Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Martesa. Show all posts
Showing posts with label Martesa. Show all posts

DOBITË E MARTESËS

1. Martesa është synet i vërtetuar nga i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

2. Martesa jep qetësi shpirtërore dhe i jep stabilitet personalitetit të njeriut.

3. Martesa është sebep që njeriun e udhëheq drejt suksesit dhe përparimit.

4. Martesa kontribuon në lidhjen dhe afrimit e njëri-tjetrit në shoqëri.

5. Martesa i plotëson kërkesat epshore dhe ato emocionale.

6. Martesa e shton riskun.

7. Martesa e plotëson gjysmën e fesë.

8. Martesa është sebep i riskut me fëmi dhe trashëgimtarë.

9. Martesa është shëndet dhe mbrojte e trupit.

10. Martesa është dashuri dhe mëshirë.

Allahu i Madhëruar thotë: "Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë". Rum 21.
1. Martesa është synet i vërtetuar nga i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

2. Martesa jep qetësi shpirtërore dhe i jep stabilitet personalitetit të njeriut.

3. Martesa është sebep që njeriun e udhëheq drejt suksesit dhe përparimit.

4. Martesa kontribuon në lidhjen dhe afrimit e njëri-tjetrit në shoqëri.

5. Martesa i plotëson kërkesat epshore dhe ato emocionale.

6. Martesa e shton riskun.

7. Martesa e plotëson gjysmën e fesë.

8. Martesa është sebep i riskut me fëmi dhe trashëgimtarë.

9. Martesa është shëndet dhe mbrojte e trupit.

10. Martesa është dashuri dhe mëshirë.

Allahu i Madhëruar thotë: "Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë". Rum 21.

Mos u marto motër…


Mos u marto motër, para se të mësosh të drejtat e burrit dhe pozitën që ka ai në islam.

Mos u marto motër, para se të mësosh si ta ndërtosh mbretërinë tënde edhe nëse jeton në kasolle…dhe si të edukosh fëmijët e tu sipas ligjit të Allahut.

Mos u marto motër, nëse mendon se martesa i përngjanë tregimevedashurisë që shfaqen në telenovela.

Martesa është një realitet, ndërsa ajo që shfaqin ata është iluzion, mashtrim dhe shkatërrim.

Mos u marto motër, nëse mendon se martesa është një eksperiment, i cili edhe pse dështon nuk tërheq shumë pasoja. Dhe të mendosh se nuk ka dallim mes jetës tënde në familje dhe në shtëpinë e burrit.

Përshtati: Valdet Kamberi

Shih edhe:

Gruaja martohet për katër arsye

Martesa eshte Sunet

Martesa dhe llojet e saj

DOBITË E MARTESËS

3 thënie për martesën sygjeruar nga Blertina Bislimi
Mos u marto motër, para se të mësosh të drejtat e burrit dhe pozitën që ka ai në islam.

Mos u marto motër, para se të mësosh si ta ndërtosh mbretërinë tënde edhe nëse jeton në kasolle…dhe si të edukosh fëmijët e tu sipas ligjit të Allahut.

Mos u marto motër, nëse mendon se martesa i përngjanë tregimevedashurisë që shfaqen në telenovela.

Martesa është një realitet, ndërsa ajo që shfaqin ata është iluzion, mashtrim dhe shkatërrim.

Mos u marto motër, nëse mendon se martesa është një eksperiment, i cili edhe pse dështon nuk tërheq shumë pasoja. Dhe të mendosh se nuk ka dallim mes jetës tënde në familje dhe në shtëpinë e burrit.

Përshtati: Valdet Kamberi

Shih edhe:

Gruaja martohet për katër arsye

Martesa eshte Sunet

Martesa dhe llojet e saj

DOBITË E MARTESËS

3 thënie për martesën sygjeruar nga Blertina BislimiMartesa dhe llojet e saj ?

Martesa dhe llojet e saj ?

Me kalimin ne monogami martesa merr formen e plote te institucionit shoqëror.

Martesa e parahistorise ka kaluar ne etapa:

Martesa grupore (endogamia, ekzogamia), Martesa poligamike (Poligonia, poliandria) dhe Martesa monogamike. 

Me endogami nënkuptojmë marrëdhëniet martesore brenda fisit dikur gjinisë apo klasit. 

Egzogamia është formë e marrëdhënieve të mashkullit dhe femrës që nuk i takojnë një fisi. 

Me martesën poligamike nënkuptojmë formën martesore kur burri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore. Poligamia është martesë e një mashkulli me shumë gra.

Poliandrior është martesa e një gruaje me shumë burra.

Bigamia është institucion martesor i një burri me dy gra. 

Biandria është institucion martesor i një gruaje me dy burra.

Sororati është institucion martesor kur burri martohet me motren e gruas.

Lavirati është institucion martesor kur vëllai i gjallë apo mashkulli i familjes së vëllait të vdekur “kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.
Martesa dhe llojet e saj ?

Me kalimin ne monogami martesa merr formen e plote te institucionit shoqëror.

Martesa e parahistorise ka kaluar ne etapa:

Martesa grupore (endogamia, ekzogamia), Martesa poligamike (Poligonia, poliandria) dhe Martesa monogamike. 

Me endogami nënkuptojmë marrëdhëniet martesore brenda fisit dikur gjinisë apo klasit. 

Egzogamia është formë e marrëdhënieve të mashkullit dhe femrës që nuk i takojnë një fisi. 

Me martesën poligamike nënkuptojmë formën martesore kur burri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore. Poligamia është martesë e një mashkulli me shumë gra.

Poliandrior është martesa e një gruaje me shumë burra.

Bigamia është institucion martesor i një burri me dy gra. 

Biandria është institucion martesor i një gruaje me dy burra.

Sororati është institucion martesor kur burri martohet me motren e gruas.

Lavirati është institucion martesor kur vëllai i gjallë apo mashkulli i familjes së vëllait të vdekur “kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.

Cilat janë llojet e martesave ?


Cilat janë llojet e martesave ?


EGZOGAMI – është martesë e cila lidhet jashtë fisit.

ENDOGAMIA – është marrëdhënie martesore brenda fisit.

POLIGAMIA – është formë martesore, kur buri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore.

PLOIGJINIA – është martesa e një mashkulli me shumë gra.

POLIANDRIA – është lidhja e bashkësisë seksuale e një gruaje me shumë burra.

BIGAMIA – është martesa e një burri me dy gra.

BIANDRIA – është martesa e një gruaje me dy burra.

SORORATI – është institucion i tillë martesor, kur burri martohet me motrën e gruas.

LEVIRATI – është institucion martesor, kur vëllai i gjallë apo ndonjë mashkull tjetër i familjes së vëllait të vdekur, “Kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.


cka eshte egzogamia, ceshte egzogamia, cfare eshte egzogamia,cfare eshte egzogami, egzogamia definicioni, qka eshte endogamia, cka eshte endogami, cfare eshte endogamia, endogamia shqip,cka eshte poligamia, cfare eshte poligamia, qka osht poligamia, qeshte poligamia,cka eshte ploigjinia, cfare eshte ploigjinia, ceshte ploigjinia, cka eshte poliandria, cfare eshte poliandria, cka eshte bigamia, cka eshte bigami, ceshte bigamia, cfare eshte bigamia, qka osht bigamia, qka eshte biandria, ceshte biandria, cfare eshte biandria, ceshte sororati, ceshte levirati,cfare eshte levirati, cka eshte levirati, ceshte levirati, qka eshte levirati, qeshte levirat 

Cilat janë llojet e martesave ?


EGZOGAMI – është martesë e cila lidhet jashtë fisit.

ENDOGAMIA – është marrëdhënie martesore brenda fisit.

POLIGAMIA – është formë martesore, kur buri ka shumë partnere për të hyrë në marrëdhënie martesore.

PLOIGJINIA – është martesa e një mashkulli me shumë gra.

POLIANDRIA – është lidhja e bashkësisë seksuale e një gruaje me shumë burra.

BIGAMIA – është martesa e një burri me dy gra.

BIANDRIA – është martesa e një gruaje me dy burra.

SORORATI – është institucion i tillë martesor, kur burri martohet me motrën e gruas.

LEVIRATI – është institucion martesor, kur vëllai i gjallë apo ndonjë mashkull tjetër i familjes së vëllait të vdekur, “Kthen gruan” martohet me gruan e vëllait të vdekur.


cka eshte egzogamia, ceshte egzogamia, cfare eshte egzogamia,cfare eshte egzogami, egzogamia definicioni, qka eshte endogamia, cka eshte endogami, cfare eshte endogamia, endogamia shqip,cka eshte poligamia, cfare eshte poligamia, qka osht poligamia, qeshte poligamia,cka eshte ploigjinia, cfare eshte ploigjinia, ceshte ploigjinia, cka eshte poliandria, cfare eshte poliandria, cka eshte bigamia, cka eshte bigami, ceshte bigamia, cfare eshte bigamia, qka osht bigamia, qka eshte biandria, ceshte biandria, cfare eshte biandria, ceshte sororati, ceshte levirati,cfare eshte levirati, cka eshte levirati, ceshte levirati, qka eshte levirati, qeshte levirat 

Namazi

Syzat