Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Biologjia. Show all posts
Showing posts with label Biologjia. Show all posts

150 pyetje me zgjidhje nga Biologjia

150 pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Biologjia
150 pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Pyetje nga Biologjia


Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia


94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Pyetje nga Biologjia


Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia


Roli biologjik i ADN-sëKur është qështja e rolit biologjik, atëherë dihet se ADN-ja është bartëse dhe përcjellëse e vetive trashëguese. Ajo përmes ARN-ës -që do të thotë se ajo në mënyrë indirekte- e kontrollon sintezën e proteinave, e cila kryhet në ribosome, e përmes proteinave e kontrollon natyrën dhe shpejtësinë e proceseve të ndryshme biokimike në qelizë. Pra, ADN-ja është rregullator i proceseve jetësore. Sasia e ADN-ës në qelizë është konstante dhe specifike për çdo qenie të gjallë. Duhet cekur se para ndarjes së çdo qelize bëhet dyfishimi i ADN-ës. Prandaj ADN-ja merr pjesë në procesin e ndarjes së çdo qelize. Ky dyfishim i ADN-ës bëhet përmes procesit që quhet replikim. Molekulat e ADN-ës janë të vetmet molekula organike që kanë aftësi të riptodhojnë vetveten.


Kur është qështja e rolit biologjik, atëherë dihet se ADN-ja është bartëse dhe përcjellëse e vetive trashëguese. Ajo përmes ARN-ës -që do të thotë se ajo në mënyrë indirekte- e kontrollon sintezën e proteinave, e cila kryhet në ribosome, e përmes proteinave e kontrollon natyrën dhe shpejtësinë e proceseve të ndryshme biokimike në qelizë. Pra, ADN-ja është rregullator i proceseve jetësore. Sasia e ADN-ës në qelizë është konstante dhe specifike për çdo qenie të gjallë. Duhet cekur se para ndarjes së çdo qelize bëhet dyfishimi i ADN-ës. Prandaj ADN-ja merr pjesë në procesin e ndarjes së çdo qelize. Ky dyfishim i ADN-ës bëhet përmes procesit që quhet replikim. Molekulat e ADN-ës janë të vetmet molekula organike që kanë aftësi të riptodhojnë vetveten.

Përbërja dhe struktura e ADN-ësAcidi deoksiribonukleik përbëhet prej dy vargjesh komplementare të lidhura ndërmjet vete me lidhje hidrogjenore. Vargjet e kanë formën e spirales. Në strukturën e ADN-së marrin pjesë bazat purine: adenina dhe guanina; bazat pirimidine: citozina dhe timina; acidi fosfarik dhe deoksiriboza. Deoksiriboza dhe acidi fosforik gjenden në çdo nukleeotid. Prandaj, një nukleotid dallohet prej tjetrit nukleotid në bazë të asaj se cila bazë purine ose primidine gjenden në të.

Meqenëse në strukturën e ADN-së marrin pjesë 4 lloj bazash ( A, G, C dhe T), atëherë molekua e ADN-së është e ndërtuar është e ndërtuar prej 4 lloj nukleotidesh. Specifiteti i ndërtimit prej llojit në lloj varet nga numri i nukleotideve purine ose pirimidine, lloji dhe renditja e tyre në varg polinuklotidik. Bazat azotike purine dhe pitrimidine janë të renditura në varg në bazë të ligjit të përputhshmërisë. Kjo do të thotë se përballë adeninës të njërit varg çdo herë gjendet timina e vargut tjetër, e përballë guaninës gjendet citozina. Bazat purine të njërit varg janë të lidhura me bazat pirimidine të vargut tjetër me lidhje hidrogjenore. Adenina (A) lidhet me timinën (T) me dy lidhje hidrogjenore, kurse guanina (G) me citozinën me tri lidhje hidrogjenore. Sasia e ADN-ës është konstante dhe specifike për çdo qenie të gjallë.


Acidi deoksiribonukleik përbëhet prej dy vargjesh komplementare të lidhura ndërmjet vete me lidhje hidrogjenore. Vargjet e kanë formën e spirales. Në strukturën e ADN-së marrin pjesë bazat purine: adenina dhe guanina; bazat pirimidine: citozina dhe timina; acidi fosfarik dhe deoksiriboza. Deoksiriboza dhe acidi fosforik gjenden në çdo nukleeotid. Prandaj, një nukleotid dallohet prej tjetrit nukleotid në bazë të asaj se cila bazë purine ose primidine gjenden në të.

Meqenëse në strukturën e ADN-së marrin pjesë 4 lloj bazash ( A, G, C dhe T), atëherë molekua e ADN-së është e ndërtuar është e ndërtuar prej 4 lloj nukleotidesh. Specifiteti i ndërtimit prej llojit në lloj varet nga numri i nukleotideve purine ose pirimidine, lloji dhe renditja e tyre në varg polinuklotidik. Bazat azotike purine dhe pitrimidine janë të renditura në varg në bazë të ligjit të përputhshmërisë. Kjo do të thotë se përballë adeninës të njërit varg çdo herë gjendet timina e vargut tjetër, e përballë guaninës gjendet citozina. Bazat purine të njërit varg janë të lidhura me bazat pirimidine të vargut tjetër me lidhje hidrogjenore. Adenina (A) lidhet me timinën (T) me dy lidhje hidrogjenore, kurse guanina (G) me citozinën me tri lidhje hidrogjenore. Sasia e ADN-ës është konstante dhe specifike për çdo qenie të gjallë.

RiprodhimiADN-ja është një reaksion polimerizimi që ka si reaktante katër tipet e dezoksiribonukleosideve trifosfate. Megjithëse në fijet e saj ndodhet vetëm një fosfat, nukleotidet fillestare duhet të jenë trifosfate në mënyrë që të përdorin hidrolizën e dy lidhjeve fosfodiesterike (ku njëra është e nevojshme për shtimin e një monomeri dhe njëra e katalizuar nga pirofosfataza inorganike mbi pirofosfatin dalës) për ta bërë reaksionin ekzotermik.
Reaksioni katalizohet nga ADN polimeraza, enzime në gjendje të krijojë një tjetër fije ADN-je në kahun 5'-3' e zbuluar nga Arthur Kornberg më 1958 nëpërmjet një eksperimenti. Reaksioni i ADN polimerazes drejtohet nga fija udhëzuese e ADN-së sepse krijon një fije të re ADN-je që është komplementare me atë që shërben si udhëzuese. ADN polimeraza nuk është në gjendje ta filloj sintezën e një fijeje pa asnjë pikë fillimi.

Për të filluar dyfishimin struktura helikore e ADN-ës duhet të denatyrohet nga disa proteina. Këto janë helikazat, proteinat që ndajnë dy fijet duke përdorur energjinë e ATP-së, dhe proteinat denatyruese, ose proteinat destabilizuese të helikes, jo enzimatike që

mund të denatyrojne ADN-ën duke u lidhur me disa pjesë të fijes e duke i stabilizuar ato. Ky aktivitet prodhon një forcë e cila përhapet në fijet e paçiftuara të cilat mund të dyfishohen.
Meqë polimerazat veprojnë vetëm në drejtimin 5'-3', njëra fije mund të dyfishohet në mënyrë të vazhdueshme, tjetra rezulton me disa pjesë të reja ADN-je dhe secila prej tyre çon në fillimin e ARN-së. Këto pjesë më vonë hiqen dhe hapësirat bashkohen nga një lloj tjetër polimeraze.
Rezultati i dyfishimit janë dy helika të dyfishta identike e përbëra nga një fije e vjetër dhe një e re.


ADN-ja është një reaksion polimerizimi që ka si reaktante katër tipet e dezoksiribonukleosideve trifosfate. Megjithëse në fijet e saj ndodhet vetëm një fosfat, nukleotidet fillestare duhet të jenë trifosfate në mënyrë që të përdorin hidrolizën e dy lidhjeve fosfodiesterike (ku njëra është e nevojshme për shtimin e një monomeri dhe njëra e katalizuar nga pirofosfataza inorganike mbi pirofosfatin dalës) për ta bërë reaksionin ekzotermik.
Reaksioni katalizohet nga ADN polimeraza, enzime në gjendje të krijojë një tjetër fije ADN-je në kahun 5'-3' e zbuluar nga Arthur Kornberg më 1958 nëpërmjet një eksperimenti. Reaksioni i ADN polimerazes drejtohet nga fija udhëzuese e ADN-së sepse krijon një fije të re ADN-je që është komplementare me atë që shërben si udhëzuese. ADN polimeraza nuk është në gjendje ta filloj sintezën e një fijeje pa asnjë pikë fillimi.

Për të filluar dyfishimin struktura helikore e ADN-ës duhet të denatyrohet nga disa proteina. Këto janë helikazat, proteinat që ndajnë dy fijet duke përdorur energjinë e ATP-së, dhe proteinat denatyruese, ose proteinat destabilizuese të helikes, jo enzimatike që

mund të denatyrojne ADN-ën duke u lidhur me disa pjesë të fijes e duke i stabilizuar ato. Ky aktivitet prodhon një forcë e cila përhapet në fijet e paçiftuara të cilat mund të dyfishohen.
Meqë polimerazat veprojnë vetëm në drejtimin 5'-3', njëra fije mund të dyfishohet në mënyrë të vazhdueshme, tjetra rezulton me disa pjesë të reja ADN-je dhe secila prej tyre çon në fillimin e ARN-së. Këto pjesë më vonë hiqen dhe hapësirat bashkohen nga një lloj tjetër polimeraze.
Rezultati i dyfishimit janë dy helika të dyfishta identike e përbëra nga një fije e vjetër dhe një e re.

Kodi gjenetikBazat e azotuara [Adenina (A), Citozina (C), Timina (T), Guanina (G)] mund te imagjinohen si kater shkronja te alfabetit. 


Duke përdorur grupe me nga tre shkronja mund te formohen 64 kombinime të ndryshme të cilat formojnë 20 aminoacidet ekzistuese.
 

Me që ekzistojnë 64 tripleta dhe 20 aminoacide në kodin gjenetik disa aminoacide mund të kodifikohen nga disa tripleta të ndryshme por jo anasjelltas, një tripletë i përket vetëm një aminoacidi.


Bazat e azotuara [Adenina (A), Citozina (C), Timina (T), Guanina (G)] mund te imagjinohen si kater shkronja te alfabetit. 


Duke përdorur grupe me nga tre shkronja mund te formohen 64 kombinime të ndryshme të cilat formojnë 20 aminoacidet ekzistuese.
 

Me që ekzistojnë 64 tripleta dhe 20 aminoacide në kodin gjenetik disa aminoacide mund të kodifikohen nga disa tripleta të ndryshme por jo anasjelltas, një tripletë i përket vetëm një aminoacidi.

Çka është Duplikacioni ?

Çka është Duplikacioni ?

Duplikacioni është dyfishimi i segmentit gjenetikisht të njëjtë të kromozomit

qka eshte Duplikacioni ,Cka eshte Duplikacioni ,ceshte Duplikacioni,cfare eshte Duplikacioni ,qeshte Duplikacioni,definicioni Duplikacioni, perkufizimi Duplikacioni,shpjegimi Duplikacioni
Çka është Duplikacioni ?

Duplikacioni është dyfishimi i segmentit gjenetikisht të njëjtë të kromozomit

qka eshte Duplikacioni ,Cka eshte Duplikacioni ,ceshte Duplikacioni,cfare eshte Duplikacioni ,qeshte Duplikacioni,definicioni Duplikacioni, perkufizimi Duplikacioni,shpjegimi Duplikacioni

Çka është aneuploidia ?


Çka është aneuploidia ?
 

Aneuploidia është teprica apo mungesa e një apo më shumë kromozomeve të përbërjes kromozomale. 


qka eshte Aneuploidia ,Cka eshte Aneuploidia ,ceshte Aneuploidia,cfare eshte Aneuploidia ,qeshte Aneuploidia,definicioni Aneuploidia, perkufizimi Aneuploidia,shpjegimi Aneuploidia

Çka është aneuploidia ?
 

Aneuploidia është teprica apo mungesa e një apo më shumë kromozomeve të përbërjes kromozomale. 


qka eshte Aneuploidia ,Cka eshte Aneuploidia ,ceshte Aneuploidia,cfare eshte Aneuploidia ,qeshte Aneuploidia,definicioni Aneuploidia, perkufizimi Aneuploidia,shpjegimi Aneuploidia

Çka janë aberacionet kromozomale ?

Çka janë aberacionet kromozomale ?

Aberacionet kromozomale janë çrregullime të numrit dhe formës së kromozomeve.
Çka janë aberacionet kromozomale ?

Aberacionet kromozomale janë çrregullime të numrit dhe formës së kromozomeve.

Cila nga këto trisomi është më vdekjeprurëse ?Cila nga këto trisomi është më vdekjeprurëse ?

a)E18 - sindromi i Eduardsit
b)D13- sindromi i Pataut
c) G21-sindromi i Daunit

Lexo më shumë: Sindromi i Daunit


Cila nga këto trisomi është më vdekjeprurëse ?

a)E18 - sindromi i Eduardsit
b)D13- sindromi i Pataut
c) G21-sindromi i Daunit

Lexo më shumë: Sindromi i Daunit

Çka është celuloza ?


Celuloza është një karbohidrat kompleks, përbërësi kryesor i mureve të qelisë së bimëve dhe rrjedhimisht përbërësi kryesor i shumë fabrikuesve të produkteve të fijeve, si letra, dërrasa, pambuku dhe pëlhura. 

Bimët tradicionale perëndimore për prodhimin e celulozës ishin pambuku dhe lini. 

Druri ka qenë burim kryesor i bërjes së fijeve të letrës që nga viti 1850.

Celuloza
është polisakaridi më i përhapur në botë bimore. 


Celuloza është i ndërtuar prej një numri të madh mbetjesh të glukozës, që hidrolizohen me vështirësi dhe nuk mund të përdoret si ushqim për njerëzit.

Masa molekulare relative e celulozës është e lartë, prej 1 milion deri në dy 2 milionë, që do të thotë se një molekulë celulozë përmban 6 mijë deri 12 njësi (C6H10O5). 

Celuloza nuk shërben si lëndë ushqyese, sepse nuk shpërbëhet në organizmin e njeriut dhe të disa kafshëve, me perjashtim të disa kafshëve ripërtypëse. 

Celuloza është përbërëse e të gjitha indeve (lat.: celula- qeliza). 

Celuloza është ndërtuese e skeletit të bimëve, p.sh drurit.

qka eshte Celuloza,ceshte Celuloza,cfare eshte Celuloza,qka quajme Celuloze, Celuloza shqip, Celuloza rendesia,cka eshte Celuloza

Celuloza është një karbohidrat kompleks, përbërësi kryesor i mureve të qelisë së bimëve dhe rrjedhimisht përbërësi kryesor i shumë fabrikuesve të produkteve të fijeve, si letra, dërrasa, pambuku dhe pëlhura. 

Bimët tradicionale perëndimore për prodhimin e celulozës ishin pambuku dhe lini. 

Druri ka qenë burim kryesor i bërjes së fijeve të letrës që nga viti 1850.

Celuloza
është polisakaridi më i përhapur në botë bimore. 


Celuloza është i ndërtuar prej një numri të madh mbetjesh të glukozës, që hidrolizohen me vështirësi dhe nuk mund të përdoret si ushqim për njerëzit.

Masa molekulare relative e celulozës është e lartë, prej 1 milion deri në dy 2 milionë, që do të thotë se një molekulë celulozë përmban 6 mijë deri 12 njësi (C6H10O5). 

Celuloza nuk shërben si lëndë ushqyese, sepse nuk shpërbëhet në organizmin e njeriut dhe të disa kafshëve, me perjashtim të disa kafshëve ripërtypëse. 

Celuloza është përbërëse e të gjitha indeve (lat.: celula- qeliza). 

Celuloza është ndërtuese e skeletit të bimëve, p.sh drurit.

qka eshte Celuloza,ceshte Celuloza,cfare eshte Celuloza,qka quajme Celuloze, Celuloza shqip, Celuloza rendesia,cka eshte Celuloza

Cilat janë enzimat që marrin pjesë në sitezën e ADN-së ?

Cilat janë enzimat që marrin pjesë në sitezën e ADN-së ?  

Në sitezën e ADN marrin pjesë ADN-polimeraza I, II dhe III, të cilat lidhin nukleotidet në kahjen 5’ - 3’ sipas mostrës së ADN prezente.

enzimet e adn-se,adnja dhe enzimet
Cilat janë enzimat që marrin pjesë në sitezën e ADN-së ?  

Në sitezën e ADN marrin pjesë ADN-polimeraza I, II dhe III, të cilat lidhin nukleotidet në kahjen 5’ - 3’ sipas mostrës së ADN prezente.

enzimet e adn-se,adnja dhe enzimet

Pasojë e kujt janë insercionet (futjet) ?

Pasojë e kujt janë insercionet (futjet) ? 

Insercionet (futjet) janë pasojë e lidhjes së çrregulluar të tërthorta të kromozomeve apo zënë fill me futjen e radhëve me gjatësi të ndryshme të disa nukleotideve, të cilat përndryshe rreth 105 herë përsëriten në genom.
Pasojë e kujt janë insercionet (futjet) ? 

Insercionet (futjet) janë pasojë e lidhjes së çrregulluar të tërthorta të kromozomeve apo zënë fill me futjen e radhëve me gjatësi të ndryshme të disa nukleotideve, të cilat përndryshe rreth 105 herë përsëriten në genom.

Pse paraqiten delecionet ? dhe Çka shkakton delecioni ?

Pse paraqiten delecionet ?

Delecionet janë pasojë e çrregullimit të rekombinimit apo të lakut të ADN dhe të shkëputjes së tij. 

Çka shkakton delecioni ?

Pasojat e delecionit të pjesës apo të tërë gjenit është humbja e funksionit të gjenit.
Pse paraqiten delecionet ?

Delecionet janë pasojë e çrregullimit të rekombinimit apo të lakut të ADN dhe të shkëputjes së tij. 

Çka shkakton delecioni ?

Pasojat e delecionit të pjesës apo të tërë gjenit është humbja e funksionit të gjenit.

Kush e shkakton zëvendësimin e bazave ?


Kush e shkakton zëvendësimin e bazave ? 

Zëvendësimin e bazave e shkaktojnë dëmtimet spontane të ADN, ndryshimet kimike dhe mutagjenët e vegjël (bashkëdyzimet alkilizuese). 


Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ?


Pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave është ndryshimi i domethënies së një tripleti të bazave (kodonit).

Kush e shkakton zëvendësimin e bazave ? 

Zëvendësimin e bazave e shkaktojnë dëmtimet spontane të ADN, ndryshimet kimike dhe mutagjenët e vegjël (bashkëdyzimet alkilizuese). 


Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ?


Pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave është ndryshimi i domethënies së një tripleti të bazave (kodonit).

Sistemi nervor parasimatik ndryshe quhet

Sistemi nervor parasimatik ndryshe quhet

torako lumbal
kranio lumbal
sakro lumbal
kranio sakral
Sistemi nervor parasimatik ndryshe quhet

torako lumbal
kranio lumbal
sakro lumbal
kranio sakral

Nese i semuari e humbe vetedijen vuan nga semundja e quajtur ?

Nese i semuari e humbe vetedijen vuan nga semundja e quajtur ?

A)Ishijasi
B)Epilepsia
C)Terbimi
C)Shizofrenia
Nese i semuari e humbe vetedijen vuan nga semundja e quajtur ?

A)Ishijasi
B)Epilepsia
C)Terbimi
C)Shizofrenia

Nga kush përbëhet neuroni tipik ?

Neuroni tipik perbehet nga kater pjese strukturalisht te ndryshme:

1.trupit te qelizes(somes),

2.zgjatimeve te shkurta(dentriteve),

3.zgjatimit te gjate(neuritit),

4.mbareses presinaptike te aksonit.pjeset e neuronit,nga kush perbehet neuroni tipik,pjeset e neuronit,neuroni struktura e saj
Neuroni tipik perbehet nga kater pjese strukturalisht te ndryshme:

1.trupit te qelizes(somes),

2.zgjatimeve te shkurta(dentriteve),

3.zgjatimit te gjate(neuritit),

4.mbareses presinaptike te aksonit.pjeset e neuronit,nga kush perbehet neuroni tipik,pjeset e neuronit,neuroni struktura e saj

Çka janë trombocitet ose pllakëzat e gjakut ?

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut,cka jane trombocitet,qka jane trombocitet,cka eshte trombociti,qka eshte trombociti
Trombocitet ose pllakëzat e gjakut


Trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qelizaformë të pllakës të cilat për nga madhësia janë shumë më të vogla se eritrocitet, madhësia e tyre është diku rreth 4,5 mikrometër.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik në koagulimin e gjakut, gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes. P.sh. gjatë prerjes, trombocitet e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakderdhja.

Numri i përgjithshëm i trombocitevegjak është diku 150.000 -380.000/µl.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në këto organe: shpretkë, mëlçi dhe mushkëri.

Trombocitet jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë.

qka jane trombocitet,cka jane trombocitet,cfare jane trombocitet,trombocitet shqip,cka eshte trombociti,cfare forme kane trombocitet,sa eshte madhesia e trombociteve,cili eshte funksioni i trombociteve,cfare roli luajne trombocitet,sa eshte numri i trombociteve ne gjak,ku prodhohen trombocitet,ku krijohen trombocitet,sa jetojne trombocitet
Trombocitet ose pllakëzat e gjakut,cka jane trombocitet,qka jane trombocitet,cka eshte trombociti,qka eshte trombociti
Trombocitet ose pllakëzat e gjakut


Trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qelizaformë të pllakës të cilat për nga madhësia janë shumë më të vogla se eritrocitet, madhësia e tyre është diku rreth 4,5 mikrometër.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik në koagulimin e gjakut, gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes. P.sh. gjatë prerjes, trombocitet e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakderdhja.

Numri i përgjithshëm i trombocitevegjak është diku 150.000 -380.000/µl.

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në këto organe: shpretkë, mëlçi dhe mushkëri.

Trombocitet jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë.

qka jane trombocitet,cka jane trombocitet,cfare jane trombocitet,trombocitet shqip,cka eshte trombociti,cfare forme kane trombocitet,sa eshte madhesia e trombociteve,cili eshte funksioni i trombociteve,cfare roli luajne trombocitet,sa eshte numri i trombociteve ne gjak,ku prodhohen trombocitet,ku krijohen trombocitet,sa jetojne trombocitet

Çka janë eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut ?


Eritrocitet,eritrociti
Eritrocitet

Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë ''qelizë''.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen apo krijohen në palcën e kuqe të eshtrave.

Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë hekur.

 Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite.

Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i hekurit, me një afinitet për oksigjenin. Pra bazuar ne aftesine e hemoglobinës për të “kapur” e transportuar oksigjenin nga mushkeritë në inde, gjaku bëhet një nga komponentet bazë të trupit njerëzor.

Çdo qelizë e kuqe ka një jetegjatesi të shkurter(120 ditë), kur “lodhet” ose më sakt kur e humb elasticitetin e strukturës së saj(humb funksionin proteina e quajtur spektrina e cila e mban formën e saj elastike) gjatë kalimit nëpër kapilarët e shpretkës dhe mëlçisë atëherë ajo ngec në ato struktura ku edhe fillon shkatërrimi i saj.

qka jane eritrocitet,cka ajne eritrocitet,cfare jane eritrocitet,qfare jane eritrocitet,cka eshte eritrociti,cfare eshte eritrociti,qka quajme eritrocit,cfare jane eritrocitet ne shqip,kuptimi i fjales eritrocit,qelizat e kuqe te gjakut,rruazat e kuqe te gjakut,a kane berthame qelizat e kuqe apo eritrocitet a ndahen eritrocitet,ku formohen eritrocitet,ku krijohen eritrocitet apo qelizat e kuqe,pse cka sherbejn eritrocitet,cili eshte roli i eritrociteve,cfare roli apo funksioni luajne eritrocitet,sa eshte numri i eritrociteve ne gjak,eritrocitet numri i tyre,cka permbajne eritrocitet,cka transportojne eritrocitet,sa jetojne eritrocitet,pse shkatrrohen eritrocitet

Eritrocitet,eritrociti
Eritrocitet

Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë ''qelizë''.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen apo krijohen në palcën e kuqe të eshtrave.

Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë hekur.

 Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite.

Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub.

Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila është një komponent i hekurit, me një afinitet për oksigjenin. Pra bazuar ne aftesine e hemoglobinës për të “kapur” e transportuar oksigjenin nga mushkeritë në inde, gjaku bëhet një nga komponentet bazë të trupit njerëzor.

Çdo qelizë e kuqe ka një jetegjatesi të shkurter(120 ditë), kur “lodhet” ose më sakt kur e humb elasticitetin e strukturës së saj(humb funksionin proteina e quajtur spektrina e cila e mban formën e saj elastike) gjatë kalimit nëpër kapilarët e shpretkës dhe mëlçisë atëherë ajo ngec në ato struktura ku edhe fillon shkatërrimi i saj.

qka jane eritrocitet,cka ajne eritrocitet,cfare jane eritrocitet,qfare jane eritrocitet,cka eshte eritrociti,cfare eshte eritrociti,qka quajme eritrocit,cfare jane eritrocitet ne shqip,kuptimi i fjales eritrocit,qelizat e kuqe te gjakut,rruazat e kuqe te gjakut,a kane berthame qelizat e kuqe apo eritrocitet a ndahen eritrocitet,ku formohen eritrocitet,ku krijohen eritrocitet apo qelizat e kuqe,pse cka sherbejn eritrocitet,cili eshte roli i eritrociteve,cfare roli apo funksioni luajne eritrocitet,sa eshte numri i eritrociteve ne gjak,eritrocitet numri i tyre,cka permbajne eritrocitet,cka transportojne eritrocitet,sa jetojne eritrocitet,pse shkatrrohen eritrocitet

Namazi

Syzat