Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Anesteziologjia

Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ?

Cilat janë indikacionet e Alfentanilit ?  Indikacionet e alfentanilit janë:analgjezia, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve të shkurta kirurgjike dhe në ndërhyrjet kirurgjike jashtë spitalit; thellimi i anestezionit; analgjezia dhe suprimimi i aktivitetit frymëmarrës te pacientët e njësisë intensive me frymëmarje të ndihmuar. kur perdoret alfenatinili,alfentanili indikimet,perdorimet

Çfarë është anestezia ?

Anestezi /a lat. anaesthesia - pandjeshmëri, humbje e plotë a e pjesshme e dhëmbjes para operacionit, zhdukje e ndjeshmërisë si dhe dhembjes; anestezi e përgjithshme dhe anestezi lokale, vë në gjymë dikë me anestetik (medikament) ; anesteziologu anestezioi të sëmurin. qka eshte anestezia,cka eshte anestezia,ceshte anestezia,qfare eshte anestezia

Si arrihet anestezioni inhalues ?

Si arrihet anestezioni inhalues ? Anestezioni inhalues arrihet duke thithur avujt e anestetikut të lëngshëm të avullueshëm apo duke thithur anestetikët e gazët. anestezioni inhalator,qka eshte anestezioni inhalator,anestezioni inhalator,anestezion ihnalues shqip,cka eshte anestezioni inhalator

Çka është anestezioni intravenoz ?

Çka është anestezioni intravenoz ? Anestezioni intravenoz është lloj i anestezionit të përgjithshëm i cili arrihet duke futur anestetikë në venën e të sëmurit. Ky është i përshtatshëm për të sëmurin sepse e sjellë shpejtë deri te gjumi dhe se në të njejtën kohë i iket vendosjes së maskës dhe inhalimit të anestezionit i cili mund të provokojë ndjenjë të rrejshme të zërjes së frymës dhe të sjell deri te erërat irrituese dhe të pa përshtatshme. qka eshte anestezioni intravenoz,qfare eshte anestezioni intravenoz,qka jane anestezionet intravenoze,anestezioni intravenoz shqip,me qka mirret anestezioni intravenoz,te dhena,informata,ligjerata,shkrime,si arrihet anestezioni intravenoz,

Çka janë relaksantët muskular ?

Çka janë relaksantët muskular ? Relaksantët muskular janë barëra të cilat shkaktojnë plogështinë ( dobësinë) muskulare duke ndërprerë bartjen e ngacmimeve prej mbaresave nervore në qelizat e muskujve tërthorovijor. qka jane relaksantet muskular,cka eshte relaksani muskular,cfare eshte relaksani muskular,cka jane relaksantet muskular,relaksani muskular shqip,me qka mirret relaksanti muskular,qka shkaktojne relaksantet muskular,qka nderprejne relaksantet muskulare

Çka është anestezioni lokal ?

Çka është anestezioni lokal ? Anestezioni lokal është humbja e ndjenjes dhe humbja e përkohshme e dhimbjes e cila paraqitet si pasojë e bllokimit fiziokimik të përçueshmërisë nëpër fijet senzore të trungut nervor në pjesë të ndryshme të trupit. Siq thot vet fjala, pa ndieshmëria është “ lokale ”, çka do të thot se i sëmuri ka të ruajtur vetëdijen, përveq nëse ajo nuk përjashtohet duke i shtuar marrjes së ndonjë bari tjetër. qka eshte anestezioni lokal,cka eshte anestezioni lokal,anestezioni lokal shqip,ceshte anestezioni lokal,anestezionet lokale shqip,qka jane anestezionet lokale,anestezia lokale shqip,qka quajme anestezion lokal,qka kemi tek anestezioni lokal

Si arrihet anestezioni regjional ?

Si arrihet anestezioni regjional ? Anestezioni regjional arrihet me injektimin e anestetikut lokal në regjionin e nervit apo të fascikujve të nervave të cilët inervojnë një regjion të trupit. qka eshte anestezioni regjional,qfare eshte anestezioni regjional,ceshte anestezioni regjional,cka eshte anestezioni regjional,anestezionet regjionale shqip

Si arrihet anestezioni sipërfaqësor ?

Si arrihet anestezioni sipërfaqësor ? Anestezioni sipërfaqësor arrihet me aplikimin e anestetikut vetëm në mukozën e organit ( në sy, në rrugët e frymarrjes, në mëshikzën e urinës), dhe atë me pikim apo me spërkatje ( me sprej). qka eshte anestezioni siperfaqesor,cka eshte anestezioni siperfaqesor,anestezioni shqip,si arihet anestezioni siperfaqesor

Si arrihet anestezioni lokal ?

Si arrihet anestezioni lokal ? Anestezioni lokal arrihet duke aplikuar barna të cilat bllokojnë përqueshmërinë nëpër nervin periferik apo nëpër grupin e nervave që inervojnë regjionin e caktuar për të cilin është i nevojshme anestezioni. Vetëdija te ky lloj anestezioni është e ruajtur, ndërsa ndërrimet në gjendjen e vetëdijes janë vetëm pasoja të padëshirueshme të komplikimeve të mundshme të cilat paraqiten te aplikimi i anestetikëve të caktuar lokal. qka eshte anestezioni lokal,si arrihet anestezioni lokal,cka eshte anestezioni lokal,cka jane anestezionet lokale,anestezioni lokal shqip,anestezia shqip,anestezioni lokal ne shqip

Si arrihet anestezioni i përgjithshëm ?

Si arrihet anestezioni i përgjithshëm ? Anestezioni i përgjithshëm arrihet duke futur në organizëm barëra të ndryshëm të cilët veprojnë në një apo më shumë vende në sistemin nervor qendror. anestezioni i pergjitshem shqip,anestezioni shqip

Çka është anestezioni i përgjithshëm ?

Anestezioni i përgjithshëm është depresion descendent reverzibil i sistemit nervorqendror, i cili më parë shkakton humbjen e vetëdijes, pastaj pa ndieshmëri në dhimbje (analgjezion), amnezion (harresë) për ndodhitë (operacion) dhe, në fund, relaksimin muskular. qka eshte anestezioni i pergjithshem,anestezion i pergjitshem shqip,qfare eshte anestezioni i pergjithshem,cka eshte anestezioni i pergjitshem kuptimi,domethenja,qka shkakton anestezioni i pergjitshem ,karakteristikat e anestezioni te pergjithshem

Çka është anestezi ?

Çka është anestezi ? Fjala anestezi do të thot humbje e ndjenjës, gjatë së cilës mund të nënkuptohet vetëm humbja e ndjenjës së dhimbjes apo vetëm humbja e vetëdijes apo të dya së bashku.  qka eshte anestezia,qka eshte fjala anestezi,kuptimi,domethenja,terminologji mjekesore anestezi 

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more