Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Test nga Biologjia. Show all posts
Showing posts with label Test nga Biologjia. Show all posts

150 pyetje me zgjidhje nga Biologjia

150 pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Biologjia
loading...
150 pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Pyetje nga Biologjia


Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia


loading...
94 Pyetje me zgjidhje nga Biologjia

Kliko mbi: Pyetje nga Biologjia


Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia


50 pyetje nga Biologjia - Test nga Biologjia - me zgjidhje

50 pyetje nga Biologjia - Test nga Biologjia - me zgjidhje

Kliko mbi:  50 pyetje nga Biologjia 


Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia
loading...
50 pyetje nga Biologjia - Test nga Biologjia - me zgjidhje

Kliko mbi:  50 pyetje nga Biologjia 


Pyetje nga Biologjia - Teste nga Biologjia me përgjigje. Këtu mund të gjeni pyetje të ndryshme nga Biologjia. Të gjitha pyetjet janë të zgjidhura me përgjigjet e sakta.  Test nga Biologjia, Pyetje nga Biologjia, Biologjia pyetje online, Pyetje nga Kimia dhe Biologjia, Teste online, Teste shqip, Teste nga Biologjia shqip, Pyetje me pergjigje nga Biologjia

Me polisominë e kromozomit X zë fill kariotipi XXY, i cili është karakteristik për

Me polisominë e kromozomit X zë fill kariotipi XXY, i cili është karakteristik për:

a)sindromi i Edwardsit
b)sindromin e Pateaut
c)sindromin e Klinefelterit
d)sindromin e Daunit

Lexo më shumë:Sindroma Klinefelter

loading...
Me polisominë e kromozomit X zë fill kariotipi XXY, i cili është karakteristik për:

a)sindromi i Edwardsit
b)sindromin e Pateaut
c)sindromin e Klinefelterit
d)sindromin e Daunit

Lexo më shumë:Sindroma Klinefelter

Sindromi i Tarnerit, kryesisht zë fill për shkak të gabimit në:

Sindromi i Tarnerit, kryesisht zë fill për shkak të gabimit në: 

a)mejozën e nënës
b)mejozën e babës
c)mejozën e nënës dhe mejozën e babës
 
loading...
Sindromi i Tarnerit, kryesisht zë fill për shkak të gabimit në: 

a)mejozën e nënës
b)mejozën e babës
c)mejozën e nënës dhe mejozën e babës
 

Rreth 20% të të gjitha dështimeve të shkaktuara me aberacione kromozomale, i shkakton kariotipi XO (44 + X) i cili shkakton:

Rreth 20% të të gjitha dështimeve të shkaktuara me aberacione kromozomale, i shkakton kariotipi XO (44 + X) i cili shkakton: -sindromin e Tarnerit (Turner).
loading...
Rreth 20% të të gjitha dështimeve të shkaktuara me aberacione kromozomale, i shkakton kariotipi XO (44 + X) i cili shkakton: -sindromin e Tarnerit (Turner).

Çka është tetrasomia dhe monosomia ?

Çka është tetrasomia dhe monosomia ?

Tetrasomia është rritje për dy kromozome të njëjta (2n + 2), kurse monosomia është mungesë e kromozomit (2n - 1), kështu që partneri homolog është i përfaqësuar njëfish në kariotip. 

qka eshte Tetrasomia ,Cka eshte Tetrasomia ,ceshte Tetrasomia,cfare eshte Tetrasomia ,qeshte Tetrasomia,definicioni Tetrasomia, perkufizimi, Tetrasomiashpjegimi Tetrasomia,qka eshte monosomia ,Cka eshte monosomia ,ceshte monosomia,cfare eshte monosomia ,qeshte monosomia,definicioni monosomia, perkufizimi monosomia, shpjegimi monosomia
loading...
Çka është tetrasomia dhe monosomia ?

Tetrasomia është rritje për dy kromozome të njëjta (2n + 2), kurse monosomia është mungesë e kromozomit (2n - 1), kështu që partneri homolog është i përfaqësuar njëfish në kariotip. 

qka eshte Tetrasomia ,Cka eshte Tetrasomia ,ceshte Tetrasomia,cfare eshte Tetrasomia ,qeshte Tetrasomia,definicioni Tetrasomia, perkufizimi, Tetrasomiashpjegimi Tetrasomia,qka eshte monosomia ,Cka eshte monosomia ,ceshte monosomia,cfare eshte monosomia ,qeshte monosomia,definicioni monosomia, perkufizimi monosomia, shpjegimi monosomia

Çka është translokacioni ?

Çka është translokacioni ?

Translokacioni është dëmtim kromozomal me ndërrim të fragmentit midis kromozomeve johomologë.

qka eshte Translokacioni ,Cka eshte Translokacioni ,ceshte Translokacioni,cfare eshte Translokacioni ,qeshte Translokacioni,definicioni Translokacioni, perkufizimi Translokacioni,shpjegimi Translokacioni
loading...
Çka është translokacioni ?

Translokacioni është dëmtim kromozomal me ndërrim të fragmentit midis kromozomeve johomologë.

qka eshte Translokacioni ,Cka eshte Translokacioni ,ceshte Translokacioni,cfare eshte Translokacioni ,qeshte Translokacioni,definicioni Translokacioni, perkufizimi Translokacioni,shpjegimi Translokacioni

Dëmtimi i shumëfishtë i personave të gjinisë femnore me kariotip XO është:

Dëmtimi i shumëfishtë i personave të gjinisë femnore me kariotip XO është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it Lexo me shume:Sindroma Turner
loading...
Dëmtimi i shumëfishtë i personave të gjinisë femnore me kariotip XO është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it Lexo me shume:Sindroma Turner

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit D13 është:

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit D13 është:


a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it 
loading...
Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit D13 është:


a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it 
Çrregullim i zhvillimit të gjinisë mashkullore për shkak të rritjes së numrit të kromozomeve X (XXY, XXXY, etj.) është:

Çrregullim i zhvillimit të gjinisë mashkullore për shkak të rritjes së numrit të kromozomeve X (XXY, XXXY, etj.) është:


a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it 


Lexo me shume:Sindromi i Klinefelterit
loading...
Çrregullim i zhvillimit të gjinisë mashkullore për shkak të rritjes së numrit të kromozomeve X (XXY, XXXY, etj.) është:


a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it 


Lexo me shume:Sindromi i Klinefelterit

Dëmtim i shumëfishtë për shkak të trisomisë së kromozomit E18 është:

Dëmtim i shumëfishtë për shkak të trisomisë së kromozomit E18 është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it
loading...
Dëmtim i shumëfishtë për shkak të trisomisë së kromozomit E18 është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit G21 është:

Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit G21 është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it Lexo me shume:Sindromi i Daunit
loading...
Dëmtim i shumëfishtë i shkaktuar me trisominë e kromozomit G21 është:

a)Sindromi i Down-it
 

b)Sindromi i Edwards-it

c)Sindromi i Klinefelter-it

d)Sindromi i Pateau-it

e)Sindromi i Turner-it Lexo me shume:Sindromi i Daunit

Çka është tranzicioni dhe transverzioni ?


Tranzicioni është zëvendësim i bazave homologe (baza purine me bazën purine, AT →GC, apo baza pirimidine me bazën pirimidine, CG →TA), kurse transverzioni është zëvendësim i bazave heterologe (bazës purine me bazën pirimidine dhe anasjelltas, AT ↔ TA apo AT ↔ CG). 

qka eshte tranzicioni,cka eshte tranzicioni,ceshte tranzicioni,cfare eshte tranzicioni,ceshte
tranzicioni,qfare eshte  tranzicioni


loading...

Tranzicioni është zëvendësim i bazave homologe (baza purine me bazën purine, AT →GC, apo baza pirimidine me bazën pirimidine, CG →TA), kurse transverzioni është zëvendësim i bazave heterologe (bazës purine me bazën pirimidine dhe anasjelltas, AT ↔ TA apo AT ↔ CG). 

qka eshte tranzicioni,cka eshte tranzicioni,ceshte tranzicioni,cfare eshte tranzicioni,ceshte
tranzicioni,qfare eshte  tranzicioni


Oktapodi ben pjese ne :

Oktapodi ben pjese ne :
 

a.Kandrra b.Butake
c.Kurrizore
d.Gjembore
loading...
Oktapodi ben pjese ne :
 

a.Kandrra b.Butake
c.Kurrizore
d.Gjembore

Nese behet kryqezimi i bizeles se zhvilluar nga farat e rrumbullakta(AA),me bizelen qe eshte zhvilluar nga fara te rrudhura (aa),ne gjeneracionin F1 zhvillohen bimet qe japin :

Nese behet kryqezimi i bizeles se zhvilluar nga farat e rrumbullakta(AA),me bizelen qe eshte zhvilluar nga fara te rrudhura (aa),ne gjeneracionin F1 zhvillohen bimet qe japin :
 

A. fara te rrudhura dhe fara te rrumbullakta B. vetem fara re rrumbullakta
C. vetem fara te rrudhura
D. vetem fara ne forma mutante
loading...
Nese behet kryqezimi i bizeles se zhvilluar nga farat e rrumbullakta(AA),me bizelen qe eshte zhvilluar nga fara te rrudhura (aa),ne gjeneracionin F1 zhvillohen bimet qe japin :
 

A. fara te rrudhura dhe fara te rrumbullakta B. vetem fara re rrumbullakta
C. vetem fara te rrudhura
D. vetem fara ne forma mutante

Pasojë e kujt janë mutacionet ?

Pasojë e kujt janë mutacionet ?

Mutacionet janë pasojë e dëmtimeve të ADN, të cilat nuk janë riparuar dhe të cilat janë bërë të përhershme në qelizat seksuale, kështu që këto ndryshime janë të trashëguara. 

pse shfaqen mutacionet,pse paraqiten mutacionet,pse ndodhin mutacionet,mutacionet shfaqja e tyre,mutacionet etiologjia
loading...
Pasojë e kujt janë mutacionet ?

Mutacionet janë pasojë e dëmtimeve të ADN, të cilat nuk janë riparuar dhe të cilat janë bërë të përhershme në qelizat seksuale, kështu që këto ndryshime janë të trashëguara. 

pse shfaqen mutacionet,pse paraqiten mutacionet,pse ndodhin mutacionet,mutacionet shfaqja e tyre,mutacionet etiologjia

Çka janë mutacionet ?

Çka janë mutacionet ?

Ndryshimet e renditjes së nukleotideve, të cilat nuk janë pasojë e rekombinimit i quajmë mutacione

qka eshte mutacioni ,Cka eshte mutacioni ,ceshte mutacioni,cfare eshte mutacioni ,qeshte mutacioni,definicioni mutacioni, perkufizimi mutacioni,shpjegimi mutacioni,qka kuptojm me mutacion, qka nenkuptojm me mutacioni,nenkuptimi mutacion,kuptimi i fjales mutacion,qka jane mutacionet
loading...
Çka janë mutacionet ?

Ndryshimet e renditjes së nukleotideve, të cilat nuk janë pasojë e rekombinimit i quajmë mutacione

qka eshte mutacioni ,Cka eshte mutacioni ,ceshte mutacioni,cfare eshte mutacioni ,qeshte mutacioni,definicioni mutacioni, perkufizimi mutacioni,shpjegimi mutacioni,qka kuptojm me mutacion, qka nenkuptojm me mutacioni,nenkuptimi mutacion,kuptimi i fjales mutacion,qka jane mutacionet

Cilat nga keto qeliza te procesit te spermatogjenezes kane numer diploid te kromozomeve:

Cilat nga keto qeliza te procesit te spermatogjenezes kane numer diploid te kromozomeve:
 

A.spermatocitet paresore
B.spermatocitet dytesore
C.spermatidet
D.spermatozoidet
loading...
Cilat nga keto qeliza te procesit te spermatogjenezes kane numer diploid te kromozomeve:
 

A.spermatocitet paresore
B.spermatocitet dytesore
C.spermatidet
D.spermatozoidet

Ne cilen shkalle te farefisnise gjenden djemte dhe vajzat e vellezerve dhe motrave:

Ne cilen shkalle te farefisnise gjenden djemte dhe vajzat e vellezerve dhe motrave:
 

A. shkallen e 5 B.shkallen e 4
C.shkallen e 2
D. shkallen e 7
loading...
Ne cilen shkalle te farefisnise gjenden djemte dhe vajzat e vellezerve dhe motrave:
 

A. shkallen e 5 B.shkallen e 4
C.shkallen e 2
D. shkallen e 7

Namazi

Syzat