Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia Kliko mbi: Pyetje nga Biologjia Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia

Roli biologjik i ADN-së

Kur është qështja e rolit biologjik, atëherë dihet se ADN-ja është bartëse dhe përcjellëse e vetive trashëguese. Ajo përmes ARN-ës -që do të thotë se ajo në mënyrë indirekte- e kontrollon sintezën e proteinave, e cila kryhet në ribosome, e përmes proteinave e kontrollon natyrën dhe shpejtësinë e proceseve të ndryshme biokimike në qelizë. Pra, ADN-ja është rregullator i proceseve jetësore. Sasia e ADN-ës në qelizë është konstante dhe specifike për çdo qenie të gjallë. Duhet cekur se para ndarjes së çdo qelize bëhet dyfishimi i ADN-ës. Prandaj ADN-ja merr pjesë në procesin e ndarjes së çdo qelize. Ky dyfishim i ADN-ës bëhet përmes procesit që quhet replikim. Molekulat e ADN-ës janë të vetmet molekula organike që kanë aftësi të riptodhojnë vetveten.

Përbërja dhe struktura e ADN-ës

Acidi deoksiribonukleik përbëhet prej dy vargjesh komplementare të lidhura ndërmjet vete me lidhje hidrogjenore. Vargjet e kanë formën e spirales. Në strukturën e ADN-së marrin pjesë bazat purine: adenina dhe guanina; bazat pirimidine: citozina dhe timina; acidi fosfarik dhe deoksiriboza. Deoksiriboza dhe acidi fosforik gjenden në çdo nukleeotid. Prandaj, një nukleotid dallohet prej tjetrit nukleotid në bazë të asaj se cila bazë purine ose primidine gjenden në të. Meqenëse në strukturën e ADN-së marrin pjesë 4 lloj bazash ( A, G, C dhe T), atëherë molekua e ADN-së është e ndërtuar është e ndërtuar prej 4 lloj nukleotidesh. Specifiteti i ndërtimit prej llojit në lloj varet nga numri i nukleotideve purine ose pirimidine, lloji dhe renditja e tyre në varg polinuklotidik. Bazat azotike purine dhe pitrimidine janë të renditura në varg në bazë të ligjit të përputhshmërisë. Kjo do të thotë se përballë adeninës të njërit varg çdo herë gjendet timina e vargut tjetër, e përballë guaninës gjend

Riprodhimi

ADN-ja është një reaksion polimerizimi që ka si reaktante katër tipet e dezoksiribonukleosideve trifosfate. Megjithëse në fijet e saj ndodhet vetëm një fosfat, nukleotidet fillestare duhet të jenë trifosfate në mënyrë që të përdorin hidrolizën e dy lidhjeve fosfodiesterike (ku njëra është e nevojshme për shtimin e një monomeri dhe njëra e katalizuar nga pirofosfataza inorganike mbi pirofosfatin dalës) për ta bërë reaksionin ekzotermik. Reaksioni katalizohet nga ADN polimeraza, enzime në gjendje të krijojë një tjetër fije ADN-je në kahun 5'-3' e zbuluar nga Arthur Kornberg më 1958 nëpërmjet një eksperimenti. Reaksioni i ADN polimerazes drejtohet nga fija udhëzuese e ADN-së sepse krijon një fije të re ADN-je që është komplementare me atë që shërben si udhëzuese. ADN polimeraza nuk është në gjendje ta filloj sintezën e një fijeje pa asnjë pikë fillimi. Për të filluar dyfishimin struktura helikore e ADN-ës duhet të denatyrohet nga disa proteina. Këto janë helikazat, proteinat që

Kodi gjenetik

Bazat e azotuara [Adenina (A), Citozina (C), Timina (T), Guanina (G)] mund te imagjinohen si kater shkronja te alfabetit.  Duke përdorur grupe me nga tre shkronja mund te formohen 64 kombinime të ndryshme të cilat formojnë 20 aminoacidet ekzistuese.   Me që ekzistojnë 64 tripleta dhe 20 aminoacide në kodin gjenetik disa aminoacide mund të kodifikohen nga disa tripleta të ndryshme por jo anasjelltas, një tripletë i përket vetëm një aminoacidi.

Çka është Duplikacioni ?

Çka është Duplikacioni ? Duplikacioni është dyfishimi i segmentit gjenetikisht të njëjtë të kromozomit qka eshte Duplikacioni ,Cka eshte Duplikacioni ,ceshte Duplikacioni ,cfare eshte Duplikacioni ,qeshte Duplikacioni ,definicioni Duplikacioni , perkufizimi Duplikacioni ,shpjegimi Duplikacioni

Çka është aneuploidia ?

Çka është aneuploidia ?   Aneuploidia është teprica apo mungesa e një apo më shumë kromozomeve të përbërjes kromozomale.  qka eshte Aneuploidia ,Cka eshte Aneuploidia ,ceshte Aneuploidia,cfare eshte Aneuploidia ,qeshte Aneuploidia,definicioni Aneuploidia, perkufizimi Aneuploidia,shpjegimi Aneuploidia

Çka është celuloza ?

Celuloza është një karbohidrat kompleks, përbërësi kryesor i mureve të qelisë së bimëve dhe rrjedhimisht përbërësi kryesor i shumë fabrikuesve të produkteve të fijeve, si letra, dërrasa, pambuku dhe pëlhura.  Bimët tradicionale perëndimore për prodhimin e celulozës ishin pambuku dhe lini.  Druri ka qenë burim kryesor i bërjes së fijeve të letrës që nga viti 1850. Celuloza është polisakaridi më i përhapur në botë bimore.  Celuloza  është i ndërtuar prej një numri të madh mbetjesh të glukozës, që hidrolizohen me vështirësi dhe nuk mund të përdoret si ushqim për njerëzit. Masa molekulare relative e celulozës është e lartë, prej 1 milion deri në dy 2 milionë, që do të thotë se një molekulë celulozë përmban 6 mijë deri 12 njësi (C6H10O5).  Celuloza nuk shërben si lëndë ushqyese, sepse nuk shpërbëhet në organizmin e njeriut dhe të disa kafshëve, me perjashtim të disa kafshëve ripërtypëse.  Celuloza është përbërëse e të gjitha indeve (lat.: celula- qeliza).  Celuloza ë

Pasojë e kujt janë insercionet (futjet) ?

Pasojë e kujt janë insercionet (futjet) ?  Insercionet ( futjet ) janë pasojë e lidhjes së çrregulluar të tërthorta të kromozomeve apo zënë fill me futjen e radhëve me gjatësi të ndryshme të disa nukleotideve, të cilat përndryshe rreth 105 herë përsëriten në genom.

Kush e shkakton zëvendësimin e bazave ?

Kush e shkakton zëvendësimin e bazave ?  Zëvendësimin e bazave e shkaktojnë dëmtimet spontane të ADN, ndryshimet kimike dhe mutagjenët e vegjël (bashkëdyzimet alkilizuese).  Çka ndodh si pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave ? Pasojë e zëvendësimit të çiftit të bazave është ndryshimi i domethënies së një tripleti të bazave (kodonit).

Nga kush përbëhet neuroni tipik ?

Neuroni tipik perbehet nga kater pjese strukturalisht te ndryshme: 1.trupit te qelizes(somes), 2.zgjatimeve te shkurta(dentriteve), 3.zgjatimit te gjate(neuritit), 4.mbareses presinaptike te aksonit. pjeset e neuronit,nga kush perbehet neuroni tipik,pjeset e neuronit,neuroni struktura e saj

Çka janë trombocitet ose pllakëzat e gjakut ?

Trombocitet ose pllakëzat e gjakut Trombocitet ose pllakëzat e gjakut janë qeliza në formë të pllakës të cilat për nga madhësia janë shumë më të vogla se eritrocitet , madhësia e tyre është diku rreth 4,5 mikrometër. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut luajnë një rol të rëndësishëm fiziologjik në koagulimin e gjakut , gjegjësisht në parandalimin e gjakderdhjes . P.sh. gjatë prerjes, trombocitet e bëjnë ngjizjen e gjakut kështu që në këtë mënyrë mundëson që të ndërpritet gjakderdhja . Numri i përgjithshëm i trombociteve në gjak është diku 150.000 -380.000/µl. Trombocitet ose pllakëzat e gjakut prodhohen në këto organe: shpretkë , mëlçi dhe mushkëri. Trombocitet jetojnë në gjak prej 8 deri 12 ditë. qka jane trombocitet,cka jane trombocitet,cfare jane trombocitet,trombocitet shqip,cka eshte trombociti,cfare forme kane trombocitet,sa eshte madhesia e trombociteve,cili eshte funksioni i trombociteve,cfare roli luajne trombocitet,sa eshte numri i trombo

Çka janë eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut ?

Eritrocitet Fjala Eritrocit rrjedh nga gjuha greke erythros që do të thotë "kuq" dhe kytos do të thotë '' qelizë ''. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut janë qeliza të imta të cilat nuk kanë bërthamë , nuk ndahen dhe vazhdimisht formohen apo krijohen në palcën e kuqe të eshtrave. Nën minkroskop mund të shohim se eritrocitet kanë pothuajse një madhësi të njejtë, formë të pllakëzave të rrumbullakëta bikonkave. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut shërbejn për transportimin e oksigjenit nga mushkëritë në inde si dhe bëjnë transportimin e dioksidit të karbonit nga indet në mushkëri. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut kanë ngjyrë të kuqe sepse përmbajnë hekur .  Është konstatuar se për 1 sekond tek njeriu mund të krijohen 2 milion deri 3 milion eritrocite . Mesatarisht kemi rreth 5.000.000 eritrocite per nje milimeter kub. Eritrocitet apo qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobinën e cila ësh

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more