Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Almedin Ejupi

Sigurimi i trefishtë i jetës

Sigurimi i parë:
Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem thotë: “Kush e fal sabahun është nën mbrojtjen e Allahut.”

Sigurimi i dytë:
Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem thotë: “Kush e lexon ajetul-kursijin pas çdo namazi të caktuar nuk do ta pengojë nga hyrja në xhenet asgjë pos vdekjes.”

Sigurimi i tretë:
“O Allah! Ti je Zoti im. Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç Teje. Ti më krijove mua e unë jam robi Yt dhe unë jam i përkushtuar në besën time dhe në përkushtimin tim ndaj Teje aq sa mundem. Kërkoj mbështetjen Tënde nga çdo e keqe që kam bërë. Unë falënderoj para Teje për gjithë bekimet që Ti ke derdhur mbi mua dhe pohoj para Teje të gjitha gjynahet e mia. Të lutem Ty me përkushtim të m'i falësh gjynahet e mia, sepse, padyshim, askush tjetër nuk mund të falë gjynahet përveç Teje!"
Kush e thotë me bindje këtë lutje ditën dhe vdes pa u ngrysur, do të jetë nga banorët e Xhenetit dhe kush e thotë me bindje këtë lutje natën dhe vdes pa u gdhirë, do të j…

Loti më i bukur

Ekzistojnë disa momente kur derdhen lot, mirëpo ato janë momente të bukura.
T’i rikujtojmë disa prej tyre:

Kur largohesh nga mëkati.
Kur pendohesh pas mëkatit.
Kur i bën sexhde Allahut
Kur i përulesh Allahut.
Kur bën lutje me përgjërim.
Kur bën iftar pas agjërimit për hir të Allahut.
Kur derdh lotin në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit.
Kur falesh në Xhaminë El Aksa (Allahu na e mundësoftë sa më shpejt).
Kur të largohet ndonjë brengë.
Kur bën ndonjë vepër të mirë.
Kur ledhaton kokën e jetimit.
Kur dëgjon ndonjë lajm të gëzueshëm për veten dhe të tjerët.
Kur bashkohesh me familjen pas një ndarjeje.
Kur prindërit janë të kënaqur me ty.
Kur shërohet ndonjë i sëmurë që i ke ndihmuar.
Kur e merr ndonjë mik për dore për të bërë ndonjë bamirësi.
Kurse loti më madhështor dhe më i bukur momenti kur e fiton xhenetin.

-----------------------------
Almedin Ejupi

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more