithmonë i shoqëruar me trajtë të shkurtër të përemrit vetor. 
Mund të marrin kundrinor të zhdrejtë foljet kalimtare dhe jokalimtare,veprore dhe joveprore.


Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë u përgjigjet pyetjeve:


kujt?, cilit?, cilës?, cilëve?, cilave?.

Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë  është
një grup emëror (i shprehur me një emër, një përemër ose me një emër dhe një përcaktor) në rasën dhanore, që shoqërohet gjithnjë nga një trajtë e shkurtër e përemrit vetor në rasën dhanore.
• Ai ndërtohet gjithmonë pa parafjalë dhe tregon sende ose qenie mbi të cilat bie veprimi i shprehur nga folja.

• Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë luan rol të rëndësishëm, është plotës kryesor. Ai nuk është i lidhur me foljen aq sa kundrinori i drejtë. 

kundrinori i zhdrejte,kundrinorii zhdrejt,kundrinori shqip 

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more