Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Konjuktiva. Show all posts
Showing posts with label Konjuktiva. Show all posts

Hiperemia konjunktivale ka intenzitetin më të madh në :


Hiperemia konjunktivale ka intenzitetin më të madh në :

a.    Konjunktivën e fornikseve
b.    Konjunktivën e kapakëve
c.    Konjunktivën bulbare


Hiperemia konjunktivale ka intenzitetin më të madh në :

a.    Konjunktivën e fornikseve
b.    Konjunktivën e kapakëve
c.    Konjunktivën bulbare

Infeksioni i konjunktivës te i posalinduri bëhet :


Infeksioni i konjunktivës te i posalinduri bëhet :

a.    Gjate kalimit të frytit nëpër kanalin e lindjes
b.    Nga personeli pas lindjes
c.    Në shtëpi pas lirimit nga spitali


Infeksioni i konjunktivës te i posalinduri bëhet :

a.    Gjate kalimit të frytit nëpër kanalin e lindjes
b.    Nga personeli pas lindjes
c.    Në shtëpi pas lirimit nga spitali

Namazi

Syzat