Shkarko kuizin ''Matura Shtetërore kliko këtu'' Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Nuk ka kujdestar më të mirë se Allahu

loading...

O Allah! Unë të lë nën kujdesin tënd gjuhën time, ashtuqë ajo të mos përgojojë askënd, të mos fyej e shaj, të mos gënjejë e të mos mallkoj, e më pas të pendohem ditën kur takohem me Ty. Po ashtu, lë nën kujdesin tënd syrin dhe gjymtyrët e mia.

O Allah! Mos na bënë nga ata që shikojnë në haram dhe kënaqen me atë.

Përshtati: Valdet Kamberi

Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i saktë ?

loading...
Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i saktë ?
 

A) sapunet modifikojnë tensionin e avujve të ujit
B) pH acid i sapuneve alkaline i detyrohet ndarjes elektrolitike të molekulës
C) sapunet anionike me prejardhje nga yndyrnat kanë një pH më të vogël se 7
D) oleati i natriumit në prani të klorurit të benzalkoniumit jep një precipitat
 


Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?

loading...
Cili nga konfirmimet e mëposhtme në lidhje me sapunet është i gabuar ?
 

A) sapunet përndryshojnë tensionin sipërfaqësor të ujit
B) lëndët me veti tensiovepruese mund të jenë anionike dhe kationike
C) sapuni i zakonshëm është një sapun anionik që përmban natrium
D) sapunet përndryshojnë tensionin sipërfaqësor të avujve të ujit
 


Cila nga lëndët e mëposhtme përdoret për rritjen e veshtullisë ?

loading...
Cila nga lëndët e mëposhtme përdoret për rritjen e veshtullisë ?
 

A) karboksipolimetileni
B) polietilenglikoli 400
C) alkooli benzilik
D) celuloza mikrokristalore
 


Cila nga lëndët e mëposhtme ka veti izotonizuese ?

loading...
Cila nga lëndët e mëposhtme ka veti izotonizuese ?
 

A) EDTA (acidi etilendiaminotetraacetik)
B) dekstroza
C) acidi benzoik (në formën e benzoatit sodik)
D) kloruri i cetilpiridiniumit
 


Për cilën veti përdoret hidroksipropil celuloza e natriumit në përgatesat farmaceutike ?

loading...
Për cilën veti përdoret hidroksipropil celuloza e natriumit në përgatesat farmaceutike ?
 

A) sinergjizuese
B) holluese
C) trashëse
D) gastro-rezistente
 


Cilat janë format farmaceutike dhe dozat e Dantrolenit ?

loading...
Cilat janë format farmaceutike dhe dozat e Dantrolenit ? 

Format farmaceutike dhe dozat e Dantrolenit janë si vijon:

Kapsulla: 25 mg,

Pluhur për tretësirë për injekcion: 20 mg

Si dozohet Dantroleni tek hipertermia malinje ?

loading...
Si dozohet Dantroleni tek hipertermia malinje ?

Në hipertermi malinje me rrugë I.V. 1 mg/kg që mund të përsëritet sipas nevojës deri në një dozë kumulative prej maks. 10 mg/kg.

Si dozohet Dantroleni tek gjendjet spastike ?

loading...
Si dozohet Dantroleni tek gjendjet spastike ?

Për gjendjet spastike, fillimisht 25 mg në ditë, dozë e cila mund të rritet çdo javë deri në maks. 100 mg 4 herë në javë. Doza e zakonshme 75 mg 3 herë në javë.

Cilat janë efektet anësore të Dantrolenit ?

loading...
Cilat janë efektet anësore të Dantrolenit ?

Efektet anësore të Dantrolenit janë: marramendja; dobësia; diarrea; pështirosje; anoreksia; çrregullime të të pamurit dhe të të folurit; shqetësimi; konvulzionet; frekuencë e rritur e urinimit; më rrallë tahikardi; dispne.

kush jane efektet anesore te dantrolenit,Dantroleni efektet anesore te tij,cilat jane efektet anesore te dantrolenit

Cilat janë kundërindikacionet e Dantrolenit ?

loading...
Cilat janë kundërindikacionet e Dantrolenit ? 

Kundërindikacionet e Dantrolenit janë: insuficienca hepatike; spazmet muskulare akute.

kur nuk perdoret dantroleni,mosperdorimi i dantrolenit,ne cilat raste nuk guxohet te perdoret dantroleni

Cilat janë indikacionet e Dantrolenit ?

loading...
Cilat janë indikacionet e Dantrolenit ? 

Indikacionet e Dantrolenit janë:relaksimi muskulor në ndërhyrjet kirurgjike, gjendja spastike kronike e muskujve të vullnetshëm, hipertermia malinje.

kur perdoret dantroleni,ne cilat raste perdoret dantroleni,dantroleni perdorimet,indikimet,

Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ?

loading...
Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ? 

Indikacionet e alfentanilit janë:analgjezia, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve të shkurta kirurgjike dhe në ndërhyrjet kirurgjike jashtë spitalit; thellimi i anestezionit; analgjezia dhe suprimimi i aktivitetit frymëmarrës te pacientët e njësisë intensive me frymëmarje të ndihmuar.

kur perdoret alfenatinili,alfentanili indikimet,perdorimet

Cilët nga fluidet e mëposhtme paraqesin fenomenin e histerezës?

loading...
Cilët nga fluidet e mëposhtme paraqesin fenomenin e histerezës?
 

A) fluidet njutoniane
B) fluidet plastike
C) fluidet dilatante
D) fluidet tiksotrope

Format farmaceutike aerosol përmbajnë zakonisht si propelent:

loading...
Format farmaceutike aerosol përmbajnë zakonisht si propelent:
 

A) një lëng me temperaturë vlimi të ulët
B) një lëng me temperaturë vlimi të lartë
C) ajër nën trysni
D) azot të gaztë
 


Në rast se sasia e barit e tretur në ujë shprehet si numri i moleve në një litër tretësirë, përqendrimi është shprehur në

loading...
Në rast se sasia e barit e tretur në ujë shprehet si numri i moleve në një litër tretësirë, përqendrimi është shprehur në
 

A) molaritet
B) osmolalitet
C) osmolaritet
D) molalitet

Cila nga metodat e mëposhtme është metoda më e përshtatshme për sterilizimin e pomadave oftalmike ?

loading...
Cila nga metodat e mëposhtme është metoda më e përshtatshme për sterilizimin e pomadave oftalmike ?
 

A) sterilizimi me avuj uji
B) sterilizimi nën trysni
C) sterilizimi më nxehtësi të thatë
D) filtrimi sterilizues

Cila nga përzierjet e mëposhtme i afrohet më shumë përbërjes së një tretësirë hidroalkoolike 30% ?

loading...
Cila nga përzierjet e mëposhtme i afrohet më shumë përbërjes së një tretësirë hidroalkoolike 30% ?
 

A) 30 g etanol dhe 70 g ujë
B) 30 ml etanol dhe 70 ml ujë
C) 30 g etanol dhe 70 ml ujë
D) 40 g etanol 96% dhe 60 g ujë

Molaliteti i një bari në tretësirë është numri i:

loading...
Molaliteti i një bari në tretësirë është numri i:
 

A) moleve për litër tretës
B) gramëve për kilogram tretës
C) moleve për kilogram tretës
D) osmoleve për kilogram tretës

Lëndët pirogjene janë:

loading...
Lëndët pirogjene janë:
 

A) lëndë volatile që nxisin inflamacionin
B) grimca pluhuri të pranishme në tretësirën për injeksion
C) produkte të paqëndrueshmërisë së lëndës vepruese
D) produkte të shkatërrimit të strukturës bakteriale

Hidrokortizoni, biologjikisht aktiv, preferohet ndaj kortizonit, një paraardhës i tij jo aktiv, sepse ky i fundit:

loading...
Hidrokortizoni, biologjikisht aktiv, preferohet ndaj kortizonit, një paraardhës i tij jo aktiv, sepse ky i fundit:

A) është i hidratuar dhe ka probleme me tretjen
B) jep tableta të forta dhe që zbërthehen me vështirësi
C) është lipofil dhe lidhet me yndyrnat
D) saturon sistemin metabolik dhe nuk konvertohet i tëri në metabolitin aktiv

Cila nga lëndët e mëposhtme ka veprim antioksidues ?

loading...
Cila nga lëndët e mëposhtme ka veprim antioksidues ?
 

A) metabisulfiti i natriumit
B) miristati i izopropilit
C) sulfati i bakrit
D) alkoli benzilik

Liofilizimi është:

loading...

Liofilizimi është:
 

A) një metodë pluhurizimi me lëndë të ndërmjetme
B) një metodë tharjeje me sublimim
C) një metodë tharjeje me avullim në zbrazëti
D) një metodë për homogjenizimin e emulsioneve

Me polisominë e kromozomit X zë fill kariotipi XXY, i cili është karakteristik për

loading...
Me polisominë e kromozomit X zë fill kariotipi XXY, i cili është karakteristik për:

a)sindromi i Edwardsit
b)sindromin e Pateaut
c)sindromin e Klinefelterit
d)sindromin e Daunit

Lexo më shumë:Sindroma Klinefelter

Sindromi i Tarnerit, kryesisht zë fill për shkak të gabimit në:

loading...
Sindromi i Tarnerit, kryesisht zë fill për shkak të gabimit në: 

a)mejozën e nënës
b)mejozën e babës
c)mejozën e nënës dhe mejozën e babës
 

Rreth 20% të të gjitha dështimeve të shkaktuara me aberacione kromozomale, i shkakton kariotipi XO (44 + X) i cili shkakton:

loading...
Rreth 20% të të gjitha dështimeve të shkaktuara me aberacione kromozomale, i shkakton kariotipi XO (44 + X) i cili shkakton: -sindromin e Tarnerit (Turner).

Çka është tetrasomia dhe monosomia ?

loading...
Çka është tetrasomia dhe monosomia ?

Tetrasomia është rritje për dy kromozome të njëjta (2n + 2), kurse monosomia është mungesë e kromozomit (2n - 1), kështu që partneri homolog është i përfaqësuar njëfish në kariotip. 

qka eshte Tetrasomia ,Cka eshte Tetrasomia ,ceshte Tetrasomia,cfare eshte Tetrasomia ,qeshte Tetrasomia,definicioni Tetrasomia, perkufizimi, Tetrasomiashpjegimi Tetrasomia,qka eshte monosomia ,Cka eshte monosomia ,ceshte monosomia,cfare eshte monosomia ,qeshte monosomia,definicioni monosomia, perkufizimi monosomia, shpjegimi monosomia

Çka është translokacioni ?

loading...
Çka është translokacioni ?

Translokacioni është dëmtim kromozomal me ndërrim të fragmentit midis kromozomeve johomologë.

qka eshte Translokacioni ,Cka eshte Translokacioni ,ceshte Translokacioni,cfare eshte Translokacioni ,qeshte Translokacioni,definicioni Translokacioni, perkufizimi Translokacioni,shpjegimi Translokacioni

Dëmtimi i shumëfishtë i personave të gjinisë femnore me kariotip XO është:

loading...
Dëmtimi i shumëfishtë i personave të gjinisë femnore me kariotip XO është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it Lexo me shume:Sindroma Turner

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit D13 është:

loading...
Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit D13 është:


a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it 
Çrregullim i zhvillimit të gjinisë mashkullore për shkak të rritjes së numrit të kromozomeve X (XXY, XXXY, etj.) është:

loading...
Çrregullim i zhvillimit të gjinisë mashkullore për shkak të rritjes së numrit të kromozomeve X (XXY, XXXY, etj.) është:


a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it 


Lexo me shume:Sindromi i Klinefelterit

Dëmtim i shumëfishtë për shkak të trisomisë së kromozomit E18 është:

loading...
Dëmtim i shumëfishtë për shkak të trisomisë së kromozomit E18 është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit G21 është:

loading...
Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit G21 është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it Lexo me shume:Sindromi i Daunit

Çka është Duplikacioni ?

loading...
Çka është Duplikacioni ?

Duplikacioni është dyfishimi i segmentit gjenetikisht të njëjtë të kromozomit

qka eshte Duplikacioni ,Cka eshte Duplikacioni ,ceshte Duplikacioni,cfare eshte Duplikacioni ,qeshte Duplikacioni,definicioni Duplikacioni, perkufizimi Duplikacioni,shpjegimi Duplikacioni

Mendimtari i famshem amerikan Noam Çomski:

loading...


"Islamistet treguan se jane me demokrate, me te meshirshem dhe me te drejte se rivalet e tyre laike dhe liberale. Ata treguan se jane shume te civilizuar."

Çka është redaktimi ?

loading...

Çka është redaktimi ?

Redaktimi është rregullimi dhe përpunimi i një shkrim a një vepre për t'i dhënë trajtën përfundimtare përpara se të botohet. 

Shih edhe: Redaktori

qka eshte Redaktimi ,Cka eshte Redaktimi ,ceshte Redaktimi,cfare eshte Redaktimi ,qeshte Redaktimi,definicioni Redaktimi, perkufizimi Redaktimi,shpjegimi Redaktimi,qka kuptojm me Redaktim, qka nenkuptojm me Redaktim,nenkuptimi Redaktim,kuptimi i fjales
Redaktim

Çka është redaktori ?

loading...
Çka është redaktori ?

1.Redaktori është ai që bën redaktimin e një shkrimi a të një vepre përpara se të botohet.  Redaktor letrar (teknik). Redaktor i veprës (i fjalorit, i përkthimit). Zyra e  redaktorit. Punon si redaktor.
 

2. Redaktori është anëtar i redaksisë së një gazete a reviste ose të radiotelevizionit; anëtar i  redaksisë së një libri ose të një përmbledhjeje shkrimesh. Redaktor përgjegjës. Redaktorët e gazetës (e revistës, e radios). Redaktorët e librit (e përmbledhjes).

Shih edhe: Redaktimi


qka eshte Redaktori ,Cka eshte Redaktori ,ceshte Redaktori,cfare eshte Redaktori ,qeshte Redaktori,definicioni Redaktori, perkufizimi Redaktori,shpjegimi Redaktori

Asnjëri nuk e ka plotësuar besimin (imanin) përderisa...

loading...
Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë:

“Asnjëri nuk e ka plotësuar besimin (imanin) përderisa të dëshiron për vëllain e tij atë që e dëshiron për vete.”

(Transmeton Buhariu)

BËJE TRADITË DITORE!!

loading...


Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të sabahut, e ti vetëm se e ke thënë dhikrin e mëngjesit!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të drekës, e ti vetëm se e ke lexuar një faqe nga Kurani!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të ikindisë, e ti vetëm se ke thënë estagfirullah, shtatëdhjetë herë!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të akshamit, e ti vetëm se e ke thënë dhikrin e mbrëmjes!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të jacisë, e ti vetëm se je lutur për lumturi!

Mos harro se me leximin e ajetul Kursisë pas çdo namazi farz, mes teje dhe mes Xhenetit ju ndan vetëm se vdekja!

Veproje dhe do ta shohësh dallimin!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

MOTRA IME, MOS U VONO!!

loading...

Ajo thotë:
Kur të martohem do të përmisohem..
Kur të martohem burri im do të më zgjon..
Kur të martohem do të mbulohem..
Kur të martohen burri do të më mëson Kuranin..
Kur të martohem do të ndryshoj, do të bëhem më e mirë dhe do të bëj përpjekje më tepër në adhurime..
Kur të martohem do falem më tepër dhe do agjëroj më tepër..
Kur të martohem do t’i edukoj fëmijët e mi sipas moralit më të lartë..
Motra ime, fillimisht ti bëhu e përqendruar që të formosh breza të drejtë..
Mos e ndërlidh çdo vepër që të drejton kah Zoti jot me burrin tënd. Nëse Allahu nuk ta mundëson që të martohesh, çka do të veprosh?!
Dije se Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli, pa e ndryshuar ata gjendjen e tyre.
Për këtë arsye, motra ime, mos i humb veprat e tua!
Vepro, përqendrohu, bindu, duro dhe kërko ndihmë nga Allahu.


Nga arabishtja: Irfan Jahiu

ÇKA SHPRESON VAJZA TEK BURRI I SAJ!!

loading...


E pyetën një vajzë ..
Çka shpreson te burri jot??
U përgjigj: Të gjithë atë çka e shpresoj tek ai, nuk është e pamundur, mirëpo në kohën e sotit është bërë e rrallë ta gjesh..!
Te ka ai shpresoj krahë të më mbron dhe zemër të më strehon..
Të mi fal gabimet dhe t’i tejkalon problemet..
Të më mëson, të më edukon dhe të më vetëdijeson..
Të mi përmison gabimet, pa mos më lënduar..
Të mi mbulon të metat, pa mos i shpalosur..
Mes nesh të këshillohemi..
Të më rikujton për begatit ë Zotit tim..
Të ma mbron nderin..
Të më shoqëron në namaz..
Dhe në leximin e Kuranit..
Dhe në agjërim.. dhe në namaz nate!
O Zot furnizoji motrat muslimane më këtë lloj burri!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Për çka luftuan djemtë dhe vajzat më të mira të Kosovës?

loading...Përderisa djemtë dhe vajzat më të mira të Kosovës luftuan dhe dhanë pjesët e trupit të tyre në luftën çlirimtare të Kosovës,sot jetojnë në kushte të mjerueshme ekonomike dhe disa prej tyre nga kushtet e rënda kanë bërë vetëvrasje,ndërsa shumë nga udhëheqësit e tyre ushtarak dhe politik nuk ia dijnë fundin luksit dhe kënaqësive të tyre me pararatë e qytetarëve të Kosovës.

Për çka dhe për kënd luftuan këta djem dhe vajza?

Një gjë e di që te ZOTI i tyre ata kanë shpërblimin,por njerëzit iu kanë kthyer shpinën këtyre luftëtarëve dhe luftëtareve.

Me respekt,
Gëzim Kelmendi
Kur druri mund të përdoret si dru ndërtimor ?

loading...
Kur druri mund të përdoret si dru ndërtimor ?
 

Trungu i drurit mund të përdoret si dru ndërtimor nëse:
• Trungu është i drejtë,
• Trungu është kompakt,
• Trungu është i rregullt dhe
• Trungu është i shëndosh.

Çfarë janë dhe nga kush varen çarjet ?

loading...
Çfarë janë dhe nga kush varen çarjet ? 

 Çarjet në dru janë të lloj-llojshme dhe varen prej formës dhe madhësisë si dhe prej mënyrës se si janë formuar. Këto çarje mund të jenë të thjeshta të kryqëzuara ose në formë të yjeve.

Nga cilët faktor varet qëndrueshmëria dhe mbrojtja e drurit ?

loading...
Nga cilët faktor varet qëndrueshmëria dhe mbrojtja e drurit ? 

Konstruksionet e drurit mund të kenë qëndrueshmëri të madhe ose të vogël, kjo varet prej ambientit në të cilin gjenden dhe varësisht ndikimeve të jashtme.

Cilat janë ndërrimet më të shpeshta që paraqitennë konstruksionet e drurit ?

loading...
Cilat janë ndërrimet më të shpeshta që paraqitennë konstruksionet e drurit ? 

Ndërrimet më të shpeshta të zilat paraqiten në konstruksionet e drurit janë: ndërrimi i formës të elementit konstruktiv dëmtimi i konstruksionit 

Si në rastin e parë dhe të dytin vetit mekanike e sidomos fortësia e drurit bie, kurse aftësia bartëse e konstruksionit bie nën zero.

Çka është kullimi i drurit ?

loading...
Çka është kullimi i drurit ? 

Kullimi është parapërgatitja për terjen e drurit i cili përbëhet duke e mbajtur drurin në ujë ose në avull

Në sa mënyra bëhet terja e drurit ?

loading...
Në sa mënyra bëhet terja e drurit ?
 

Terja e drurit bëhet në dy mënyra :
 

Terja në natyrë (zgjat 2 – 3)vjet.
 

Terja artificiale. (Teret në tempartur mbi 40°C)

Në sa mënyra bëhet mbrojtja sipërfaqësore e drurit ?

loading...
Në sa mënyra bëhet mbrojtja sipërfaqësore e drurit ?
 

Mbrojtja sipërfaqsore e drurit bëhet në dy mënyra:
 

Mbrotja e drurit me tymosje
 

Mbrojta e drurit me lyerje.

Çka është impregnimi ?

loading...
Çka është impregnimi ? 

Impregnimi është vuarje e mjeteve të ndryshme antiseptike në masën e drurit të cilat kanë për qëllim ta mbrojn drurin nga ndikimet e jashtme ti zhdukin këpurdhat dhe mikroorganizmat të cilët shkaktojn “sëmundje” te druri. 

qka eshte Impregnimi ,Cka eshte Impregnimi ,ceshte Impregnimi,cfare eshte Impregnimi ,qeshte Impregnimi,definicioni Impregnimi, perkufizimi Impregnimi, shpjegimi Impregnimi,

Cilat kushte duhet ti plotësoj materiali impregnues që të jetë ma i mirë ?

loading...
Cilat kushte duhet ti plotësoj materiali impregnues që të jetë ma i mirë ?

Që materiali impregnues të jetë i mirë duhet ti plotësoj këto kushte:

Mos të jetë helmues,

Që uji mos ta shpërlaj dhe që mjaftë të dëpërtoj në masën e drurit,

Mos ta dëmtoj strukturën (masën) e drurit,

Të jetë mjaft antiseptikë, ti zhduk të gjitha organizmat.

Cilat janë metodat kryesore për përpunimin e drurit ?

loading...
Cilat janë metodat kryesore për përpunimin e drurit ?
 

Metodat kryesore për përpunimin e drurit janë:
 

Përpunimi kimik – përmbledh të gjitha ato veprime në të cilat ndrron përbërja kimike e drurit: përfitimi i thëngjillit nga druri, celuloza, vajrat, rrëshira,materiale artificiale dhe shumë prodhime tjera në industrin kimike.
 

Përpunimi mekanik – për përdorimin e mjeteve mekanike nuk ndrrohet përbërja kimike e drurit vetëm forma dhe dimensionet por shpesh edhe disa veti fizike dhe mekanike.

Çka është çarja ?

loading...
Çka është çarja ? 

Me çarje kuptojmë kur me anën e sëpatës ose pykës bëjmë çarjen e drurit në drejtimin paralel me fibrat e drurit. 

qka eshte çarja ,Cka eshte çarja ,ceshte çarja,cfare eshte çarja ,qeshte çarja,definicioni çarja, perkufizimi çarja, shpjegimi çarja,

Çka është latimi (gdhendja) ?

loading...
Çka është latimi (gdhendja) ? 

Me latim (gdhendje) kuptojmë latimin e drurit me sopat në drejtim të prerjes gjatësore të drurit. 

Me latim punohen: trajet, trarëzat, shtyllat për gardh(hunjët), pragjet për hekurudhë etj. 
 
qka eshte latimi ,Cka eshte latimi ,ceshte latimi,cfare eshte latimi ,qeshte latimi,definicioni latimi, perkufizimi latimi, shpjegimi latimi,

Çka është parketi ?

loading...
Çka është parketi ? 

Me fjalën parket kuptojmë dërrasëzat sipërfaqet e të cilave janë të lëmuara, kurse anët janë të pajisura me dhëmb dhe thellim për dhëmb, ashtu që munden të rradhiten në sipërfaqe të mëdha të rrafshtame lidhse minimale. 

qka eshte parketi ,Cka eshte parketi ,ceshte parketi,cfare eshte parketi ,qeshte parketi,definicioni parketi, perkufizimi parketi, shpjegimi parketi,

Çka është furniri ?

loading...
Çka është furniri ? 

Fletat e holla të drurit me trashësi 4.0mm të cilat fitohen me anën e prerjes ose qërimit të trungut të llojit të caktuar të drurit quhet “furnir”. 

qka eshte furniri ,Cka eshte furniri ,ceshte furniri,cfare eshte furniri ,qeshte furniri,definicioni furniri, perkufizimi furniri, shpjegimi furniri,

Si bëhet prerja e pllakave të holla prej druri ?

loading...
Si bëhet prerja e pllakave të holla prej druri ?
 

Prerja e pllakave të holla prej druri bëhet me anën e sharrave speciale në tri mënyra kryesore:
 

me anën e tornimit
 

me anën e reskimit (prerje me plan me makinë zdrukthëtarie).

Si fitohet shpërpllaka ?

loading...
Si fitohet shpërpllaka ? 

Shpërpllaka fitohet duke i ngjitur disa fletë të turnirit teknik të vendosura njëra mbi tjetrën në drejtimin normal të fibrave të drurit.

Sa është dimensioni standard i shpërpllakave ?

loading...
Sa është dimensioni standard i shpërpllakave ?
 

Dimensioni standard i shpërpllakave është:
Gjatësia l= (160 – 250)cm
Gjerësia b = (55 – 150)cm
Trashësia δ = (3 – 12)mm

Si fitohen pllakat panel ?

loading...
Si fitohen pllakat panel ?

Pllakat panel fitohen prej shpërpllakës dhe listelave.

Dimensionet standarde të pllakës panel janë:

Gjatësia l= (200 - 250)cm
Gjerësia b = (85 - 150)cm
Trashësia δ = (14 - 40)mm.

Dy gjenitë Aisha nga Egjipti dhe Angela nga Kina !

loading...


Mirë që nuk qëlloj fati të jetojë në Kosovë Aisha, sepse jo që do ta bënte këtë zbulim mahnitës në këtë moshë, por do ti ndalohej shkollimi tërësishtë nga hajvanati ,pikërisht për shkak të stilit të veshjes së saj ! Sa çmenduri !
 
 
 
 

Si fitohen pllakat ive (iverpllakat) ........!?

loading...
Si fitohen pllakat ive (iverpllakat) ........!? 

Pllakat ive përfitohen prej gdhendlave, ashklave të drurit të përziera me rrëshirë dhe ngjitës. 

Trashësia e pllakave ive mund të jetë (10 -20)mm.

Pisha......!

loading...


Pisha është druri më i përhapur prej drunjëve halor.

Ekzistojn tri lloje të pishave:

• Pisha e Bardhë
• Pisha e Zezë dhe
• Pisha Bregdetare.

Pisha mund të arrij lartasin prej (30-40)m, përdoret për ndërtimin e urave prej druri, për shtylla (huj) të themelit, përpunimin e shtyllave elektrike dhe telefonike, për pragje të hekurudhave, për dysheme druri, si dru nëpër miniera etj.

Në sa grupe i ndajm drunjët ?

loading...
Në sa grupe i ndajm drunjët ?
 

Drunjët i ndajmë në dy grupe:
 

Drunjët Halor (janë ata drunjë që nuk ju bien gjethet edhe gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit)
 

Drunjët Gjethërënës (janë ata drunjë të cilëve ju bien gjethet gjatë stinës së
vjeshtës dhe dimrit)..

Çka përdoret për shqyrtimin e vetive të drurit ?

loading...
Çka përdoret për shqyrtimin e vetive të drurit ?

Për shqyrtimin e vetive mekanike të drurit përdoren ekzemplar shqyrtues të vegjël me dimensione të caktuar me tehe, anë dhe kënde të drejta, dru me fibra drejta, dru i shëndosh, pa nyje dhe pa gabime.

Nga kush varet moduli i elasticitetit ?

loading...
Nga kush varet moduli i elasticitetit ? 

Moduli i elasticitetit te druri në rend të parë varet nga lloji i drurit, pesha e drurit, përqindjes së lagështisë dhe llojit të sforcimit.

Çfarë dimensione ka egzamplari shqyrtues i fortësia e drurit në goditje ?

loading...
Çfarë dimensione ka egzamplari shqyrtues i fortësia e drurit në goditje ? 

Sipas rregullave teknike ekzemplari shqyrtues ka dimensionet (20x30x320)mm.

Nga kush varet fortësia e drurit në rrëshqitje ?

loading...
Nga kush varet fortësia e drurit në rrëshqitje ? 

Fortësa e drurit varet prej llojit të drurit, strukturës së tij, pëshës dhe përqindjes së lagështisë.

Sipas rregullave teknike përdoren dy lloje të egzemplarëve shqyrtues.Cilët janë ata?

loading...
Sipas rregullave teknike përdoren dy lloje të egzemplarëve shqyrtues.Cilët janë ata?
 

Sipas rregullave teknike përdoren dy lloje të egzemplarëve shqyrtues:
• Egzemplar të vegjël:
 

(20x20x320)mm; L=320mm; 1=280mm βl = 5.25F
 

• Egzemplar të mëdhenj:
(50x50x800)mm; L=800mm; 1=700mm βl = 0.84F.

Çfarë dimensione merren për matjen e fortësisë në shtypje ?

loading...
Çfarë dimensione merren për matjen e fortësisë në shtypje ? 

Për shqyrtimin e fortësisë së drurit në shtypje zakonisht merret ekzemplari shqyrtues në form kubi ose prizme me dimensionet (20x20)mm ose (50x50)mm.

Në sa klasa ndahet druri me anën e metodës së sferave ?

loading...
Në sa klasa ndahet druri me anën e metodës së sferave ?
 

Sipas kësaj metode druri ndahet në 6 klasa:
 

Druri shumë i butë.......... ..........F<350kg, (Plepi, Blini)
Druri i butë .......... .......... ..........F=(351 - 500)kg, (Pisha, Bredhi)
Druri me fortësi meatare.............F=(501 - 650)kg, (Shkoza, Bungu)
Druri i fortë.......... .......... ..........F=(651 - 1000)kg, (Arra, Akacia)
Druri shumë i fortë..................F=(1001 – 1500)kg, (Primavera, Sikamoro
Druri i fortë si ashti.......... ........F>4500 kg, (Disa drunjë ekzotik).

Cilat janë metodat që përdoren për caktimin e fortësisë së drurit ?

loading...
Cilat janë metodat që përdoren për caktimin e fortësisë së drurit ?
 

Për caktimin e fortësisë së drurit më së shumti përdoren dy metoda:
 

Metoda me anën e sferave dhe
 

Metoda me anën e cilindrave.

Nga kush varet fortësia e drurit ?

loading...
Nga kush varet fortësia e drurit ? 

Fortësia e drurit varet prej llojit të drurit, drejtësisë së fijeve, peshës, përmbajtjes së rrëshirës së zezë etj.

Çka ndikon për paraqitjen e ndërrimeve vëllimore ?

loading...
Çka ndikon për paraqitjen e ndërrimeve vëllimore ? 

Ndërrimet vëllimore të drurit mund të paraqiten për shkak të tharjes, të thithjes së ujit dhe për shkak të ndërrimit të temperaturës.

Sa është përqindja e lagështisë te druri ?

loading...
Sa është përqindja e lagështisë te druri ?
 

a) Druri i njomë i prerë..........nuk është caktuar
b) Druri gjysëm i tharë..........më pak se 30%
c) Druri tharë në ajr..........më pak se 20%
d) Druri i tharë i terur..........më pak se 17%.

Si ndahet uji varur ?

loading...
Si ndahet uji varur ? 

Uji varur ndahet në ujë aatëhezioni (është ai ujë që i zhytë muret e fijeve të drurit) dhe ujë konstitucioni.

Si ndahet lagështia që gjendet në dru ?

loading...
Si ndahet lagështia që gjendet në dru ?
 

Lagështia e cila gjendet në dru bdahet në:
a) Në ujë të lirë dhe
b) Në ujë të varur.

Çka është elektronegativiteti ?

loading...
Çka është elektronegativiteti ?

Aftësia e atomeve të një molekule për ta tërhequr çiftin e përbashkët elektronik quhet elektronegativitet

qka eshte elektronegativiteti ,Cka eshte elektronegativiteti ,ceshte elektronegativiteti, cfare eshte elektronegativiteti ,qeshte elektronegativiteti, definicioni elektronegativiteti, perkufizimi elektronegativiteti,shpjegimi elektronegativiteti

Efekti “retard” i tabletave zvogëlohet nëse formës farmaceutike i shtohet një lëndë që:

loading...
Efekti “retard” i tabletave zvogëlohet nëse formës farmaceutike i shtohet një lëndë që:

A) rrit tretshmërinë në yndyrna
B) zvogëlon tretshmërinë në ujë
C) pengon receptorin në të cilin vepron bari
D) bën alkalinizimin e urinës

Cili nga kombinimet e mëposhtme emër tregëtar-emër lënde ndihmëse është korrekt dhe i përdorur në emërtimin e emulgatorëve ?

loading...
Cili nga kombinimet e mëposhtme emër tregëtar-emër lënde ndihmëse është korrekt dhe i përdorur në emërtimin e emulgatorëve ?
 

A) Tween 20 – sorbitan monostearat
B) Tween 80 – polioksietilen sorbitan monooleat
C) Span 40 – polioksietilen sorbitan monooleat
D) Tween 80 – metilcelulozë

Cila nga lëndët e mëposhtme mund të përdoret për të parandaluar rritjen e myshqeve në përgatesat e lëngëta ?

loading...
Cila nga lëndët e mëposhtme mund të përdoret për të parandaluar rritjen e myshqeve në përgatesat e lëngëta ?
 

A) klorbutanoli
B) edetati i natriumit
C) mentoli
D) acidi benzoik

Si ndryshon përqendrimi i formës së pajonizuar së një bari acid me pKa=4.5 nqs tretësirën ku ai ndodhet e përziejmë më një tretësirë ujore me të njëjtin pH ?

loading...
Si ndryshon përqendrimi i formës së pajonizuar së një bari acid me pKa=4.5 nqs tretësirën ku ai ndodhet e përziejmë më një tretësirë ujore me të njëjtin pH ?

A) përgjysmohet
B) rritet pak
C) dyfishohet
D) nuk ndryshon

Cili nga pluhurat e mëposhtëm është më lipofil ?

loading...
Cili nga pluhurat e mëposhtëm është më lipofil ?

A) acidi borik
B) benzoati i natriumit
C) acidi stearik
D) kloruri i natriumit

Cili nga pluhurat e mëposhtëm është më hidrofil ?

loading...
Cili nga pluhurat e mëposhtëm është më hidrofil ?
 

A) stearati i magneziumit
 

B) pluhuri i karbonit vegjetal
 

C) magnezium laurilsulfati
 

D) stearati i zinkut

Çka është aneuploidia ?

loading...

Çka është aneuploidia ?
 

Aneuploidia është teprica apo mungesa e një apo më shumë kromozomeve të përbërjes kromozomale. 


qka eshte Aneuploidia ,Cka eshte Aneuploidia ,ceshte Aneuploidia,cfare eshte Aneuploidia ,qeshte Aneuploidia,definicioni Aneuploidia, perkufizimi Aneuploidia,shpjegimi Aneuploidia

Sa është pH-i i një tretësire të bari acid të fortë në përqendrimin 0.01 M ?

loading...
Sa është pH-i i një tretësire të bari acid të fortë në përqendrimin 0.01 M ?
 

A) 0.2
B) 1
C) 2
D) 3

Cila nga metodat e mëposhtme mund të përdoret për të përfshirë brenda së njëjtës tabletë dy lëndë të papajtueshme midis tyre ?

loading...
Cila nga metodat e mëposhtme mund të përdoret për të përfshirë brenda së njëjtës tabletë dy lëndë të papajtueshme midis tyre ? 

A) Veshja me sheqer

B) Veshja me film

C) Veshja enterike

D) Veshja me tabletim

Pluhurat efloreshentë janë lëndë që çlirojnë ?

loading...
Pluhurat efloreshentë janë lëndë që çlirojnë ?
 

A) Dioksid karboni
B) Ujë
C) Grimca të imta
D) Erë të keqe

Gazi që çlirohet nga tretja e tabletave eferveshente në ujë është:

loading...
Gazi që çlirohet nga tretja e tabletave eferveshente në ujë është:
 

A) Oksigjeni
B) Dioksidi i karbonit
C) Monoksidi i karbonit
D) Avulli i ujit

Cila është metoda më e përshtatshme për përzierjen homogjene të barnave me veprim të fortë ?

loading...
Cila është metoda më e përshtatshme për përzierjen homogjene të barnave me veprim të fortë ?

A) thyerja
B) fërkimi
C) hollimi
D) granulimi

Cila është epërsia kryesore e pluhurave dhe granulave ?

loading...
Cila është epërsia kryesore e pluhurave dhe granulave ?
 

A) Pluhurat transportohen më lehtë nga pacientët
B) Janë më të qëndrueshme sesa përgatesat e lëngëta
C) Mund të maskojnë shije të papëlqyeshme
D) Përdoren për formulimin e barnave higroskopikë

Në qoftë se një pluhur për përgatitjen ex-tempore të shurupit të ampicilinës ka nevojë për 75 ml ujë që të japë 100 ml shurup me dozën 100 mg/5 ml, sa ujë duhet shtuar për të përftuar një shurup me dozën 125mg/5 ml ?

loading...
Në qoftë se një pluhur për përgatitjen ex-tempore të shurupit të ampicilinës ka nevojë për 75 ml ujë që të japë 100 ml shurup me dozën 100 mg/5 ml, sa ujë duhet shtuar për të përftuar një shurup me dozën 125mg/5 ml ?

A) 55 ml
B) 100 ml
C) 110 ml
D) 125 ml

Pluhurat shpërndahen dhe treten më shpejt sesa tabletat për arsye se:

loading...
Pluhurat shpërndahen dhe treten më shpejt sesa tabletat për arsye se:
 

A) Përmbajnë zbërthyes
B) Janë lubrifikuar më mirë
C) Kanë sipërfaqe specifike më të madhe
D) Rrjedhin më mirë

Cili nga kushtet e mëposhtme do të rrisë shkallën e tretjes së barit nga tableta ?

loading...
Cili nga kushtet e mëposhtme do të rrisë shkallën e tretjes së barit nga tableta ?
 

A) Rritja e madhësisë së grimcave të barit
B) Rritja e sipërfaqes specifike të grimcave të barit
C) Rritja e kohës së zbërthimit
D) Rritja e sasisë së eksipientëve për hollimin e barit

Termi i përgjithshëm për molekulat dhe jonet që vendosen në ndërfaqet e fazave është:

loading...
Termi i përgjithshëm për molekulat dhe jonet që vendosen në ndërfaqet e fazave është:
 

A) Agjentë kundër shkumës
B) Detergjentë
C) Agjentë njomës
D) Surfaktantë

Rritja e përqendrimit të lëndës tensiovepruese mbi përqendrimin micelar kritik do të japë:

loading...
Rritja e përqendrimit të lëndës tensiovepruese mbi përqendrimin micelar kritik do të japë:
 

A) Rritje të tensionit sipërfaqësor
B) Ulje të tensionit sipërfaqësor
C) Rritje te numrit të micelave
D) Zvogëlim të numrit të micelave

Cili nga fenomenet e mëposhtme është i padëshirueshëm në pezullitë për përdorim farmaceutik?

loading...
Cili nga fenomenet e mëposhtme është i padëshirueshëm në pezullitë për përdorim
farmaceutik?


A) Sedimentimi i ngadaltë i grimcave
B) Aglomerimi i grimcave në kristale
C) Rishpërndarja e grimcave pas tundjes
D) Dekantimi i shpejtë i grimcave

Si ndikon rritja e veshtullisë së një pezullie në shkallën e sedimentimit të fazës së shpërndarë ?

loading...
Si ndikon rritja e veshtullisë së një pezullie në shkallën e sedimentimit të fazës së shpërndarë ?

A) sedimentimi nuk ndryshon
B) sedimentimi rritet
C) sedimentimi zvogëlohet
D) sedimentimi nuk ndodh

Çka është Zumparja ?

loading...
Çka është Zumparja ?

Zumparja është letër gërrithëse me të cilën lëmojmë sende druri, metali etj.qka eshte Zumparja ,Cka eshte Zumparja ,ceshte Zumparja,cfare eshte Zumparja ,qeshte Zumparja

Çka është Zurna ?

loading...
Çka është Zurna ? 

Zurna është fyell me një pipëz të dyfishtë prej kallami me 8 vrima, syrle. 

qka eshte Zurna ,Cka eshte Zurna ,ceshte Zurna,cfare eshte Zurna ,qeshte Zurna

Çka është Zymbyli ?

loading...
Çka është Zymbyli ? 

 Zymbyli është trëndafil me erë të mirë që lulëzon në fillim të pranverës. 

qka eshte Zymbyli  ,Cka eshte Zymbyli ,ceshte Zymbyli,cfare eshte Zymbyli ,qeshte 
Zymbyli


Poezia ''Det i thellë, det i zi'' nga Ersilja Çeli

loading...


Det i thellë, det i zi

Det i thellë,
Det i zi,
Jetë njerzish
More ti.

Shumë nëna i le
Pa bij e pa bija,
Për babë e nënë
Qante fëmija.

Deti me lot
U mbush përplot,
Ata që mori,
Nuk kthehen  dot.

Në fund të detit
Mbetën pa shpresë,
Një nënë, një babë,
Një nip, një mbesë!

Përse, o det,
I more në gji,
Pse vallë ndodhi
Kjo tragjedi?!

Lule të shumta
Hidhen mbi valë
Dhe dhimbja shtohet,
Rritet si mal.

Poezia ''Një qershori'' nga Ersilja Çeli

loading...Një qershori

Një qershori,
Festa jonë,
Të gjithë fëmijët
Po gëzojnë.

Dielli si flori,
Buzëqesh nga lart,
Mbi ne ka lëshuar
Rrezen e artë.

Balonat shumëngjyrëshe
Lodrojnë anembanë,
Tullumbacet e fëmijëve
Qiellin e çajnë.

Shumë dhurata
Mbajmë në duar,
Të gjithë na urojnë:
- Nga mot gëzuar!

Poezi, Vjersha, Poezi per 1 qershorin,Vjersha per 1 qershorin, 

Çka është amnistia ?

loading...

Çka është amnistia ?

Amnistia fr. amnistie - është falje, ulje dënimi dikujt që më parë i ka dhënë gjyqi, që shpallet nga pushteti ligjvënës, amnistia humanitare për refugjatët në suedi pas marrjes të negativit I dhe II për këthim, amnisti e plotë, ia falë, ia ulë dikujt dënimin, amnisti individuale ose amnisti e pjesshme. 

qka eshte Amnistia ,Cka eshte Amnistia ,ceshte Amnistia,cfare eshte Amnistia ,qeshte
Amnistia

Çka është litota ?

loading...Litota është një figurë e mendimit që konsiston në pohimin e një koncepti duke mohuar të kundërtën. 

Litota konsiderohet si një lehtësim apo zbutje e ligjëratës për të kuptuar më shumë se sa thuhet. P.sh. nuk të urrej, nuk jam indiferent ndaj teje; janë litota sepse zëvendësojnë të nënkuptuarën: të dashuroj.
        

Litota trajtohet si një figurë e kundërt me hiperbolën dhe që vihet në punë për të zbutur vrazhdësinë e frazës (në këtë pikë afrohet edhe me eufemizmin).
        

  P.sh: “s’më vjen mirë”; “s’më duket punë e mirë”.
        

Në përrallat tona popullore, personazhet e gishtos, pupagjelit, kacamisrit etj. janë litota, ashtu siç janë litota edhe liliputët e Guliverit. Në letërsinë botërore, si shembull i përdorimit të dendur të litotave përmendet poema autobiografike e Wordsworthit “The prelude”.

Lexo më shumë:Litota
qka eshte litota ,Cka eshte litota ,ceshte litota,cfare eshte litota ,qeshte litota,Litota shqip

Çka është grotesku ?

loading...Grotesku  është një mënyrë shprehje apo paraqitje e çuditshme dhe kurioze që vë në kontakt me njëra-tjetrën format më heterogjene, të parregullta e të largëta të realitetit duke i deformuar dhe shtrembëruar deri në ekstrem. 

Kjo arrihet duke vënë paranë e pranë edhe stile edhe gjini të ndryshme për të shkuar tek bashkegzistenca eksplozive mes të qeshurës dhe të qarës, komikes dhe tragjikes.
        

Fjala grotesk rrjedh nga interesi që zgjuan në fund të shekullit të pesëmbëdhjetë pikturat antike ornamentale të gjetura në shpella (grote) ku binin në sy figura të vogla kombinuar në mënyra të çuditshme dhe të papritur.
        

Shembuj të groteskut në letërsinë shqipe janë “Viti i mbrapshtë” i Kadaresë, “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” etj., dhe nga letërsia botërore “Ushtari i mirë Zhvejk” e J. Hashek etj.

qka eshte Grotesku ,Cka eshte Grotesku ,ceshte Grotesku,cfare eshte Grotesku ,qeshte Grotesku 

Çka është elipsi ?

loading...


Elipsi është figura që nënkupton eleminimin e disa elementëve të një fraze. 

Elipsi mund të jetë situacional, kur fjalët e hapura janë të integruara në situatë d.m.th. kuptohen nga konteksti p.sh. (e shkrova {detyrën; letrën; hartimin}) ose thjesht gramatikor: (shi {bie shi}).
        

Në analizën e prozës elipsi është një procedim tregimtari me anë të të cilit elipsohen (hiqen), pra kapërcehen disa pjesë të ngjarjeve dhe koha e tregimit bëhet pafundësisht inferiore në krahasim me kohën e historisë.
       

 P.sh.:
        “Kafaz ke qiellin
        epshin pengim
        e gjithë ku t’rreshket