Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Informatat

Çfarë është interneti ?

Interneti është sistem global i rrjetave të ndërlidhura kompjuterike të cilat bëjnë shkëmbimin e të dhënave duke përdorur grupet e standardizuara të protokolleve për shkëmbimin elektronik të të dhënave dhe informatave. Ai është “rrjeti i rrjeteve” që përbëhet nga miliona rrjeta private, publike, akademike, të biznesit dhe qeveritare prej nivelit lokal deri në global, dhe të cilat janë të lidhura me anë të kabllove të bakrit, kabllove fiber optike, lidhjeve pa tela dhe teknologjive tjera. Shumë shërbime dhe burime të informatave siq janë: posta elektronike (e-mail), bisedimi online (online chat), transferi i skedarëve (file transfer), ndarja e skedarëve (file sharing), lojërat online dhe hypertext dokumentet (http) janë pjesë e Internetit – World Wide Webit (www). cfare eshte interneti, interneti shqip,cka eshte interneti,internet shqip,cka quajme internet,cfare quajme internet, internet ne shqip,terminologji internet

Çka janë Informatat?

Çka janë Informatat? Informatat janë të dhënat e përpunuara të shndërruara që ka përmabjtje të kuptueshme dhe shfrytëzuese për shfrytëzuesin. Informata përbëhet vetëm nga të dhënat të cilat janë të kuptueshme dhe krijohet duke i vënë në relacion të drejtë njëra me tjetren. Informata është e dhënë e përpunuar dhe është në funksion të marrjes së ndonjë vendimi. cka jane informatat,cfare jane informatat, cka eshte informata, cfare eshte informata, cka eshte informata,cfare eshte informata, informata shqip,cka quajme informate

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more