Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Fiziologjia Patologjike. Show all posts
Showing posts with label Fiziologjia Patologjike. Show all posts

Çka është Sindromi i Bllumit ?

Sindromi i Bllumit përcillet me rritje të ngadalësuar, tumore, leukemi, tejndieshmëri imunologjike, ndieshmëri ndaj rrezatimit të diellit dhe me moszhvillim të funksioneve seksuale.
loading...
Sindromi i Bllumit përcillet me rritje të ngadalësuar, tumore, leukemi, tejndieshmëri imunologjike, ndieshmëri ndaj rrezatimit të diellit dhe me moszhvillim të funksioneve seksuale.

Cilat janë kriteret e Harvardit mbi vdekjen ?

Cilat janë kriteret e Harvardit mbi vdekjen ? 

Kriteret e Harvardit mbi vdekjen:

- mungesa e plotë e reagimit të organizmit  në ngacmim të jashtëm

- mungesa e çfardo lëvizjesh muskulare, duke përfshirë edhe frymëmarrjen

- mungesa e reflekseve

- viza e rrafshtë në EKG


kush jane kriteret e harvardit mbi vdekjen,kriteret e Harvardit per vdekjen,Vdekja dhe kriteret e Harvardit
loading...
Cilat janë kriteret e Harvardit mbi vdekjen ? 

Kriteret e Harvardit mbi vdekjen:

- mungesa e plotë e reagimit të organizmit  në ngacmim të jashtëm

- mungesa e çfardo lëvizjesh muskulare, duke përfshirë edhe frymëmarrjen

- mungesa e reflekseve

- viza e rrafshtë në EKG


kush jane kriteret e harvardit mbi vdekjen,kriteret e Harvardit per vdekjen,Vdekja dhe kriteret e Harvardit

Çka është efikasiteti terapeutik ?

Efikasiteti terapeutik është raporti midis vendimeve të drejta të procedurës së mjekimit në bazë të procedurës së caktuar diagnostike dhe shpeshtësisë së aplikimit të saj. 

qka eshte Efikasiteti terapeutik ,Cka eshte Efikasiteti terapeutik ,ceshte Efikasiteti terapeutik,cfare eshte Efikasiteti terapeutik ,qeshte Efikasiteti terapeutik,definicioni Efikasiteti terapeutik, perkufizimi Efikasiteti terapeutik,shpjegimi Efikasiteti terapeutik,qka kuptojm me Efikasitet terapeutik, qka nenkuptojm me Efikasitet terapeutik,nenkuptimi,kuptimi i fjales Efikasitet terapeutik
loading...
Efikasiteti terapeutik është raporti midis vendimeve të drejta të procedurës së mjekimit në bazë të procedurës së caktuar diagnostike dhe shpeshtësisë së aplikimit të saj. 

qka eshte Efikasiteti terapeutik ,Cka eshte Efikasiteti terapeutik ,ceshte Efikasiteti terapeutik,cfare eshte Efikasiteti terapeutik ,qeshte Efikasiteti terapeutik,definicioni Efikasiteti terapeutik, perkufizimi Efikasiteti terapeutik,shpjegimi Efikasiteti terapeutik,qka kuptojm me Efikasitet terapeutik, qka nenkuptojm me Efikasitet terapeutik,nenkuptimi,kuptimi i fjales Efikasitet terapeutik

Çka është efikasiteti diagnostik ?

Çka është efikasiteti diagnostik ?

Efikasiteti diagnostik është raporti midis numrit të diagnostikimeve të drejta dhe shpeshtësisë së aplikimit të procedurave. 

qka eshte efikasiteti diagnostik ,Cka eshte efikasiteti diagnostik ,ceshte efikasiteti diagnostik,cfare eshte efikasiteti diagnostik ,qeshte efikasiteti diagnostik,definicioni efikasiteti diagnostik, perkufizimi efikasiteti diagnostik,shpjegimi efikasiteti diagnostik,qka kuptojm me efikasitet diagnostik, qka nenkuptojm me efikasitet diagnostik,nenkuptimi,kuptimi i fjales efikasiteti diagnostik
loading...
Çka është efikasiteti diagnostik ?

Efikasiteti diagnostik është raporti midis numrit të diagnostikimeve të drejta dhe shpeshtësisë së aplikimit të procedurave. 

qka eshte efikasiteti diagnostik ,Cka eshte efikasiteti diagnostik ,ceshte efikasiteti diagnostik,cfare eshte efikasiteti diagnostik ,qeshte efikasiteti diagnostik,definicioni efikasiteti diagnostik, perkufizimi efikasiteti diagnostik,shpjegimi efikasiteti diagnostik,qka kuptojm me efikasitet diagnostik, qka nenkuptojm me efikasitet diagnostik,nenkuptimi,kuptimi i fjales efikasiteti diagnostik

Çka është sëmundja inaparente apo latente ?

Çka është sëmundja inaparente apo latente ?

Sëmundjen e pavërejtur e quajmë inaparente apo latente.

qka eshte semundja inaparente,cka eshte semundja latente,ceshte semundja latente,qka quajme semundje latente,qka jane semundjet latente,semundja latente shqip
loading...
Çka është sëmundja inaparente apo latente ?

Sëmundjen e pavërejtur e quajmë inaparente apo latente.

qka eshte semundja inaparente,cka eshte semundja latente,ceshte semundja latente,qka quajme semundje latente,qka jane semundjet latente,semundja latente shqip

Kur është sëmundja subklinike ?

Sëmundja është subklinike atëherë kur çrregullimi i shëndetit është i padukshëm për pacientin dhe mjekun. Në këtë shkallë, sëmundja mund të diagnostikohet me ekzaminime laboratorike, psh. me ngritjen e titrit të kundërtrupave ndaj antigjeneve të mikroorganizmave.
loading...
Sëmundja është subklinike atëherë kur çrregullimi i shëndetit është i padukshëm për pacientin dhe mjekun. Në këtë shkallë, sëmundja mund të diagnostikohet me ekzaminime laboratorike, psh. me ngritjen e titrit të kundërtrupave ndaj antigjeneve të mikroorganizmave.

Çka janë sëmundjet kronike ?

Çka janë sëmundjet kronike ?

Sëmundjet kronike janë ato sëmundje të cilat rëndom zhvillohen ngadalë dhe kanë kohëzgjatje të gjatë, me muaj dhe vite apo përjetshëm (tuberkulozi, inflamacionet e ndryshme kronike dhe sëmundjet degjenerative të nyjeve, ateroskleroza, tumorët malinj). 

Sëmundjet kronike mund të zhvillohen edhe si vazhdimësi e sëmundjeve akute, për shembull, sifilisi apo glomerulonefriti kronik. 

qka jane semundjet kronike,cka jane semundjet kronike,qka eshte semundja kronike,qka quajme semundje kronike,cka jane semundjet kronike,semundja kronike ne shqip
loading...
Çka janë sëmundjet kronike ?

Sëmundjet kronike janë ato sëmundje të cilat rëndom zhvillohen ngadalë dhe kanë kohëzgjatje të gjatë, me muaj dhe vite apo përjetshëm (tuberkulozi, inflamacionet e ndryshme kronike dhe sëmundjet degjenerative të nyjeve, ateroskleroza, tumorët malinj). 

Sëmundjet kronike mund të zhvillohen edhe si vazhdimësi e sëmundjeve akute, për shembull, sifilisi apo glomerulonefriti kronik. 

qka jane semundjet kronike,cka jane semundjet kronike,qka eshte semundja kronike,qka quajme semundje kronike,cka jane semundjet kronike,semundja kronike ne shqip

Çka janë sëmundjet akute ?

Çka janë sëmundjet akute ?

Sëmundjet akute janë ato sëmundje fillojnë shpejtë, shpesh me simptome të shprehura vrullshëm, zhvillohen shpejtë dhe kanë kohëzgjatje të shkurtër rëndom një deri në dy javë. 

Shumica e sëmundjeve ngjitëse janë akute (influenca, tifoja e zorrëve, fruthi, etj.). 

qka jane semundjet akute,cka eshte semundja akute,cka jane semundjet akute,cfare jane semundjet akute,qka quajme semundje akute,semundja akute ne shqip
loading...
Çka janë sëmundjet akute ?

Sëmundjet akute janë ato sëmundje fillojnë shpejtë, shpesh me simptome të shprehura vrullshëm, zhvillohen shpejtë dhe kanë kohëzgjatje të shkurtër rëndom një deri në dy javë. 

Shumica e sëmundjeve ngjitëse janë akute (influenca, tifoja e zorrëve, fruthi, etj.). 

qka jane semundjet akute,cka eshte semundja akute,cka jane semundjet akute,cfare jane semundjet akute,qka quajme semundje akute,semundja akute ne shqip

Çka është diateza ?

Çka është diateza ?

Diateza shënon afinitetin për procese të veçanta patologjike; p.sh. diateza hemoragjike shënon afinitetin për gjakderdhje, kurse diateza alergjike afinitetin për reagim alergjik. 


qka eshte Diateza ,Cka eshte Diateza ,ceshte Diateza,cfare eshte Diateza ,qeshte Diateza,definicioni Diateza, perkufizimi Diateza,shpjegimi Diateza,qka kuptojm me Diateze, qka nenkuptojm me Diateze,nenkuptimi Diateza,kuptimi i fjales Diateze
loading...
Çka është diateza ?

Diateza shënon afinitetin për procese të veçanta patologjike; p.sh. diateza hemoragjike shënon afinitetin për gjakderdhje, kurse diateza alergjike afinitetin për reagim alergjik. 


qka eshte Diateza ,Cka eshte Diateza ,ceshte Diateza,cfare eshte Diateza ,qeshte Diateza,definicioni Diateza, perkufizimi Diateza,shpjegimi Diateza,qka kuptojm me Diateze, qka nenkuptojm me Diateze,nenkuptimi Diateza,kuptimi i fjales Diateze

Çka janë sëmundjet kongjenitale ?

Çka janë sëmundjet kongjenitale ?

Sëmundjet kongjenitale janë ato, të cilat ekzistojnë në lindje. 

Mund të jenë të trashëguara, kur janë të shkaktuara me dëmtimin e trashëguar gjenetik, apo të fituara, kur janë pasojë e dëmtimit që zë fill gjatë zhvillimit të frytit. 

qka eshte semundja kongjenitale,qka jane semundjet kongjenitale,qeshte semundja kongjenitale,qka quajme semundje kongjenitale,qfare jane semundjet kongjenitale,ceshte semundja kongjenitale
loading...
Çka janë sëmundjet kongjenitale ?

Sëmundjet kongjenitale janë ato, të cilat ekzistojnë në lindje. 

Mund të jenë të trashëguara, kur janë të shkaktuara me dëmtimin e trashëguar gjenetik, apo të fituara, kur janë pasojë e dëmtimit që zë fill gjatë zhvillimit të frytit. 

qka eshte semundja kongjenitale,qka jane semundjet kongjenitale,qeshte semundja kongjenitale,qka quajme semundje kongjenitale,qfare jane semundjet kongjenitale,ceshte semundja kongjenitale

Ku lidhet toksina e tetanusit dhe çka pengon ?

Ku lidhet toksina e tetanusit dhe çka pengon ?

Toksina e tetanusit lidhet për gangliozidet e mbaresave parasimpatike të interneuroneve spinale inkibitore dhe pengon lirimin e transmitorëve inkibitorë.
loading...
Ku lidhet toksina e tetanusit dhe çka pengon ?

Toksina e tetanusit lidhet për gangliozidet e mbaresave parasimpatike të interneuroneve spinale inkibitore dhe pengon lirimin e transmitorëve inkibitorë.

Ku lidhet tubokurarina dhe çka pengon ?

Ku lidhet tubokurarina dhe çka pengon ? 

Tubokurarina (alkaloidi kurare), lidhet për receptorët e acetilkolinës dhe pengon lidhjen e veprimin e acetilkolinës.

Tubokurarina, Farmakologjia, Fiziologjia Patologjike,
loading...
Ku lidhet tubokurarina dhe çka pengon ? 

Tubokurarina (alkaloidi kurare), lidhet për receptorët e acetilkolinës dhe pengon lidhjen e veprimin e acetilkolinës.

Tubokurarina, Farmakologjia, Fiziologjia Patologjike,

Çka janë komocionet ?

Çka janë komocionet ?

Dëmtimet funksionale të organeve të caktuara, apo të pjesëve të tyre me forcën mekanike janë të njohura si tronditje, komocione.

qka eshte komocioni,cka eshte komocioni,ceshte komocioni,qka quajme komocion,cfare eshte komocioni,qka jane komocionet,komocioni ne shqip
loading...
Çka janë komocionet ?

Dëmtimet funksionale të organeve të caktuara, apo të pjesëve të tyre me forcën mekanike janë të njohura si tronditje, komocione.

qka eshte komocioni,cka eshte komocioni,ceshte komocioni,qka quajme komocion,cfare eshte komocioni,qka jane komocionet,komocioni ne shqip

Çka quajmë noksa ?

Çka quajmë noksa ?

Faktorët e dëmshëm, të cilët inicojnë procesin patologjik quhen noksa.

qka eshte noksa ,Cka eshte noksa ,ceshte noksa,cfare eshte noksa ,qeshte noksa,definicioni noksa, perkufizimi noksa,shpjegimi noksa,qka kuptojm me noksa, qka nenkuptojm me noksa ,nenkuptimi noksa,kuptimi i fjales noksa
loading...
Çka quajmë noksa ?

Faktorët e dëmshëm, të cilët inicojnë procesin patologjik quhen noksa.

qka eshte noksa ,Cka eshte noksa ,ceshte noksa,cfare eshte noksa ,qeshte noksa,definicioni noksa, perkufizimi noksa,shpjegimi noksa,qka kuptojm me noksa, qka nenkuptojm me noksa ,nenkuptimi noksa,kuptimi i fjales noksa

Tipi piknik i konstitucionit

Tipi piknik i konstitucionit është person i trashë, me kafaz të gjerë të kraharorit, por me krih relativisht të ngushtë dhe me kocka gracile të ekstremiteteve, me qafë të shkurtër dhe fytyrë të gjerë.
loading...
Tipi piknik i konstitucionit është person i trashë, me kafaz të gjerë të kraharorit, por me krih relativisht të ngushtë dhe me kocka gracile të ekstremiteteve, me qafë të shkurtër dhe fytyrë të gjerë.

Tipi leptosom i konstitucionit

Tipi leptosom i konstitucionit ka shtat të lartë, të ngushtë dhe të ligsht, posaçërisht kafaz të gjatë dhe të ngushtë të kraharorit, qafë të gjatë e të hollë dhe profil zogu të fytyrës.
loading...
Tipi leptosom i konstitucionit ka shtat të lartë, të ngushtë dhe të ligsht, posaçërisht kafaz të gjatë dhe të ngushtë të kraharorit, qafë të gjatë e të hollë dhe profil zogu të fytyrës.

Çka është konstitucioni ?


Çka është konstitucioni ?

Me konstitucion, sot kuptohet tërësia e vetive funksionale dhe morfologjike të organizmit që janë të përcaktuara me reaktivitetin dhe ndërtimin e tij, në bazë të vetive të trashëguara dhe të fituara. 


qka eshte konstitucioni ,Cka eshte konstitucioni ,ceshte konstitucioni,cfare eshte konstitucioni ,qeshte konstitucioni,definicioni konstitucioni, perkufizimi konstitucioni,shpjegimi konstitucioni,qka kuptojm me konstitucion, qka nenkuptojm me konstitucion ,nenkuptimi konstitucioni,kuptimi i fjales konstitucion
loading...

Çka është konstitucioni ?

Me konstitucion, sot kuptohet tërësia e vetive funksionale dhe morfologjike të organizmit që janë të përcaktuara me reaktivitetin dhe ndërtimin e tij, në bazë të vetive të trashëguara dhe të fituara. 


qka eshte konstitucioni ,Cka eshte konstitucioni ,ceshte konstitucioni,cfare eshte konstitucioni ,qeshte konstitucioni,definicioni konstitucioni, perkufizimi konstitucioni,shpjegimi konstitucioni,qka kuptojm me konstitucion, qka nenkuptojm me konstitucion ,nenkuptimi konstitucioni,kuptimi i fjales konstitucion

Cilat janë sistemet kryesore efektore të përgjigjes stresore ?

 Cilat janë sistemet kryesore efektore të përgjigjes stresore ?

Sistemet kryesore efektore të përgjigjes stresore janë sistemet endokrine dhe imunologjike.
loading...
 Cilat janë sistemet kryesore efektore të përgjigjes stresore ?

Sistemet kryesore efektore të përgjigjes stresore janë sistemet endokrine dhe imunologjike.

Kur kemi hipertrofi dhe kur atrofi të muskujve ?

Kur kemi hipertrofi dhe kur atrofi të muskujve ?

Në rastin e punës së gjatë muskulare, muskujt hipertrofojnë, ndërsa në rast të pushimit të gjatë, atrofojnë (imobilizimi i ekstremitetit pas frakturës).
loading...
Kur kemi hipertrofi dhe kur atrofi të muskujve ?

Në rastin e punës së gjatë muskulare, muskujt hipertrofojnë, ndërsa në rast të pushimit të gjatë, atrofojnë (imobilizimi i ekstremitetit pas frakturës).

Me kënd është i lidhur zhvillimi i aterosklerozës ?

Me kënd është i lidhur zhvillimi i aterosklerozës ?  

Zhvillimi i aterosklerozës është i lidhur me përqëndrimin e kolesterolit në plazmë.
loading...
Me kënd është i lidhur zhvillimi i aterosklerozës ?  

Zhvillimi i aterosklerozës është i lidhur me përqëndrimin e kolesterolit në plazmë.

Namazi

Syzat