Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Truri i vogel

Shëno disa nga çrregullimet si pasoj e dëmtimit të trurit të vogël ?

Shëno disa nga çrregullimet si pasoj e dëmtimit të trurit të vogël ?

Atoni apo hipotoni e muskujve,

Asteni (i pafuqishëm, lodhje e shpejtë),

Ataksi (çregullim i ecjes),

Adiadokokinezi (pamundëson lëvizjet e pronacionit dhe supinacionit),

Asimetri (e pamundëson për tu takuar me majen e gishtit në një pikë të caktuar).

Nistagmus i syve (dridhje e kërdhokave të syrit),

Disartri (çrregullim i të folurit),

Rebound (kontroll i dobët i lëvizjeve).

Numëro funksionet kryesore që ushtron truri i vogël ?

Numëro funksionet kryesore që ushtron truri i vogël ?


Truri i vogël (cerebellum) e ndihmon trurin e madh në veprimtarin motorike.


Dy funksionet e tij kryesore janë:

1.Kontrollon ekujlibrin statik dhe pozicional dhe ate kinetik (lëvizore përmes aparatit vestibular) dhe
2.Kontrollon tonusin muskulor përmes informacionit që merr nga trakti spinocerebellar.

Cilat janë funksionet kryesore të trurit i vogël apo cerebellumit ?

Cilat janë funksionet kryesore të trurit i vogël apo cerebellumit ?


Truri i vogël (cerebellumi) e ndihmon trurin e madh në veprimtarin motorike.

Dy funksionet e tij kryesore janë: 
Kontrollon ekuilibrin statik dhe pozicional dhe ate kinetik (lëvizore përmes aparatit vestibular) dhe Kontrollon tonusin muskulor përmes informacionit që merr nga trakti spinocerebellar.
Fiziologjia, fiziologjia e njeriut,fiziologji te dhena,pytje, pergjigje, fiziologjia mjekesore test,teste, fiziologji,mjekesore,truri i vogel,cerebellumi,roli, funksionit i trurit te vogel

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more