Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Terminologji mjekësore

Çka është Makro dhe mikroskopia?

Makro dhe mikroskopia është preparimi i hollë i indeve me anën e instrumenteve optike si edhe me ujin që bie pika – pika. qka eshte Makro dhe mikroskopia ,Cka eshte Makro dhe mikroskopia ,ceshte Makro dhe mikroskopia ,cfare eshte Makro dhe mikroskopia ,qeshte Makro dhe mikroskopia ,definicioni Makro dhe mikroskopia , perkufizimi Makro dhe mikroskopia ,shpjegimi Makro dhe mikroskopia ,qka kuptojm me Makro dhe mikroskopia , qka nenkuptojm me Makro dhe mikroskopia ,nenkuptimi Makro dhe mikroskopia ,kuptimi i fjales Makro dhe mikroskopi

Çka është diseksioni?

Diseksioni është ndarja e indeve dhe hapja e kaviteteve të trupit, pra ndarja e kufomës në pjesë dhe prej nga rrjedh edhe emri anatomi (anatemno - prerje - greqisht). Me anën e kësaj metode, duke përdorur instrumente anatomike (pincet, skalpel, gërshër ...etj.) bëhet preparimi i organeve dhe i indeve. qka eshte Diseksioni ,Cka eshte Diseksioni ,ceshte Diseksioni,cfare eshte Diseksioni ,qeshte Diseksioni,definicioni Diseksioni, perkufizimi Diseksioni,shpjegimi Diseksioni,qka kuptojm me Diseksion, qka nenkuptojm me Diseksion,nenkuptimi Diseksioni,kuptimi i fjales Diseksion

Çka është Anomalia?

Çka është Anomalia? 1. Anomalia është shmangie nga rregulli i zakonshëm, zhvillim jonormal; diçka që është jashtë rregullit të caktuar, që nuk shkon si duhet, çrregullim. Anomali trupore. Anomali në punë. Sjell anomali. Mënjanoj anomalitë. 2. spec. Anomalia është shmangie nga një madhësi a nga një drejtim i përcaktuar ose mesatar. Anomali optike. Anomali magnetike.  qka eshte Anomalia ,Cka eshte Anomalia ,ceshte Anomalia ,cfare eshte Anomalia ,qeshte Anomalia ,definicioni Anomalia , perkufizimi Anomalia ,shpjegimi Anomalia ,qka kuptojm me Anomali, qka nenkuptojm me Anomali ,nenkuptimi Anomalia ,kuptimi i fjales Anomali

Çka është koilonychia ?

Çka është koilonychia ? Koilonychia është shprehje për thonjë në trajtë të lugës. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,koilonychia,koilonychi

Çka është kseroderma ?

Çka është kseroderma ? Kseroderma është sëmundje e lëkurës e karakterizuar nga tharja, ashpërsimi dhe formimi i deskuamacioneve në të. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,kserodermia,kserodermi,kseroderma,kserodermat,kserodermat  

Çka është kseroftalmia ?

Çka është kseroftalmia ? Kseroftalmia është thatësi e syrit apo më saktësisht tharje e konjuktivës dhe e kornesë. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,xerophthalmia,kseroftalmi,kseroftalmia,xeroftalmi

Çka është kserostomia ?

Çka është kserostomia ? Kserostomia është tharje e gojës nga mungesa e sekrecionit normal të pështymës. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,kserostomia,kserotomi,xerostomia,xerostomy

Çka është cikatriksi(keloidi) apo vraja ?

Çka është cikatriksi(keloidi) apo vraja ? Cicatrix (keloid)­ vraja është efloreshencë sekondare; mund të jetë cikatriks atrofik dhe hipertrofik ku janë të reduktuara fijet elastike dhe shumohen fijet e kolagjenit. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,cikatriksi,keloidi,vraja,cikatriks,keloid,vraje

Çka është sclerosis ?

 Çka është sclerosis ? Sclerosis është sipërfaqe nga epiderma atrofike si pasojë e shtimit të fijeve të kolagjenit dhe lëkura është e fortë, e zbehtë, e ftohtë, e cila këtu e humb reliefin sipërfaqësor. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sclerosis,scleroza,skleroza,skleroze

Çka është atrofia në dermatologji ?

Çka është atrofia në dermatologji ? Atrophia (atrofia) është pasojë e hollimit të shtresave të lëkurës; lëkura është e hollë, ka shkëlqim, është e tejdukshme, pa pilozitet dhe lehtë mblidhet. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,atrofia,atrofite,atrofia shqip

Çka është nodul në dermatologji ?

Çka është nodul në dermatologji ? Nodul është efloreshencë mbi nivel të lëkurës, por ndonjëherë fillon thellë në lëkurë me madhësi të ndryshme të kufizuar ose jo mirë të kufizuar; mund të përcillen me dhembje,kurse ndonjëherë mund të egzulcerojnë. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,nodul,nodule,nodulet

Çka është abscesus ?

Çka është abscesus ? Abscessus është grumbullim cirkumskript i qelbit në lëkurë ose nënlëkurë. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,abscesus,abscesi,abcesi,abces

Çka është gangrena ?

Çka është gangrena ? Gangrena (efloreshencë primare) është nekrozë indore për shkak të dëmtimit të qarkullimit të gjakut. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,gangrena,gangrene,gangrenat,

Çka është vulnus ?

Çka është vulnus ? Vulnus (plaga) është prishje e kontinuitetit të indeve dhe përfundon me cikatriks. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,plaga,plaget,plage

Çka është ulceratio ?

Çka është ulceratio ? Ulceratio është defekt i thellë i lëkurës që ka lokalizimin; forma e saj mund të jetë e rrumbullakët, ovale ose e çrregullt me madhësi të ndryshme; ka thellësi me përmbajtje sekretore ose granulome dhe buzët mund t’i ketë të çrregullta ose të forta. Përfundon me cikatriks. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,ulceratio,ulcerim,ulcerimi,ulcera

Çka është ductulus ?

Çka është ductulus ? Ductulus është kanal që hetohet vetëm te skabiesi; është një kanal në shtresën korneale në formë të germës S. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,ductulus,ductulusi,ductuluset

Çka është Fissurae (fisura) ?

Çka është Fissurae (fisura) ?  Fissurae (fisura) është çarje lineare e hollë dhe e thellë e mukozave dhe e semimukozave. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,fisurae,fisurat,fisurat,fisure

Çka është Rhagas (ragada) ?

Çka është Rhagas (ragada) ?  Rhagas (ragada) është efloreshencë sekondare me çarje lineare të lëkurës, e hollë dhe e thellë, e cila gjakos dhe përcillet me dhembje. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,ragada,rhagas,ragad,ragadat

Çka është excoriatio ?

Çka është excoriatio ? Excoriatio është efloreshencë sekondare e shkaktuar nga dëmtimi mekanik i lëkurës. Janë lineare ose petehiale dhe përfundojnë pa cikatriks. Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,excoriatio,eksoriatio

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more