Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Afazia motorike. Show all posts
Showing posts with label Afazia motorike. Show all posts

Çka është afazia

Çka është afazia

Kjo është paaftësia e plotë e të folurit.

Nocion më i saktë është disfazia, i cili shënon secilin, edhe më të voglin ndryshim dhe çrregullim të të folurit, gjegësisht të krijimit apo zëvendësimit të fjalëve si simbole.

Afazitë dhe disfazitë manifestohen me forma dhe intensitet të ndryshëm, varësisht nga vendosja dhe gjerësia e dëmtimit të trurit.

Afazitë ndahet në:

a) Senzore, për shkak të lezionit të qendrës së Wernicke-ut,

b) Motorike, për shkak të lezionit të qendrës së Broca-s dhe

c) Përçuese, shkaku i të cilave janë çrregullimet e përçuarjes midis dy qendrave të përmendura.

Përveç këtyre llojeve kryesore të afazive, përmenden edhe afazia globale apo totale, afazia e pasme (asociative) me dy nënlloje: 1) Afazia e izoluar e të folurit dhe 2) Afazia nominale, anomike apo amnestike.

Përfundimisht, atyre u përkasin edhe çrregullimet e lidhura me të folur - agrafia, aleksia, akalkulia, amuzia etj. (pamundësia e shkruarjes, leximit, llogaritjes, kuptimit të muzikës, etj).

cka eshte afazia, qka eshte afazia, cka eshte fjala afazi, cka dmth fjala afazi, cfare eshte afazia, ceshte afazia, cka eshte afazi, c'eshte afazia, afazia dhe llojet e saj, probleme me te folur, paftesia ne te folur, afazia mjekesi
Çka është afazia

Kjo është paaftësia e plotë e të folurit.

Nocion më i saktë është disfazia, i cili shënon secilin, edhe më të voglin ndryshim dhe çrregullim të të folurit, gjegësisht të krijimit apo zëvendësimit të fjalëve si simbole.

Afazitë dhe disfazitë manifestohen me forma dhe intensitet të ndryshëm, varësisht nga vendosja dhe gjerësia e dëmtimit të trurit.

Afazitë ndahet në:

a) Senzore, për shkak të lezionit të qendrës së Wernicke-ut,

b) Motorike, për shkak të lezionit të qendrës së Broca-s dhe

c) Përçuese, shkaku i të cilave janë çrregullimet e përçuarjes midis dy qendrave të përmendura.

Përveç këtyre llojeve kryesore të afazive, përmenden edhe afazia globale apo totale, afazia e pasme (asociative) me dy nënlloje: 1) Afazia e izoluar e të folurit dhe 2) Afazia nominale, anomike apo amnestike.

Përfundimisht, atyre u përkasin edhe çrregullimet e lidhura me të folur - agrafia, aleksia, akalkulia, amuzia etj. (pamundësia e shkruarjes, leximit, llogaritjes, kuptimit të muzikës, etj).

cka eshte afazia, qka eshte afazia, cka eshte fjala afazi, cka dmth fjala afazi, cfare eshte afazia, ceshte afazia, cka eshte afazi, c'eshte afazia, afazia dhe llojet e saj, probleme me te folur, paftesia ne te folur, afazia mjekesi

Namazi

Syzat