Ruaje këtë postim Ruaje këtë postim

Merrni njoftime per postimet e reja

Search This Blog

Showing posts with label Histologjia. Show all posts
Showing posts with label Histologjia. Show all posts

Oksitocinën dhe vazopresinën e sintetizojnë:

Oksitocinën dhe vazopresinën e sintetizojnë:

a. qelizat e neuroglisë

b. qelizat e Purkinjeut të cerebellumit


c. neuronet e hipotalamusit trupat e të cilave ndërtojnë nukleus supraopticus dhe nucleus paraventricularis
Oksitocinën dhe vazopresinën e sintetizojnë:

a. qelizat e neuroglisë

b. qelizat e Purkinjeut të cerebellumit


c. neuronet e hipotalamusit trupat e të cilave ndërtojnë nukleus supraopticus dhe nucleus paraventricularis

Shumica e neuroneve kanë:

Shumica e neuroneve kanë:

a. bërthamë të imtë dhe hiperkrome

b. bërthamë të rrumbullaktë, të madhe, të vendosur në qendër dhe eukromatike

c. bërthamë të sheshtë, pran plazmalemës
Shumica e neuroneve kanë:

a. bërthamë të imtë dhe hiperkrome

b. bërthamë të rrumbullaktë, të madhe, të vendosur në qendër dhe eukromatike

c. bërthamë të sheshtë, pran plazmalemës

Mbështjellësin mielin e formojnë:

Mbështjellësin mielin e formojnë:

a. qelizat e Shvanit dhe oligodendrocitet

b. neuronet

c. fibroblastet


Mbeshtjellesi mielin, Qelizat e Shvanit, Oligodendrocitet, Histologjia,
Mbështjellësin mielin e formojnë:

a. qelizat e Shvanit dhe oligodendrocitet

b. neuronet

c. fibroblastet


Mbeshtjellesi mielin, Qelizat e Shvanit, Oligodendrocitet, Histologjia,

Mukozën e vaginës e karakterizon:

Mukozën e vaginës e karakterizon:

a. gjëndrat e bollshme në lamina propria

b. shkëputja e qelizave epiteliale gjatë menstruacionit

c. epiteli shumështesor i pa keratinizuar i ekspozuar veprimit të estrogjenit dhe progesteronit


Vagina, Mukoza, Gjinekologjia, Histologjia,
Mukozën e vaginës e karakterizon:

a. gjëndrat e bollshme në lamina propria

b. shkëputja e qelizave epiteliale gjatë menstruacionit

c. epiteli shumështesor i pa keratinizuar i ekspozuar veprimit të estrogjenit dhe progesteronit


Vagina, Mukoza, Gjinekologjia, Histologjia,

Shtresa bazale e endometriumit të corpus uteri:

Shtresa bazale e endometriumit të corpus uteri:

a. paraqet shtresën më të trashë të mukozës e cila shkëputet gjatë fazës menstruale

b. paraqet shtresën më të hollë, më të thellë, gjithëherë të pranishme të endometriumit
 

c. është shtresa më sipërfaqësore e endometriumit me strukturë kompakte.
Shtresa bazale e endometriumit të corpus uteri:

a. paraqet shtresën më të trashë të mukozës e cila shkëputet gjatë fazës menstruale

b. paraqet shtresën më të hollë, më të thellë, gjithëherë të pranishme të endometriumit
 

c. është shtresa më sipërfaqësore e endometriumit me strukturë kompakte.

Endometriumi është më i trash:

Endometriumi është më i trash:

a. gjatë fazës proliferative të ciklit menstrual, nën veprimin e estrogjenit

b. gjatë fazës sekretore të ciklit menstrual, nën veprimin e progesteronit

c. pas gjakderdhjes mujore.
Endometriumi është më i trash:

a. gjatë fazës proliferative të ciklit menstrual, nën veprimin e estrogjenit

b. gjatë fazës sekretore të ciklit menstrual, nën veprimin e progesteronit

c. pas gjakderdhjes mujore.

Epiteli shumështresor i pa keratinizuar në laring mbulon (mbështjellë):

Epiteli shumështresor i pa keratinizuar në laring mbulon (mbështjellë):

a. pjesën më të madhe të këtij organi

b. vetëm plikat vokale dhe epiglotisin
 

c. plikat volake të rreme
Epiteli shumështresor i pa keratinizuar në laring mbulon (mbështjellë):

a. pjesën më të madhe të këtij organi

b. vetëm plikat vokale dhe epiglotisin
 

c. plikat volake të rreme

Kërcat e laringut janë:

Kërcat e laringut janë:

a. hialine

b. elastike

c. hialine dhe elastike

Kërcat e laringut janë:

a. hialine

b. elastike

c. hialine dhe elastike

Qelizat olfaktore të epitelit olfaktor janë:

Qelizat olfaktore të epitelit olfaktor janë:

a. qeliza tipike epiteliale

b. neurone bipolare (qeliza neuroepiteliale)

c. qeliza amë të epitelit nuhatës
Qelizat olfaktore të epitelit olfaktor janë:

a. qeliza tipike epiteliale

b. neurone bipolare (qeliza neuroepiteliale)

c. qeliza amë të epitelit nuhatës

Në miometrium numri më i madh i enëve të gjakut gjendet në:

Në miometrium numri më i madh i enëve të gjakut gjendet në:

a. stratum submucosum

b. stratum vasculosum
 

c. stratum subserosum
Në miometrium numri më i madh i enëve të gjakut gjendet në:

a. stratum submucosum

b. stratum vasculosum
 

c. stratum subserosum

Cila nga këto është jo e sakt për lobin e veshkës :

Cila nga këto është jo e sakt për lobin e veshkës :

a) përfaqëson njësinë që përbëhet nga LK dhe L.Medulare

b) projektohet në sipërfaqe të veshkës te një posalinduri

c) pjesa apikale medulare e tij arrin deri në kalicin e vogël

d) quhet ndryshe dhe piramida e Malpigit

e) te njeriu nuk ka kufij të qartë prej indi lidhor

Cila nga këto është jo e sakt për lobin e veshkës :

a) përfaqëson njësinë që përbëhet nga LK dhe L.Medulare

b) projektohet në sipërfaqe të veshkës te një posalinduri

c) pjesa apikale medulare e tij arrin deri në kalicin e vogël

d) quhet ndryshe dhe piramida e Malpigit

e) te njeriu nuk ka kufij të qartë prej indi lidhor

Barriera filtruese në veshkë përbëhet nga shtresat e mëposhtme, me përjashtim të njerës :

Barriera filtruese në veshkë përbëhet nga shtresat e mëposhtme, me përjashtim të njerës :

a) indi lidhor intersticial

b) lamina rara interna

c) lamina densa

d) lamina rara eksterna

e) podocitet R
Barriera filtruese në veshkë përbëhet nga shtresat e mëposhtme, me përjashtim të njerës :

a) indi lidhor intersticial

b) lamina rara interna

c) lamina densa

d) lamina rara eksterna

e) podocitet R

Mbulesa në formë furçe ekziston në qelizat e:

Mbulesa në formë furçe ekziston në qelizat e:

a) tubulit të përdredhur proksimal

b) tubulit të përdredhur distal

c) anzës së Henleut

d). tubulit kolektor.
Mbulesa në formë furçe ekziston në qelizat e:

a) tubulit të përdredhur proksimal

b) tubulit të përdredhur distal

c) anzës së Henleut

d). tubulit kolektor.

Cilat prej qelizave të përmendura më poshtë nuk marrin pjesë në përbërjen e nefronit:

Cilat prej qelizave të përmendura më poshtë nuk marrin pjesë në përbërjen e nefronit:

a) nefrocitet

b) podocitet

c) qelizat e makulës denza

d) qelizat kaliciforme

Cilat prej qelizave të përmendura më poshtë nuk marrin pjesë në përbërjen e nefronit:

a) nefrocitet

b) podocitet

c) qelizat e makulës denza

d) qelizat kaliciforme

Qelizat jukstaglomerulare janë qeliza të modifikuara:

Qelizat jukstaglomerulare janë qeliza të modifikuara:
a) nefrocitet

b) podocitet

c) qeliza mezangiale

d) miocite


Qelizat jukstaglomerulare janë qeliza të modifikuara:
a) nefrocitet

b) podocitet

c) qeliza mezangiale

d) miocite


Epiteli që e mbulon krahun e hollë të Ansës së Henleut është:

Epiteli që e mbulon krahun e hollë të Ansës së Henleut është:
a) epitel njështresor i sheshtë
 

b) epitel një shtresor kubik

c) epitel një shtresor cilindrik

d) epitel kalimtar.
Epiteli që e mbulon krahun e hollë të Ansës së Henleut është:
a) epitel njështresor i sheshtë
 

b) epitel një shtresor kubik

c) epitel një shtresor cilindrik

d) epitel kalimtar.

Ku gjendet macula densa ?

Macula densa gjendet në:

a) arteriola afferens

b) arteriola efferens

c) tubulin e përdredhur distal


d) tubulin e përdredhur proksimal
Macula densa gjendet në:

a) arteriola afferens

b) arteriola efferens

c) tubulin e përdredhur distal


d) tubulin e përdredhur proksimal

Si emërtohen qelizat e fletës viscerale të Bowman-it ?

Qelizat e fletës viscerale të Bowman-it emërtohen si:

a). qelizat mezangiale

b). qelizat endoteliale

c). qelizat jukstaglomerulare

d)podocite

Qelizat e fletës viscerale të Bowman-it emërtohen si:

a). qelizat mezangiale

b). qelizat endoteliale

c). qelizat jukstaglomerulare

d)podocite

Çka gjendet nëndërmjet dy fletave të kapsulës së Bowman-it ?

Ndërmjet dy fletave të kapsulës së Bowman-it gjendet:

 

a) barriera filtruese

b) mezangiumi ekstra glomerular

c) hapsira urinare (interkapsulare)

d) glomeruli
Ndërmjet dy fletave të kapsulës së Bowman-it gjendet:

 

a) barriera filtruese

b) mezangiumi ekstra glomerular

c) hapsira urinare (interkapsulare)

d) glomeruli

Ku gjenden qelizat e maculae densa ?

Qelizat e maculae densa gjenden në :

a. tubulin proksimal

b. tubulin distal

c. ansën e Henleut.
Qelizat e maculae densa gjenden në :

a. tubulin proksimal

b. tubulin distal

c. ansën e Henleut.

Namazi

Syzat