Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Terminologji mjekësore

Çka është Makro dhe mikroskopia?

Makro dhe mikroskopia është preparimi i hollë i indeve me anën e instrumenteve optike si edhe me ujin që bie pika – pika.
qka eshte Makro dhe mikroskopia ,Cka eshte Makro dhe mikroskopia ,ceshte Makro dhe mikroskopia,cfare eshte Makro dhe mikroskopia ,qeshte Makro dhe mikroskopia,definicioni Makro dhe mikroskopia, perkufizimi Makro dhe mikroskopia,shpjegimi Makro dhe mikroskopia,qka kuptojm me Makro dhe mikroskopia, qka nenkuptojm me Makro dhe mikroskopia,nenkuptimi Makro dhe mikroskopia,kuptimi i fjales Makro dhe mikroskopi

Çka është diseksioni?

Diseksioni është ndarja e indeve dhe hapja e kaviteteve të trupit, pra ndarja e kufomës në pjesë dhe prej nga rrjedh edhe emri anatomi (anatemno - prerje - greqisht).

Me anën e kësaj metode, duke përdorur instrumente anatomike (pincet, skalpel, gërshër ...etj.) bëhet preparimi i organeve dhe i indeve.

qka eshte Diseksioni ,Cka eshte Diseksioni ,ceshte Diseksioni,cfare eshte Diseksioni ,qeshte Diseksioni,definicioni Diseksioni, perkufizimi Diseksioni,shpjegimi Diseksioni,qka kuptojm me Diseksion, qka nenkuptojm me Diseksion,nenkuptimi Diseksioni,kuptimi i fjales Diseksion

Çka është Anomalia?

Çka është Anomalia?

1. Anomalia është shmangie nga rregulli i zakonshëm, zhvillim jonormal; diçka që është jashtë rregullit të caktuar, që nuk shkon si duhet, çrregullim. Anomali trupore. Anomali në punë. Sjell anomali. Mënjanoj anomalitë.

2. spec. Anomalia është shmangie nga një madhësi a nga një drejtim i përcaktuar ose mesatar. Anomali optike. Anomali magnetike. 
qka eshte Anomalia ,Cka eshte Anomalia ,ceshte Anomalia ,cfare eshte Anomalia ,qeshte Anomalia ,definicioni Anomalia , perkufizimi Anomalia ,shpjegimi Anomalia ,qka kuptojm me Anomali, qka nenkuptojm me Anomali ,nenkuptimi Anomalia ,kuptimi i fjales Anomali

Çka është koilonychia ?

Çka është koilonychia ?

Koilonychia është shprehje për thonjë në trajtë të lugës.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,koilonychia,koilonychi

Çka është kseroderma ?

Çka është kseroderma ?

Kseroderma është sëmundje e lëkurës e karakterizuar nga tharja, ashpërsimi dhe formimi i deskuamacioneve në të.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,kserodermia,kserodermi,kseroderma,kserodermat,kserodermatÇka është kseroftalmia ?

Çka është kseroftalmia ?

Kseroftalmia është thatësi e syrit apo më saktësisht tharje e konjuktivës dhe e kornesë.


Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,xerophthalmia,kseroftalmi,kseroftalmia,xeroftalmi

Çka është kserostomia ?

Çka është kserostomia ?

Kserostomia është tharje e gojës nga mungesa e sekrecionit normal të pështymës.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,kserostomia,kserotomi,xerostomia,xerostomy

Çka është cikatriksi(keloidi) apo vraja ?

Çka është cikatriksi(keloidi) apo vraja ?

Cicatrix (keloid)­ vraja është efloreshencë sekondare; mund të jetë cikatriks atrofik dhe hipertrofik ku janë të reduktuara fijet elastike dhe shumohen fijet e kolagjenit.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,cikatriksi,keloidi,vraja,cikatriks,keloid,vraje

Çka është sclerosis ?

Çka është sclerosis ?

Sclerosis është sipërfaqe nga epiderma atrofike si pasojë e shtimit të fijeve të kolagjenit dhe lëkura është e fortë, e zbehtë, e ftohtë, e cila këtu e humb reliefin sipërfaqësor.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sclerosis,scleroza,skleroza,skleroze

Çka është atrofia në dermatologji ?

Çka është atrofia në dermatologji ?

Atrophia (atrofia) është pasojë e hollimit të shtresave të lëkurës; lëkura është e hollë, ka shkëlqim, është e tejdukshme, pa pilozitet dhe lehtë mblidhet.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,atrofia,atrofite,atrofia shqip

Çka është nodul në dermatologji ?

Çka është nodul në dermatologji ?

Nodul është efloreshencë mbi nivel të lëkurës, por ndonjëherë fillon thellë në lëkurë me madhësi të ndryshme të kufizuar ose jo mirë të kufizuar; mund të përcillen me dhembje,kurse ndonjëherë mund të egzulcerojnë.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,nodul,nodule,nodulet

Çka është abscesus ?

Çka është abscesus ?

Abscessus është grumbullim cirkumskript i qelbit në lëkurë ose nënlëkurë.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,abscesus,abscesi,abcesi,abces

Çka është gangrena ?

Çka është gangrena ?

Gangrena (efloreshencë primare) është nekrozë indore për shkak të dëmtimit të qarkullimit të gjakut.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,gangrena,gangrene,gangrenat,

Çka është vulnus ?

Çka është vulnus ?

Vulnus (plaga) është prishje e kontinuitetit të indeve dhe përfundon me cikatriks.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,plaga,plaget,plage

Çka është ulceratio ?

Çka është ulceratio ?

Ulceratio është defekt i thellë i lëkurës që ka lokalizimin; forma e saj mund të jetë e rrumbullakët, ovale ose e çrregullt me madhësi të ndryshme; ka thellësi me përmbajtje sekretore ose granulome dhe buzët mund t’i ketë të çrregullta ose të forta.

Përfundon me cikatriks.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,ulceratio,ulcerim,ulcerimi,ulcera

Çka është ductulus ?

Çka është ductulus ?

Ductulus është kanal që hetohet vetëm te skabiesi; është një kanal në shtresën korneale në formë të germës S.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,ductulus,ductulusi,ductuluset

Çka është Fissurae (fisura) ?

Çka është Fissurae (fisura) ? 

Fissurae (fisura) është çarje lineare e hollë dhe e thellë e mukozave dhe e semimukozave.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,fisurae,fisurat,fisurat,fisure

Çka është Rhagas (ragada) ?

Çka është Rhagas (ragada) ? 

Rhagas (ragada) është efloreshencë sekondare me çarje lineare të lëkurës, e hollë dhe e thellë, e cila gjakos dhe përcillet me dhembje.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,ragada,rhagas,ragad,ragadat

Çka është excoriatio ?

Çka është excoriatio ?

Excoriatio është efloreshencë sekondare e shkaktuar nga dëmtimi mekanik i lëkurës.

Janë lineare ose petehiale dhe përfundojnë pa cikatriks.Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,excoriatio,eksoriatio

Postimet e fundit


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Show more