Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Truri i vogel

Shëno disa nga çrregullimet si pasoj e dëmtimit të trurit të vogël ?

Shëno disa nga çrregullimet si pasoj e dëmtimit të trurit të vogël ? Atoni apo hipotoni e muskujve, Asteni (i pafuqishëm, lodhje e shpejtë), Ataksi (çregullim i ecjes), Adiadokokinezi (pamundëson lëvizjet e pronacionit dhe supinacionit), Asimetri (e pamundëson për tu takuar me majen e gishtit në një pikë të caktuar). Nistagmus i syve (dridhje e kërdhokave të syrit), Disartri (çrregullim i të folurit), Rebound (kontroll i dobët i lëvizjeve).

Numëro funksionet kryesore që ushtron truri i vogël ?

Numëro funksionet kryesore që ushtron truri i vogël ? Truri i vogël (cerebellum) e ndihmon trurin e madh në veprimtarin motorike. Dy funksionet e tij kryesore janë: 1.Kontrollon ekujlibrin statik dhe pozicional dhe ate kinetik (lëvizore përmes aparatit vestibular) dhe 2.Kontrollon tonusin muskulor përmes informacionit që merr nga trakti spinocerebellar.

Cilat janë funksionet kryesore të trurit i vogël apo cerebellumit ?

Cilat janë funksionet kryesore të trurit i vogël apo cerebellumit ? Truri i vogël (cerebellumi) e ndihmon trurin e madh në veprimtarin motorike.   Dy funksionet e tij kryesore janë:  Kontrollon ekuilibrin statik dhe pozicional dhe ate kinetik (lëvizore përmes aparatit vestibular) dhe Kontrollon tonusin muskulor përmes informacionit që merr nga trakti spinocerebellar. Fiziologjia, fiziologjia e njeriut,fiziologji te dhena,pytje, pergjigje, fiziologjia mjekesore test,teste, fiziologji,mjekesore,truri i vogel,cerebellumi,roli, funksionit i trurit te vogel

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more