Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Hifema. Show all posts
Showing posts with label Hifema. Show all posts

Iridodializa ose shkëputja e irisit nga trupi ciliar shkakton :


Iridodializa ose shkëputja e irisit nga trupi ciliar shkakton :

a.    Dobësim të të parit
b.    Gjakederdhje në odën e përparme të syrit
c.    Ndryshim të refraksionitIridodializa ose shkëputja e irisit nga trupi ciliar shkakton :

a.    Dobësim të të parit
b.    Gjakederdhje në odën e përparme të syrit
c.    Ndryshim të refraksionit


Hifema ose gjakderdhja në odën e përparme të syrit shihet si :


Hifema ose gjakderdhja në odën e përparme të syrit shihet si :

a.    Nivel i kuq horizontal
b.    Nuk shihet pa mjete zmadhuese
c.    Nuk formon nivel


Hifema ose gjakderdhja në odën e përparme të syrit shihet si :

a.    Nivel i kuq horizontal
b.    Nuk shihet pa mjete zmadhuese
c.    Nuk formon nivel

Hifema paraqet lëndim :


Hifema paraqet lëndim :

a.    Të lehte
b.    Nuk lë pasoja
c.    I rëndë për shkak të pasojave të mundshme


Hifema paraqet lëndim :

a.    Të lehte
b.    Nuk lë pasoja
c.    I rëndë për shkak të pasojave të mundshme

Pacienti me hifemë mjekohet :


Pacienti me hifemë mjekohet :

a.    Në shtëpi
b.    Patjeter në spital
c.    Mundet edhe njëra edhe tjetra


Pacienti me hifemë mjekohet :

a.    Në shtëpi
b.    Patjeter në spital
c.    Mundet edhe njëra edhe tjetra

Hospitalizimi i pacientit me hifemë traumatike bëhet :


Hospitalizimi i pacientit me hifemë traumatike bëhet :

a.    Për të penguar gjakderdhjen sekondare
b.    Për të ndërmarrë intervenimin kirurgjik
c.    Nuk ka nevojë per hospitalizim

Hospitalizimi i pacientit me hifemë traumatike bëhet :

a.    Për të penguar gjakderdhjen sekondare
b.    Për të ndërmarrë intervenimin kirurgjik
c.    Nuk ka nevojë per hospitalizim

Humbja e funksionit të syrit për shkak të hifemës :


Humbja e funksionit të syrit për shkak të hifemës :

a.    Nuk ndodh
b.    Ndodh për shkak të veprimit toksik të hemosiderinës
c.    Ndodh për shkak të zhvendosjese së kristalinit

Humbja e funksionit të syrit për shkak të hifemës :

a.    Nuk ndodh
b.    Ndodh për shkak të veprimit toksik të hemosiderinës
c.    Ndodh për shkak të zhvendosjese së kristalinit

Intervenimi kirurgjik për largimin e gjakut te hifema ndërmiret :


Intervenimi kirurgjik për largimin e gjakut te hifema ndërmiret :

a.    Nëse hifema persiston më shumë se 5 ditë.
b.    Nëse hifema perziston më shumë se 2 ditë
c.    Nnk ndërmirret fare

Intervenimi kirurgjik për largimin e gjakut te hifema ndërmiret :

a.    Nëse hifema persiston më shumë se 5 ditë.
b.    Nëse hifema perziston më shumë se 2 ditë
c.    Nnk ndërmirret fare

Per shkak të perzistimit të gjatë të hifemës mund të vijë deri te :


Per shkak të perzistimit të gjatë të hifemës mund të vijë deri te :

a.    Rritja e bulbusit
b.    Shterja-atrofia e bulbusit
c.    Asnjëra

Per shkak të perzistimit të gjatë të hifemës mund të vijë deri te :

a.    Rritja e bulbusit
b.    Shterja-atrofia e bulbusit
c.    Asnjëra

E rrezikshme për prognozë është :


E  rrezikshme për prognozë është :

a.    Hifema primare
b.    Hifema sekundare
c.    Hifema nuk paraqet rrezik për funksion të syrit

E  rrezikshme për prognozë është :

a.    Hifema primare
b.    Hifema sekundare
c.    Hifema nuk paraqet rrezik për funksion të syrit

Namazi

Syzat