Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Rabini

Çka është Rabini?

Çka është Rabin? Rabin është ekuivalenti gre­ko-latin i termit çifut rav - e ka fja­lën për personin e specializ­uar në zakonet çifute, pa marrë parasysh se çfarë funksioni ka në shoqërinë çifute (mësues, da­jan, hazan e të ngjashëm.) ose jo.  Shpallja e titullit rabin në kohën e sotme i është lënë po­thuaj më tepër rrethit evropian e jo nevojave të drejtësisë çifute.  Rabini nuk ishte funksion, por është shkallë e arritjeve arsimo­re.  A do ta zërë ndonjërin prej funksioneve një dijetar i ca­ktuar në komunën çifute është çë­shtje e brendshme e komunës, në të cilën nuk mund të për­zihen faktorët e jashtëm. ceshte rabini,cka eshte rabini,cfare eshte rabini,rabini shqip, cka kuptojme me fjalen rabin, rabine terminologji, rabini ne gjuhen shqip, ceshte rabini, c'eshte rabini, rabin

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more