Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Komponimet komplekse. Show all posts
Showing posts with label Komponimet komplekse. Show all posts

Cilat komponime komplekse quhen helate dhe cilat jan më të përhapura në natyrë?

Cilat komponime komplekse quhen helate dhe cilat jan më të përhapura në natyrë?
 

Komponimet komplekse të cilat përmbajn ligande polidentate quhen komponime helate

Helatet janë të përhapura në natyrë dhe janë përbërës të organizmave shtazorë.

Helatet kanë rëndësi të jashtëzakonshme biologjike.
Cilat komponime komplekse quhen helate dhe cilat jan më të përhapura në natyrë?
 

Komponimet komplekse të cilat përmbajn ligande polidentate quhen komponime helate

Helatet janë të përhapura në natyrë dhe janë përbërës të organizmave shtazorë.

Helatet kanë rëndësi të jashtëzakonshme biologjike.

Si ndahen komponimet komplekse varësisht nga lloji i jonit kompleks ?

Si ndahen komponimet komplekse varësisht nga lloji i jonit kompleks ?


Ndahen në 3 grupe:

a)Komponimet komplekse kationike
b) Komponimet komplekse anionike dhe
c) Komponimet komplekse neutrale.
Si ndahen komponimet komplekse varësisht nga lloji i jonit kompleks ?


Ndahen në 3 grupe:

a)Komponimet komplekse kationike
b) Komponimet komplekse anionike dhe
c) Komponimet komplekse neutrale.

Prej sa sferave kordinative përbëhen komponimet komplekse dhe prej çka përbëhen këto sfera dhe si shënohen ?

Prej sa sferave kordinative përbëhen komponimet komplekse dhe prej çka përbëhen këto sfera dhe si shënohen ?

Komponimet komplekse përbëhen prej 2 sferave kordinative .

Sfera e brendshme e komponimit kompleks e cila eshte e lidhur me ligandet dhe shënohet me kllapa të mesme dhe sfera e jashtme e cila nuk është e lidhur drejtperdrejtë me jonin apo atomin qëndror dhe shënohen jashtë kllapave te mesme.
Prej sa sferave kordinative përbëhen komponimet komplekse dhe prej çka përbëhen këto sfera dhe si shënohen ?

Komponimet komplekse përbëhen prej 2 sferave kordinative .

Sfera e brendshme e komponimit kompleks e cila eshte e lidhur me ligandet dhe shënohet me kllapa të mesme dhe sfera e jashtme e cila nuk është e lidhur drejtperdrejtë me jonin apo atomin qëndror dhe shënohen jashtë kllapave te mesme.

Prej çka është i përbërë një komponim kompleks ?

Prej cka është i përbërë një komponim kompleks ?

Një komponim kompleks zakonisht është i përbërë prej ligandeve apo grupe molekulash të joneve te cilat janë të lidhura me metalin .

Ligandet me atomin apo jonin qendror janë të lidhura me lidhje kovalente kordinative.
Prej cka është i përbërë një komponim kompleks ?

Një komponim kompleks zakonisht është i përbërë prej ligandeve apo grupe molekulash të joneve te cilat janë të lidhura me metalin .

Ligandet me atomin apo jonin qendror janë të lidhura me lidhje kovalente kordinative.

Cilat komponime quhen komplekse si quhen ndryshe dhe cilat elemente formojnë komplekse?

Cilat komponime quhen komplekse si quhen ndryshe dhe cilat elemente formojnë komplekse?

Elementet kalimtare formojnë disa komponime karakteristike te cilat dallohen prej komponimeve të tjera.

Sipas teorisë kordinative atomet e metaleve kalimtare edhe pse kan formuar komponime kimike ato mund te formojn lidhje kimike kordinative me nje numer te caktuar te joneve apo te molekulave. Në këto raste formohen komponimet komplekse që ndryshe quhen edhe komponime Kordinative.
Cilat komponime quhen komplekse si quhen ndryshe dhe cilat elemente formojnë komplekse?

Elementet kalimtare formojnë disa komponime karakteristike te cilat dallohen prej komponimeve të tjera.

Sipas teorisë kordinative atomet e metaleve kalimtare edhe pse kan formuar komponime kimike ato mund te formojn lidhje kimike kordinative me nje numer te caktuar te joneve apo te molekulave. Në këto raste formohen komponimet komplekse që ndryshe quhen edhe komponime Kordinative.

Namazi

Syzat