Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Pjesët e pandryshueshme të ligjeratës

Pjesëza, llojet e saj dhe shembuj

• Pjesëza është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës , që plotëson kuptimin e një fjale ose të një fjalie. Sipas kuptimit, pjesëzat grupohen në: • Dëftuese; • Përcaktuese – saktësuese; • Përforcuese; • Përafruese – veçuese ose kufizuese; • Përafruese; • Pohuese; • Mohuese; • Pyetëse; • Dyshuese; • Zbutëse; • Emocionale shprehëse. • Pjesëz dëftuese është: ja: Ja erdhi Viti i Ri. • Pjesëzat përcaktuese – saktësuese janë: mu, pikërisht, tamam etj.: Pikërisht ai më ofendoi. • Lidhëzat përforcuese janë: vetëm, veç, sidomos, veçanërisht etj.: Unë vizitova gjyshen veç për pak kohë. • Pjesëzat përafruese – veçuese ose kufizuese janë: vetëm, veç, veçanërisht etj.: Nxënësit pastruan oborrin, veçanërisht vajzat. • Pjesëzat përafruese janë: afërsisht, afro, gati, rreth, pothuajse etj.: Sot në shkollë gati u rrëzova. • Pjesëzat pohuese janë: po, posi, po se po etj.: Ai po lexonte librin. • Pjesëzat mohuese janë: jo

Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë?

Cilët / Cilat  janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë? Fjalët që ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali i quajmë pjesë të ndryshueshme. Fjalët që nuk e ndyshojnë formën kur i përdorim në fjali të tjera i quajmë fjalë të pandryshueshme. Të ndryshueshme janë: emri , mbiemri , përemri , nyja, folja dhe numërori. Të pandryshueshme janë: ndajfoljet , parafjalët, lidhëzat, pjesëzat dhe pasthirrmat. pjeset e fjalise, pjeset e ndryshueshme te fjalise, pjeset e pandryshueshme te fjalise, cilet jane pjest e pandryshueshme ne fjali, cilat pjese ndryshojne ne fjali, gjuhe shqipe dhe letersi

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more